مرکز مطالعات تخصصی پایان نامه
عکس هدر
مرکز تخصصی آمار و نرم افزار های  پژوهشی  ایران پروداک تحلیل آماری مقاله پژوهشی و پایان نامه  ,  مطالعات پایان نامه, تحلیل آماری پیشرفته, پرسشنامه استاندارد,  طرح توجیهی زیست محیطی, طرح توجیحی تجاری, .تحلیل آماری فصل 4 پایان نامه کارشناسی ارشد, دکتری , نرم افزارهای ANP فازی, AHP فازی, SPLS ,AMOS ,SPSS     مشاوره آمار, 0 تا  100 پایان نامه , پرو پوزال نویسی , سمینار , ارائه دهنده بهترین موضوعات پایان نامه موثر در رزومه کاری, مصاحبه دکتری , hdhk khli
پرسشنامه
بیشتر

طفره روی اجتماعی

پرسشنامه رشته مدیریت
۳,۰۰۰ تومان خرید

پرسشنامه مهارت های ادراکی، انسانی و فنی

پرسشنامه رشته مدیریت
۳,۰۰۰ تومان خرید

پرسشنامه مهارت های سازمانی

پرسشنامه رشته مدیریت
۳,۰۰۰ تومان خرید

پرسشنامه یادگیری مستمر(A. Akin Aksu)

پرسشنامه رشته مدیریت
۳,۰۰۰ تومان خرید

پرسشنامه یادگیری مشارکتی

پرسشنامه رشته مدیریت
۳,۰۰۰ تومان خرید

پرسشنامه مهارت های مدیریت (David whet ten and Kim woods)

پرسشنامه رشته مدیریت
۳,۰۰۰ تومان خرید

پرسشنامه مهارت های مدیریت (John W.Newstorm)

پرسشنامه رشته مدیریت
۳,۰۰۰ تومان خرید

پرسشنامه یادگیری گروهی

پرسشنامه رشته مدیریت
۳,۰۰۰ تومان خرید

پرسشنامه یادگیری فردی

پرسشنامه رشته مدیریت
۳,۰۰۰ تومان خرید

پرسشنامه سبک های یادگیری(Henry C. Wilson)

پرسشنامه رشته مدیریت
۳,۰۰۰ تومان خرید
فایل های ویژه

مبانی نظری گرایش کارآفرینانه

مبانی نظری رشته مدیریت
۳۶,۰۰۰ تومان خرید

مبانی نظری کیفیت زندگی کاری

مبانی نظری رشته مدیریت
۱۸,۰۰۰ تومان خرید

مبانی نظری کیفیت خدمات

مبانی نظری رشته مدیریت
۳۰,۰۰۰ تومان خرید

مبانی نظری کار تیمی کارکنان

مبانی نظری رشته مدیریت
۴۹,۰۰۰ تومان خرید

مبانی نظری قابلیت نوآوری

مبانی نظری رشته مدیریت
۲۵,۰۰۰ تومان خرید

مبانی نظری قابلیت سازمانی

مبانی نظری رشته مدیریت
۲۸,۰۰۰ تومان خرید

مبانی نظری عملکرد سازمانی

مبانی نظری رشته مدیریت
۳۰,۰۰۰ تومان خرید

مبانی نظری عدالت سازمانی

مبانی نظری رشته مدیریت
۱۵,۰۰۰ تومان خرید

مبانی نظری طفره روی سازمانی

مبانی نظری رشته مدیریت
۲۲,۰۰۰ تومان خرید

مبانی نظری شایسته سالاری

مبانی نظری رشته مدیریت
۲۲,۰۰۰ تومان خرید

مبانی نظری سلامت سازمانی

مبانی نظری رشته مدیریت
۳۵,۰۰۰ تومان خرید

مبانی نظری سرمایه های فکری

مبانی نظری رشته روانشناسی
۳۰,۰۰۰ تومان خرید

مبانی نظری سبک تفکر

مبانی نظری رشته مدیریت
۱۸,۰۰۰ تومان خرید

مبانی نظری رهبری اخلاقی

مبانی نظری رشته مدیریت
۱۶,۰۰۰ تومان خرید

مبانی نظری رفتار مدیر به عنوان مربی

مبانی نظری رشته مدیریت
۲۰,۰۰۰ تومان خرید

مبانی نظری رفتار ضدشهروندی

مبانی نظری رشته مدیریت
۱۴,۰۰۰ تومان خرید

مبانی نظری رفتار انحرافی

مبانی نظری رشته مدیریت
۱۷,۰۰۰ تومان خرید

مبانی نظری رضایت شغلی 2

مبانی نظری رشته مدیریت
۱۹,۰۰۰ تومان خرید

مبانی نظری ذهنیت فلسفی

مبانی نظری رشته مدیریت
۴۲,۰۰۰ تومان خرید

مبانی نظری دو سو توانی

مبانی نظری رشته مدیریت
۳۴,۰۰۰ تومان خرید