ایران پروداک|مرکز تخصصی تحلیل آماری پایان نامه،کاهش تضمینی همانندجویی
ایران پروداک

انجام پایان نامه کارشناسی ارشدانجام پایان نامه کارشناسی ارشد

راهنمای نوشتن پایان نامه کارشناسی ارشد

 پایان نامه ارشد جزء یکی از واحدهای اجباری در این مقطع است که معمولاً ۶واحد درسی می باشد که اغلب اخذ این واحد در ترم آخر کارشناسی ارشد می باشد. در پایان نامه کارشناسی ارشد یک پروسه علمی و زمانی را باید بگذرانند، دانشجو شش ماه قبل از اخذ واحد، موضوعی انتخاب کرده و آن موضوع را به ثبت برساند چرا که از تایید موضوع باید ۶ماه گذشته باشد.

برای انتخاب موضوع پایان نامه ارشد بایستی یا از مقاله بیس خوب و جدید که معمولا خارجی است  استفاده کنید و در واقع موضوعی مشابه آنچه در مقاله بیس آمده مطرح و پیرامون آن تحقیق و پژوهش کنید. بهترین موضوع را معمولاً زمانی می توان انتخاب کرد که هم مقاله بیس جدید داشته باشد  و هم درباره موضوع مطلب یا منبع وجود داشته باشد و مورد سلیقه استاد راهنما و مشاور هم باشد.

 پایان نامه ارشد : پژو هشی یا مروری؟

 پایان نامه کارشناسی ارشد باید بایستی از نوع پژوهشی باشد پایان نامه هایی که بخشی از آن را بتوان در جامعه بررسی کرد یا تحقیقات میدانی داشته باشد.

تعداد صفحات پایان نامه ارشد :

پایان نامه کارشناسی ارشد معمولا بایستی بین ۷۰تا ۱۵۰صفحه باشد که در اغلب آنها پنج فصل دارد فصل یک پروپوزال و کلیات تحقیق فصل دوم ادبیات و مبانی نظری و مبانی تجربی تحقیق یا به عبارتی پیشینه تحقیق می باشد فصل سوم که متدولوژی و روش تحقیق بیان می شود و در فصل چهارم یافته های پژوهشی تحلیل شده و آورده می شود فصل پنجم  که جمع بندی نتایج و دادن پیشنهادات  و بیان محدودیت ها و مشکلات می باشد

پایان نامه ارشد در بیشتر موارد در علوم انسانی علوم اجتماعی و ... در فصل ۴خود تحلیل آماری با نرم افزارهای spss یا اس پی ال اس یا Amos را دارند آزمون های مناسب گرفته و خروجی آن را بسته به آزمون های آن مانند همبستگی رگرسیون و غیره تحلیل می کنند

کمک گرفتن از  نمونه  مشابه  پایان نامه ارشد 

بهتر است برای نوشتن پایان نامه ارشد ازپلن یا نمونه خاصی کمک گرفته تا دچار سردرگمی نشویم معمولاً در نوشتن پروپوزال پایان نامه ارشد بایستی محقق دقیقا مشکل را بشناسد و به طور شفاف اعلام کند که مشکل کجاست و چه راه حل هایی برای مشکل دارد و فرضیات خود را مطرح نماید یادمان باشد برای نوشتن پایان نامه ارشد و همانندجویی درباره موضوع انجام شود که در پس از واقع ثبت موضوع نامه ای برای شما از ایران داک ارسال شده که موضوع را به اسم شما ثبت کرده و تکراری بودن یا نبودن را مشخص می کند.

 

کپی پیست ممنوع !!!!!!!

اما این تمام کار نیست چون محتوای پایان نامه نیز در سیستم همانندجویی ایران داک بررسی می شود بهتر از کپی مطالب در حد زیاد از یک منبع خودداری کنید معمولا اگر سیستم همانند جویی محتوای یک پایان نامه  یا پروپوزال را بالای ۴۰درصد تکراری بشناسد شما بایستی تمامی مطالب مشابه را حذف یا تبیین کنید لذا بهتر است از همان اول کار از نوشتن محتوای تکراری و از یک منبع خودداری شود و استفاده از منابع دیگری را منوط به استفاده کم یا به صورت منطقی انجام شود تا دچار مشکلات همانندجویی ایرانداک نشود.

 

copy  paste

 

پایان نامه ارشد اگر خوب نوشته شود می تواند در تدوین مقاله (استخراج مقاله از  پایان نامه ) از آن کمک گرفت و آن را تبدیل به یک یا چند مقاله کرد.

پایان نامه ارشدعناصر کلیدی دارد که عبارتند از:

1- نوشتن یک بیان مسئله خوب

2- نوشتن فرضیات و تبیین آن

3- ارائه مدل مفهومی تحقیق

4- شفاف سازی روش کار با نرم افزار های مورد استفاده و ابزار گردآوری داده ها

5-تحلیل آماری با انتخاب آزمون صحیح آماری

 ۶-  تفسیر نتایج و همسویی فرضیات با پیشینه های تحقیق

 ۷-دادن پیشنهادات کاربردی و بیان محدودیت های تحقیق

 نکته قابل ملاحظه این هست که برای نوشتن پایان نامه ارشد باید از نمونه های انجام شده استفاده کرد پایان نامه های ارشد  انجام شده می تواند کار شما را راحت تر کرده و هدفمند تر دنبال پیشینه و مبانی نظری تحقیق بگردید در پایان نامه های ارشد  معماری معمولاً قسمت مبانی نظری و پیشینه را با عنوان مطالعات یاد می کند  در پایان نامه های معماری اجزای پایان نامه با گاها به این صورت است فصل کلیات فصل مطالعات تکمیلی فصل مطالعات تطبیقی فصل مطالعات پایه آنالیز سایت و طراحی که با دانلود  نمونه پایان نامه معماری و پایان نامه ارشد معماری می توانید به راحتی خودتان کارتان را شروع کنید

  فصل ۴پایان نامه

 برای نوشتن پایان نامه ارشد تا فصل ۴مشکلی نیست این قسمت از کار و نیاز به تحلیل آماری با نرم افزارهای spss  و spls و سایر روش ها مقداری کار دشوار است پیشنهاد می شود این قسمت از کار را به افراد خبره بسپارید. در اغلبپایان نامه های علوم انسانی و علوم اجتماعی،پس از جمع آوری داده های آماری نیاز از تحلیل های آماری توصیفی و استنباطی و نرم افزارهای spss یا غیره انجام شود انتخاب صحیح آزمون آماری نقش مهمی در نتیجه کار خواهد داشت اگر در موضوع بررسی رابطه استفاده شد اغلب از آزمون های همبستگی پیرسون یا اسپرمن استفاده می شود ولی زمانی که از کلمه تاثیر در عنوان استفاده شد از آزمونهای اصلی رگرسیون  یا کواریانس استفاده خواهیم کرد در صورتی که به دنبال شناسایی و رتبه بندی  باشیم از آزمونهای تی استیودنت و فریدمن استفاده خواهیم کرد تحلیل آماری پایان نامه بسیار با اهمیت است چرا که تمامی زحمات میدانی شما در آزمون های آماری نمود پیدا می کند و نتیجه کلی پایان نامه را رقم خواهد زد. اغلب آماریست های غیر حرفه ای پس از این که نتایج آزمونی رد و یا رابطه معکوس به دست می آورند  تصور می‌کند که بایستی باید رابطه ها و تاثیرات حتما مثبت باشد و از اینکه فرضیه ای رد شود نگران هستند چه بسا رد فرضیه از اهمیت بالاتری برخوردار باشد.

 

 

 

جزئیات  فصل چهارم پایان نامه ارشد 

فصل ۴پایان نامه معمولاً از آمار توصیفی شروع شده ابتدا آمار جمعیت شناختی بررسی و بیان می شود سپس با آزمون های نرمال بودن داده ها یا کلموگروف اسمیرنوف  نرمال بودن داده ها بررسی می شود و سپس به کمک  آزمون آلفای کرونباخ پایایی و اعتماد ابزار سنجش بررسی می شود و بعد از آن آزمون روایی یا اعتبار پرسشنامه گرفته می شود و بعد از این آزمون ها نوبت آزمون های اصلی است که به اثبات فرضیه ها می پردازد. و همانطور که قبلا اشاره شد برای اثبات فرضیه ها آزمون های بسیاری وجود دارد  از جمله همبستگی ،رگرسیون ، کواریانس جند متغیره ، آزمون تی  که با نرم افزار های  مختلفی همچون spss یا اس پی ال اس یا Amosاین کار انجام می شود .

فصل پنجم پایان نامه ارشد 

 فصل پنجم  به تبیین نتایج پرداخته می شود و نتایج به دست آمده با تحقیقاتی که قبلا در این زمینه انجام شده و به عنوان پیشینه تحقیق در فصل دوم پایان نامه آورده شده است مقایسه و همسویی یا مغایرت نتایج مشخص می شود  سپس برای تک تک فرضیه ها پیشنهاد کاربردی ارائه خواهد شد و در پایان به محققانی که بخواهند در آینده پژوهشی انجام بدهند پیشنهاداتی ارائه خواهد شد که این پیشنهادها معمولا جز خلاء کار محقق بوده یعنی  بررسی هایی که باید انجام می داده ولی در این پایان نامه فرصتی برای بررسی آنها وجود نداشته و یا فرضیه هایی که توسط محقق رد شده و محقق می تواند برای اطمینان بیشتر این فرضیه ها را به سایر محققین پیشنهاد دهد که در جامعه آماری دیگر بررسی کنند و درنهایت مشکلات و محدودیت های تحقیق ارائه خواهد شد.

 

دانلود نمونه پایان نامه رایگان جهت آموزش و مطالعه 

 دیدگاه ها

ارسال نظر


اگر تصویر خوانا نیست اینجا کلیک کنید
همزمان با تأیید انتشار نظر من، به من اطلاع داده شود.
* نظر هایی كه حاوی توهین است، منتشر نمی شود.
* لطفا از نوشتن نظر های خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.