مرکز تحلیل آماری مقاله پایان نامه ،کاهش تضمینی درصد همانندجویی
ایران پروداک

Word

پایان نامه شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر رضایت مشتریان در بانکداری سنتی و الکترونیکی

۵۰,۰۰۰ تومان
خرید

پایان نامه نقش تعدیل‌کننده مقابله های معنوی در رابطه عوامل فرا تشخیصی و گرایش به مصرف مواد

۶۰,۰۰۰ تومان
خرید

پایان نامه بررسی تاثیر فرهنگ کارآفرینی سازمانی با مسئولیت اجتماعی

۴۰,۰۰۰ تومان
خرید

پایان نامه بررسی تطبیقی داستان خسرو وشیرین فردوسی و نظامی

۴۰,۰۰۰ تومان
خرید

پایان نامه بررسی رابطه ذهنیت فلسفی مدیران،سبک رهبری مدیران و رشد حرفه ای کارکنان

۶۰,۰۰۰ تومان
خرید

پایان نامه تاثیر بازی های کامپیوتری با پایه ریاضی بر فهم محاسبات ریاضی کودکان کم توان ذهنی

۶۰,۰۰۰ تومان
خرید

پایان نامه اولویت بندی رضایتمندی میهمانان از خدمات هتلهای هما با تحلیل AHP و فازی

۲۰,۰۰۰ تومان
خرید

ویژگی های ژئومورفیک وتکتوژئومورفولوژی مخروط افکنه های دامنه شمالی بینالود

۳۰,۰۰۰ تومان
خرید

سن ازدواج دختران در مبانی حقوق اسلامی

۱۰,۰۰۰ تومان
خرید

نمونه پایان نامه اخلاق امام علی (ع)

۱۰,۰۰۰ تومان
خرید

گاوهای لیموزین

رایگان
خرید

قرار دادن پروکسی های وب دارای محدودکنندة ظرفیت سرور

رایگان
خرید

نژاد کولموگری چیست؟

رایگان
خرید

بررسی کلی معماری اکوتک و اصول حاکم بر ان

۱۰,۰۰۰ تومان
خرید

خانه های سنتی مشهد

۷,۰۰۰ تومان
خرید

مهاجرت

۳,۰۰۰ تومان
خرید

رشد اجتماعی و هویت نوجوان

۱۰,۰۰۰ تومان
خرید

درآمدی بر پدیده کودک آزاری در ایران

۳,۰۰۰ تومان
خرید

حق و عدالت اجتماعی

۸,۰۰۰ تومان
خرید

حاشیه نشینی و تنظیم خانواده

۳,۰۰۰ تومان
خرید

بررسی الگوی سنتی ازدواج در ایران

۸,۰۰۰ تومان
خرید

بحران طلاق

۴,۰۰۰ تومان
خرید

همسرآزاری

۴,۰۰۰ تومان
خرید

بررسی علل فرار دختران

۱۰,۰۰۰ تومان
خرید