مرکز مطالعات تخصصی پایان نامه
عکس هدر
مرکز تخصصی آمار و نرم افزار های  پژوهشی  ایران پروداک مبانی نظری ,   پرسشنامه های استاندارد  مدیریتی, تحلیل آماری مقاله پژوهشی و پایان نامه  ,  مطالعات پایان نامه, تحلیل آماری پیشرفته, پرسشنامه استاندارد,  طرح توجیهی زیست محیطی, طرح توجیحی تجاری, .تحلیل آماری فصل 4 پایان نامه کارشناسی ارشد, دکتری , نرم افزارهای ANP فازی, AHP فازی, SPLS ,AMOS ,SPSS    
سایر رشته ها
بیشتر

اندازه گیری دقیق

سایر رشته ها
۲۰,۰۰۰ تومان خرید

مبانی نظری وفاداری کارکنان

سایر رشته ها
۱۰,۰۰۰ تومان خرید

مبانی نظری هویت

سایر رشته ها
۶,۴۰۰ تومان
۸,۰۰۰
خرید
روانشناسی
بیشتر

مبانی نظری معلولیت

روانشناسی
۵,۰۰۰ تومان خرید
مدیریتی
بیشتر

متاسفانه در این بخش فایلی درج نشده است

تحقیق
بیشتر

اندازه گیری دقیق

سایر رشته ها
۲۰,۰۰۰ تومان خرید

مبانی نظری وفاداری کارکنان

سایر رشته ها
۱۰,۰۰۰ تومان خرید

مبانی نظری هویت

سایر رشته ها
۶,۴۰۰ تومان
۸,۰۰۰
خرید

مبانی نظری معلولیت

روانشناسی
۵,۰۰۰ تومان خرید
موضوعات روانشناسی
بیشتر

موضوعات خانواده

موضوعات روانشناسی
رایگان خرید

موضوعات اختلال

موضوعات روانشناسی
رایگان خرید
موضوعات مدیریتی
بیشتر

متاسفانه در این بخش فایلی درج نشده است

موضوعات پایان نامه
بیشتر

موضوعات خانواده

موضوعات روانشناسی
رایگان خرید

موضوعات اختلال

موضوعات روانشناسی
رایگان خرید
فروش مدارک معماری
بیشتر

آموزش تری دی مکس

فروش مدارک معماری
۲۰,۰۰۰ تومان خرید
پرسشنامه
بیشتر

طفره روی اجتماعی

پرسشنامه رشته مدیریت
۳,۰۰۰ تومان خرید

پرسشنامه مهارت های ادراکی، انسانی و فنی

پرسشنامه رشته مدیریت
۳,۰۰۰ تومان خرید

پرسشنامه مهارت های سازمانی

پرسشنامه رشته مدیریت
۳,۰۰۰ تومان خرید

پرسشنامه یادگیری مستمر(A. Akin Aksu)

پرسشنامه رشته مدیریت
۳,۰۰۰ تومان خرید

پرسشنامه یادگیری مشارکتی

پرسشنامه رشته مدیریت
۳,۰۰۰ تومان خرید

پرسشنامه مهارت های مدیریت (David whet ten and Kim woods)

پرسشنامه رشته مدیریت
۳,۰۰۰ تومان خرید

پرسشنامه مهارت های مدیریت (John W.Newstorm)

پرسشنامه رشته مدیریت
۳,۰۰۰ تومان خرید

پرسشنامه یادگیری گروهی

پرسشنامه رشته مدیریت
۳,۰۰۰ تومان خرید

پرسشنامه یادگیری فردی

پرسشنامه رشته مدیریت
۳,۰۰۰ تومان خرید

پرسشنامه سبک های یادگیری(Henry C. Wilson)

پرسشنامه رشته مدیریت
۳,۰۰۰ تومان خرید
فایل های ویژه

مبانی نظری وفاداری مشتری

مبانی نظری رشته مدیریت
۲۵,۰۰۰ تومان خرید

مبانی نظری مدیریت انتظامی پیشگیری از جرم

پرپزال سایر رشته ها
۲۵,۰۰۰ تومان خرید

مبانی نظری کیفیت خدمات

پرپزال رشته مدیریت
۳۰,۰۰۰ تومان خرید

مبانی نظری باورهای ارتباطی

پرپزال رشته روانشناسی
۱۰,۰۰۰ تومان خرید

مبانی نظری انطباق پذیری خانواده

پرپزال رشته روانشناسی
۲۵,۰۰۰ تومان خرید

مبانی نظری الگوی خانواده مبدا

پرپزال رشته روانشناسی
۲۰,۰۰۰ تومان خرید

مبانی نظری مدیریت ارتباط با مشتری

مبانی نظری رشته مدیریت
۳۵,۰۰۰ تومان خرید

مبانی نظری مدیریت دانش

مبانی نظری رشته مدیریت
۲۰,۰۰۰ تومان خرید

مبانی نظری مفهوم مدیریت مالی

مبانی نظری رشته مدیریت
۲۰,۰۰۰ تومان خرید

مبانی نظری مهارت های اجتماعی

مبانی نظری رشته روانشناسی
۲۵,۰۰۰ تومان خرید

مبانی نظری هویت سازمانی

مبانی نظری رشته مدیریت
۲۰,۰۰۰ تومان خرید

مبانی نظری وفاداری مشتری

مبانی نظری رشته مدیریت
۳۰,۰۰۰ تومان خرید

مبانی نظری تعالی سازمانی

مبانی نظری سایر رشته ها
۲۰,۰۰۰ تومان خرید

مبانی نظری اختلالات فکری -عملی

مبانی نظری رشته روانشناسی
۲۵,۰۰۰ تومان خرید

مبانی نظری اضطراب

مبانی نظری رشته روانشناسی
۲۰,۰۰۰ تومان خرید

مبانی نظری ترس

مبانی نظری رشته روانشناسی
۱۵,۰۰۰ تومان خرید

مبانی نظری هیجان

مبانی نظری رشته روانشناسی
۲۰,۰۰۰ تومان خرید

مبانی نظری افسردگی

مبانی نظری رشته روانشناسی
۲۰,۰۰۰ تومان خرید

مبانی نظری سازگاری اجتماعی

مبانی نظری رشته روانشناسی
۱۶,۰۰۰ تومان
۲۰,۰۰۰
خرید

مبانی نظری نگرانی

مبانی نظری رشته روانشناسی
۲۰,۰۰۰ تومان خرید