مرکز تحلیل آماری مقاله پایان نامه ،کاهش تضمینی درصد همانندجویی
ایران پروداکثبت سفارش

جهت بررسی سفارش شما، اطلاعات زیر مورد نیاز است

نام و نام خانوادگی *
ایمیل *
تلفن همراه *
تلفن ثابت
آپلود پروپوزال و مدل مفهومی یا پایان نامه *
رشته تحصیلی *
مقطع تحصیلی
در خواست شما
نرم افزارهای مورد نیاز
آپلود فایل داده ها
نوع بررسی مقاله یا پایان نامه
عنوان مقاله یا پایان نامه *

برای ثبت سفارش  کاهش  همانند  جویی از  فرم  انتهای  صفحه  استفاده  کنید.