مرکز تخصصی تحلیل آماری و مطالعات علمی پژوهشی
ایران پروداک
ایران پروداک مرکز تخصصی مطالعات علمی و پژوهشی، تولید و محتوی علمی بوده و خدمات زیادی را از جمله تحلیل آماری مقالات و پایان نامه ها را نیز انجام می‌دهد. گروه تخصصی ایران پروداک با جمع‌آوری مبانی نظری جدید در حوزه های مختلف و به روزرسانی آن از طریق ترجمه های تخصصی که رتبه علمی پایان نامه ها  و مقالات شما را  افزایش داده  و درصد همانندجویی و درصد همانندی مطالب شما را کاهش دهد . مبانی  نظری ارائه شده منحصر به فرد بوده و به راحتی می‌توان مبانی نظری را به صورت فایل ورد دانلود  کرد .در مبانی نظری رشته های مدیریت  روانشناسی یا غیره  دسته بندی موضوعی و مفاهیم به درستی ارائه شده است که به راحتی می توان در پایان نامه یا مقاله استفاده کرد.  ادامه...
مبانی نظری رشته مدیریت
بیشتر

بازخور و حمایت از استقلال کارکنان

مبانی نظری رشته مدیریت
۴۰,۰۰۰ تومان خرید

فرهنگ نوآوری سازمانی

مبانی نظری رشته مدیریت
۳۵,۰۰۰ تومان خرید

سیستم های مدیریت اطلاعات

مبانی نظری رشته مدیریت
۲۵,۰۰۰ تومان خرید

بازاریابی حسی

مبانی نظری رشته مدیریت
۴۵,۰۰۰ تومان خرید

مبانی نظری دانش ساختاریافته

مبانی نظری رشته مدیریت
۳۰,۰۰۰ تومان خرید

مبانی نظری نامرِیی شدن کارکنان

مبانی نظری رشته مدیریت
۳۵,۰۰۰ تومان خرید

مبانی نظری رهبری کاریزماتیک

مبانی نظری رشته مدیریت
۳۵,۰۰۰ تومان خرید

مبانی نظری رضایت شغلی

مبانی نظری رشته مدیریت
۳۵,۰۰۰ تومان خرید

مبانی نظری رفتار مدیر به عنوان مربی

مبانی نظری رشته مدیریت
۴۰,۰۰۰ تومان خرید

مبانی نظری قابلیت بازاریابی

مبانی نظری رشته مدیریت
۱۱,۰۰۰ تومان خرید
مبانی نظری
بیشتر

اختلال مصرف مواد

مبانی نظری رشته روانشناسی
۲۰,۰۰۰ تومان خرید

عوامل فراتشخیصی

مبانی نظری رشته روانشناسی
۱۵,۰۰۰ تومان خرید

مقابله های معنوی

مبانی نظری رشته روانشناسی
۱۰,۰۰۰ تومان خرید

بازخور و حمایت از استقلال کارکنان

مبانی نظری رشته مدیریت
۴۰,۰۰۰ تومان خرید

فرهنگ نوآوری سازمانی

مبانی نظری رشته مدیریت
۳۵,۰۰۰ تومان خرید

سیستم های مدیریت اطلاعات

مبانی نظری رشته مدیریت
۲۵,۰۰۰ تومان خرید

بازاریابی حسی

مبانی نظری رشته مدیریت
۴۵,۰۰۰ تومان خرید

مبانی نظری دانش ساختاریافته

مبانی نظری رشته مدیریت
۳۰,۰۰۰ تومان خرید

مبانی نظری نامرِیی شدن کارکنان

مبانی نظری رشته مدیریت
۳۵,۰۰۰ تومان خرید

مبانی نظری رهبری کاریزماتیک

مبانی نظری رشته مدیریت
۳۵,۰۰۰ تومان خرید
پرسشنامه
بیشتر

طفره روی اجتماعی

پرسشنامه رشته مدیریت
۵,۰۰۰ تومان خرید

پرسشنامه مهارت های ادراکی، انسانی و فنی

پرسشنامه رشته مدیریت
۳,۰۰۰ تومان خرید

پرسشنامه مهارت های سازمانی

پرسشنامه رشته مدیریت
۳,۰۰۰ تومان خرید

پرسشنامه یادگیری مستمر(A. Akin Aksu)

پرسشنامه رشته مدیریت
۳,۰۰۰ تومان خرید

پرسشنامه یادگیری مشارکتی

پرسشنامه رشته مدیریت
۳,۰۰۰ تومان خرید

پرسشنامه مهارت های مدیریت (David whet ten and Kim woods)

پرسشنامه رشته مدیریت
۳,۰۰۰ تومان خرید

پرسشنامه مهارت های مدیریت (John W.Newstorm)

پرسشنامه رشته مدیریت
۳,۰۰۰ تومان خرید

پرسشنامه یادگیری گروهی

پرسشنامه رشته مدیریت
۳,۰۰۰ تومان خرید

پرسشنامه یادگیری فردی

پرسشنامه رشته مدیریت
۳,۰۰۰ تومان خرید

پرسشنامه سبک های یادگیری(Henry C. Wilson)

پرسشنامه رشته مدیریت
۳,۰۰۰ تومان خرید
فایل های ویژه

اختلال مصرف مواد

مبانی نظری رشته روانشناسی
۲۰,۰۰۰ تومان خرید

عوامل فراتشخیصی

مبانی نظری رشته روانشناسی
۱۵,۰۰۰ تومان خرید

مقابله های معنوی

مبانی نظری رشته روانشناسی
۱۰,۰۰۰ تومان خرید

بازخور و حمایت از استقلال کارکنان

مبانی نظری رشته مدیریت
۴۰,۰۰۰ تومان خرید

فرهنگ نوآوری سازمانی

مبانی نظری رشته مدیریت
۳۵,۰۰۰ تومان خرید

سیستم های مدیریت اطلاعات

مبانی نظری رشته مدیریت
۲۵,۰۰۰ تومان خرید

بازاریابی حسی

مبانی نظری رشته مدیریت
۴۵,۰۰۰ تومان خرید

مبانی نظری دانش ساختاریافته

مبانی نظری رشته مدیریت
۳۰,۰۰۰ تومان خرید

مبانی نظری نامرِیی شدن کارکنان

مبانی نظری رشته مدیریت
۳۵,۰۰۰ تومان خرید

مبانی نظری رهبری کاریزماتیک

مبانی نظری رشته مدیریت
۳۵,۰۰۰ تومان خرید

مبانی نظری رضایت شغلی

مبانی نظری رشته مدیریت
۳۵,۰۰۰ تومان خرید

مبانی نظری رفتار مدیر به عنوان مربی

مبانی نظری رشته مدیریت
۴۰,۰۰۰ تومان خرید

مبانی نظری قابلیت بازاریابی

مبانی نظری رشته مدیریت
۱۱,۰۰۰ تومان خرید

مبانی نظری منابع بازاریابی

مبانی نظری رشته مدیریت
۱۰,۰۰۰ تومان خرید

بازاریابی اینترنتی

بازاریابی
۱۰,۰۰۰ تومان خرید

بازاریابی یا مارکتینگ

بازاریابی
۱۰,۰۰۰ تومان خرید

بررسی مجتمع تجاری دبی مال

مبانی نظری معماری
۱۹,۰۰۰ تومان خرید

بیماری های موثر از آلودگی هوا

مبانی نظری رشته عمران
۳,۰۰۰ تومان خرید

آب مجازی

مبانی نظری رشته عمران
رایگان دانلود رایگان

نحوه کاشت میلگرد و انواع چسب های آن

مبانی نظری رشته عمران
۱۰,۰۰۰ تومان خرید