ایران پروداک|مرکز تخصصی تحلیل آماری پایان نامه،کاهش تضمینی همانندجویی
ایران پروداک

بهترین پیشینه تحقیقبهترین پیشینه  تحقیق

 پیشینه چیست؟

 پیشینه تحقیق بیشتر در فصل  دوم  پایان نامه بعد از  مبانی نظری آورده می شود و در مقالات پیشینه ها بصورت منطقی در کنار مبانی نظری بیان می شود . پیشینه تحقیق در واقع مطالعات انجام شده و نتایج تجربی تحقیقات در حوزه های مورد بررسی می باشد که ممکن است توسط محقق یا دانشجو و یا گروهی علمی انجام شود مثلا ً در حوزه مدیریت روانشناسی و ادبیات  و ... پیرامون متغیرهایی موضوعاتی مطرح شده است که آن را در جامعه به بررسی و نتیجه گیری شده است خلاصه ای از این نتایج پیشینه تعریف می شود .

فرض کنید موضوعی باعنوان اشتیاق شغلی و آوای سازمانی مطرح شده است و شما به عنوان دانشجوی کارشناسی ارشد یا دکترا بایستی به جز مبانی نظری که به  تعریف مفاهیم آن می پردازد به  نتایج تحقیقات انجام شده تحت عنوان پیشینه تجربی در این حوزه بپردازید.  با مراجعه به مقالات داخلی و خارجی با موضوعاتی که متغیر های اشتیاق شغلی و آوای سازمانی آمده است آنها را مطالعه و در پیشینه می‌آوریم.

 

نحوه نوشتن پیشینه در پایان نامه مقاله :

ابتدا لازم است  بدانید در هر پایان نامه به حداقل ۵ تا ۱۰ مورد پیشینه تحقیقات داخلی و خارجی اشاره نمایید  تا بتوانید ادله های قوی برای اثبات فرزاد خود داشته باشید  چگونگی نوشتن پایان پیشینه تحقیق  اگر مطالعات شما در مبانی نظری کامل شد  در آخر کار یعنی  در پایان فصل ۲  پیشینه های تحقیق را باید مطرح کنید و نحوه نوشتن آن به این صورت است که  در ابتدا نام نویسنده سپس سال  و بعد از آن نام پروژه  نوشته می شود  که مثلاً  در تحقیقی یا در مقاله ای با عنوان ...  در سال و در جامعه آماری ....  بررسی شد و فلان نتایج گرفته شده است.

 

 

مبانی نظری

چگونگی نوشتن پیشینه  تحقیق:

 اصل  نوشتن پیشینه به این صورت است که ابتدا نام محقق سپس  فامیل بعد سال ارائه موضوع و سپس موضوع مقاله بعد از آن جامعه آماری مورد بررسی از نظر مکان و آمار جمعیتی و ابزار گردآوری داده ها و بعد از آن روش کار و در نهایت نتایج یافته ها مطرح و بیان می‌شود و باید همین قالب برای همه پیشینه ها رعایت شود که در ۵ تا 7 سطر آن را جمع‌بندی کرد البته این نحوه‌ای از نوشتن پیشینه تغییر ممکن است تفاوت‌هایی با نوشتن آن در معادلات داشته باشد.(این سبک نوشتن ارجاع نویسی درون متنی است  که به روش APA  معروف است)

نحوه نوشتن پیشینه در مقالات

پیشینه در مقالات تفاوت چندانی  به لحاظ کارایی نداشت ولی به دلیل محدودیت  کلمات در  مقالات  باید مختصر بوده و پیشینه را به طور خلاصه نوشت به طور مثال در مقاله  با این گونه بنویسیم نام سال عنوان مقاله و جامعه آماری روش تحقیق  یافته های آماری و نتیجه  گرفته شده که باید در دو تا سه سطر خلاصه شود ناگفته نماند مبانی نظریه تحقیق که در تحقیقات  پایان نامه ها مطرح هست در واقع به تعاریف مفاهیم و  مدل های تغییر اشاره دارد اهمیت ، مزایا و معایب آن را مطرح می کند  و بعد از آن پیشینه نوشته می شود .

 پس اگر در جایی مبانی نظریه تحقیق آورده شد  به طور حتم پیشینه را در داخل خود دارند  نمونه هایی از فصل ۲ پایان نامه در بخش مبانی نظریه ارائه شده است چگونگی نوشتن پیشینه بایستی مقالات معتبر خود را از سایت‌های  خارجی ایلزویر یا سایت  امرالد  و غیره یا سایت های داخلی مانند ایران داک جمع آوری کرد و با مطالعه نتایج  چکیده تحقیق و روش تحقیق آنها را با ادبیات بیان شده  در توضیحات قبلی بیاورید.

 

 

 

جایگاه منابع :

 لازم به یادآوری است  منابع جدید جایگاه مناسب تری برای تحقیقات دارند اما ناگفته نماند گاها مقالات قدیمی تر  که پیشینه آن معتبر بوده و در جایگاه علمی رتبه خوبی و چه بسا از مقالات جدید با ارزشمند تر باشد مثلاً فرض کنید  این مقالات سال ۲۰۰۲ از دکتر و دانشجویان یک دانشگاه که چندین مقاله ISI دارد و در چندین مقاله یا اصلا مطرح بوده به مراتب بهتر از مقاله ای از سال جاری بدون جایگاه علمی نویسنده است .

چرا پیشینه تحقیقات نوشته می‌شود ؟

این موضوعی است که دلیل اصلی نوشتن پیشینه را مطرح می‌کند، نوشتن پیشینه جهت استفاده شما برای بسط فرضیات و اثبات فرضیات خود می باشد  به عنوان مثال شما رابطه بین اشتیاق شغلی و آوای سازمانی را بر اساس تحلیل‌های آماری خود در نرم افزار spss انجام داده اید در را بطه  همبستگی یا رگرسیونی  خود رابطه بین متغیرها را ثابت کرده اید  اینجاست که به کمک پیشینه ها با استناد به ادله های قویتر اثبات فرضیه خود را قوت می بخشید .  

 

دانلود بیش از 200  نمونه  پیشینه و مبانی نظری رشته مدیریت 

دانلود بیش از 100 نمونه  مبانی نظری رشته  روانشناسی

 

سفارش پیشینه و مبانی نظری