مرکز تحلیل آماری مقاله پایان نامه ،کاهش تضمینی درصد همانندجویی
ایران پروداک
ایران پروداک مرکز تخصصی تحلیل آماری مقاله و  پایان نامه های کارشناسی ارشد, دکتری تحلیل نرم افزارهای ANP فازی, AHP فازی, SPLS ,AMOS ,SPSS  مطالعات علمی و پژوهشی، تولید محتوی علمی  است. گروه تخصصی ایران پروداک با جمع‌آوری مبانی نظری جدید در حوزه های مختلف و به روزرسانی آن از طریق ترجمه های تخصصی که رتبه علمی پایان نامه ها  و مقالات شما را  افزایش داده  و درصد همانند جویی و درصد همانندی مطالب شما را کاهش دهد . مبانی  نظری ارائه شده منحصر به فرد بوده و به راحتی می‌توان مبانی نظری را به صورت فایل ورد دانلود  کرد .در مبانی نظری رشته های مدیریت  روانشناسی یا غیره  دسته بندی موضوعی و مفاهیم به درستی ارائه شده است که به راحتی می توان در پایان نامه یا مقاله استفاده کرد.  ادامه...
ترجمه
بیشتر

بتن تزئینی

ترجمه تخصصی
۱۰,۰۰۰ تومان خرید

آسفالت رنگی

ترجمه تخصصی
۱۰,۰۰۰ تومان خرید

ترجمه مقاله ریاضی برای نوجوانان

ترجمه تخصصی
۱۰,۰۰۰ تومان خرید

طراحی سازمان چیست؟

ترجمه تخصصی
۵,۰۰۰ تومان خرید

ترجمه اثر کیتوزان به عنوان کمک منعقد کننده

ترجمه تخصصی
۱۵,۰۰۰ تومان
۳۰,۰۰۰
خرید

مجازی سازی کارکرد های شبکه

ترجمه تخصصی
۹۶,۰۰۰ تومان
۱۲۰,۰۰۰
خرید

اثربخشی پذیرش و تعهد درمانی CBT

ترجمه تخصصی
۴۰,۰۰۰ تومان
۵۰,۰۰۰
خرید
مبانی نظری رشته مدیریت
بیشتر

مبانی نظری سیستم اطلاعات بیمارستانی

مبانی نظری رشته مدیریت
۵۰,۰۰۰ تومان خرید

غنی سازی شغل

مبانی نظری رشته مدیریت
۲۰,۰۰۰ تومان خرید

عملکرد شغلی

مبانی نظری رشته مدیریت
۲۵,۰۰۰ تومان خرید

کارآفرینی اجتماعی

مبانی نظری رشته مدیریت
۴۰,۰۰۰ تومان خرید

خرد سازمانی

مبانی نظری رشته مدیریت
۲۵,۰۰۰ تومان خرید

دانش مالی

مبانی نظری رشته مدیریت
۲۰,۰۰۰ تومان خرید

بازخور و حمایت از استقلال کارکنان

مبانی نظری رشته مدیریت
۴۰,۰۰۰ تومان خرید

فرهنگ نوآوری سازمانی

مبانی نظری رشته مدیریت
۳۵,۰۰۰ تومان خرید

سیستم های مدیریت اطلاعات

مبانی نظری رشته مدیریت
۲۵,۰۰۰ تومان خرید
مبانی نظری
بیشتر

مبانی نظری سیستم اطلاعات بیمارستانی

مبانی نظری رشته مدیریت
۵۰,۰۰۰ تومان خرید

غنی سازی شغل

مبانی نظری رشته مدیریت
۲۰,۰۰۰ تومان خرید

بهزیستی معنوی

مبانی نظری رشته روانشناسی
۲۵,۰۰۰ تومان خرید

عملکرد شغلی

مبانی نظری رشته مدیریت
۲۵,۰۰۰ تومان خرید

کارآفرینی اجتماعی

مبانی نظری رشته مدیریت
۴۰,۰۰۰ تومان خرید

خرد سازمانی

مبانی نظری رشته مدیریت
۲۵,۰۰۰ تومان خرید

دانش مالی

مبانی نظری رشته مدیریت
۲۰,۰۰۰ تومان خرید

اختلال مصرف مواد

مبانی نظری رشته روانشناسی
۲۰,۰۰۰ تومان خرید

عوامل فراتشخیصی

مبانی نظری رشته روانشناسی
۱۵,۰۰۰ تومان خرید
پرسشنامه
بیشتر

پرسشنامه دانش مالی

پرسشنامه رشته مدیریت
۳,۰۰۰ تومان خرید

طفره روی اجتماعی

پرسشنامه رشته مدیریت
۵,۰۰۰ تومان خرید

پرسشنامه مهارت های ادراکی، انسانی و فنی

پرسشنامه رشته مدیریت
۳,۰۰۰ تومان خرید

پرسشنامه مهارت های سازمانی

پرسشنامه رشته مدیریت
۳,۰۰۰ تومان خرید

پرسشنامه یادگیری مستمر(A. Akin Aksu)

پرسشنامه رشته مدیریت
۳,۰۰۰ تومان خرید

پرسشنامه یادگیری مشارکتی

پرسشنامه رشته مدیریت
۳,۰۰۰ تومان خرید

پرسشنامه مهارت های مدیریت (David whet ten and Kim woods)

پرسشنامه رشته مدیریت
۳,۰۰۰ تومان خرید

پرسشنامه مهارت های مدیریت (John W.Newstorm)

پرسشنامه رشته مدیریت
۳,۰۰۰ تومان خرید

پرسشنامه یادگیری گروهی

پرسشنامه رشته مدیریت
۳,۰۰۰ تومان خرید

پرسشنامه یادگیری فردی

پرسشنامه رشته مدیریت
۳,۰۰۰ تومان خرید
فایل های ویژه

مبانی نظری سیستم اطلاعات بیمارستانی

مبانی نظری رشته مدیریت
۵۰,۰۰۰ تومان خرید

اثربخشی پذیرش و تعهد درمانی CBT

ترجمه تخصصی
۴۰,۰۰۰ تومان
۵۰,۰۰۰
خرید

غنی سازی شغل

مبانی نظری رشته مدیریت
۲۰,۰۰۰ تومان خرید

بهزیستی معنوی

مبانی نظری رشته روانشناسی
۲۵,۰۰۰ تومان خرید

عملکرد شغلی

مبانی نظری رشته مدیریت
۲۵,۰۰۰ تومان خرید

کارآفرینی اجتماعی

مبانی نظری رشته مدیریت
۴۰,۰۰۰ تومان خرید

خرد سازمانی

مبانی نظری رشته مدیریت
۲۵,۰۰۰ تومان خرید

دانش مالی

مبانی نظری رشته مدیریت
۲۰,۰۰۰ تومان خرید

اختلال مصرف مواد

مبانی نظری رشته روانشناسی
۲۰,۰۰۰ تومان خرید

عوامل فراتشخیصی

مبانی نظری رشته روانشناسی
۱۵,۰۰۰ تومان خرید

مقابله های معنوی

مبانی نظری رشته روانشناسی
۱۰,۰۰۰ تومان خرید

بازخور و حمایت از استقلال کارکنان

مبانی نظری رشته مدیریت
۴۰,۰۰۰ تومان خرید

فرهنگ نوآوری سازمانی

مبانی نظری رشته مدیریت
۳۵,۰۰۰ تومان خرید

سیستم های مدیریت اطلاعات

مبانی نظری رشته مدیریت
۲۵,۰۰۰ تومان خرید

بازاریابی حسی

مبانی نظری رشته مدیریت
۴۵,۰۰۰ تومان خرید

مبانی نظری دانش ساختاریافته

مبانی نظری رشته مدیریت
۳۰,۰۰۰ تومان خرید

مبانی نظری نامرِیی شدن کارکنان

مبانی نظری رشته مدیریت
۳۵,۰۰۰ تومان خرید

مبانی نظری رهبری کاریزماتیک

مبانی نظری رشته مدیریت
۳۵,۰۰۰ تومان خرید

مبانی نظری رضایت شغلی

مبانی نظری رشته مدیریت
۳۵,۰۰۰ تومان خرید