مرکز مطالعات تخصصی پایان نامه
عکس هدر
مرکز تخصصی آمار و نرم افزار های  پژوهشی  ایران پروداک مبانی نظری ,   پرسشنامه های استاندارد  مدیریتی, تحلیل آماری مقاله پژوهشی و پایان نامه  ,  مطالعات پایان نامه, تحلیل آماری پیشرفته, پرسشنامه استاندارد,  طرح توجیهی زیست محیطی, طرح توجیحی تجاری, .تحلیل آماری فصل 4 پایان نامه کارشناسی ارشد, دکتری , نرم افزارهای ANP فازی, AHP فازی, SPLS ,AMOS ,SPSS    
مبانی نظری سایر رشته ها
بیشتر

مبانی نظری خیار

مبانی نظری سایر رشته ها
۸,۰۰۰ تومان خرید
طرح توجیهی
بیشتر

متاسفانه در این بخش فایلی درج نشده است

ترجمه تخصصی
بیشتر

متاسفانه در این بخش فایلی درج نشده است

موضوعات روانشناسی
بیشتر

موضوعات خانواده

موضوعات روانشناسی
رایگان خرید

موضوعات اختلال

موضوعات روانشناسی
رایگان خرید
موضوعات مدیریتی
بیشتر

متاسفانه در این بخش فایلی درج نشده است

موضوعات پایان نامه
بیشتر

موضوعات خانواده

موضوعات روانشناسی
رایگان خرید

موضوعات اختلال

موضوعات روانشناسی
رایگان خرید
پرسشنامه
بیشتر

طفره روی اجتماعی

پرسشنامه رشته مدیریت
۳,۰۰۰ تومان خرید

پرسشنامه مهارت های ادراکی، انسانی و فنی

پرسشنامه رشته مدیریت
۳,۰۰۰ تومان خرید

پرسشنامه مهارت های سازمانی

پرسشنامه رشته مدیریت
۳,۰۰۰ تومان خرید

پرسشنامه یادگیری مستمر(A. Akin Aksu)

پرسشنامه رشته مدیریت
۳,۰۰۰ تومان خرید

پرسشنامه یادگیری مشارکتی

پرسشنامه رشته مدیریت
۳,۰۰۰ تومان خرید

پرسشنامه مهارت های مدیریت (David whet ten and Kim woods)

پرسشنامه رشته مدیریت
۳,۰۰۰ تومان خرید

پرسشنامه مهارت های مدیریت (John W.Newstorm)

پرسشنامه رشته مدیریت
۳,۰۰۰ تومان خرید

پرسشنامه یادگیری گروهی

پرسشنامه رشته مدیریت
۳,۰۰۰ تومان خرید

پرسشنامه یادگیری فردی

پرسشنامه رشته مدیریت
۳,۰۰۰ تومان خرید

پرسشنامه سبک های یادگیری(Henry C. Wilson)

پرسشنامه رشته مدیریت
۳,۰۰۰ تومان خرید
فایل های ویژه

مبانی نظری انسجام و یکپارچگی سازمان

مبانی نظری رشته مدیریت
۲۵,۰۰۰ تومان خرید

مبانی نظری بلوغ شغلی

مبانی نظری رشته مدیریت
۲۰,۰۰۰ تومان خرید

مبانی نظری وفاداری مشتری

مبانی نظری رشته مدیریت
۲۵,۰۰۰ تومان خرید

مبانی نظری مدیریت انتظامی پیشگیری از جرم

مبانی نظری رشته مدیریت
۲۵,۰۰۰ تومان خرید

مبانی نظری کیفیت خدمات

مبانی نظری رشته مدیریت
۳۰,۰۰۰ تومان خرید

مبانی نظری باورهای ارتباطی

مبانی نظری رشته روانشناسی
۱۰,۰۰۰ تومان خرید

مبانی نظری انطباق پذیری خانواده

مبانی نظری رشته روانشناسی
۲۵,۰۰۰ تومان خرید

مبانی نظری الگوی خانواده مبدا

مبانی نظری رشته روانشناسی
۲۰,۰۰۰ تومان خرید

مبانی نظری مدیریت ارتباط با مشتری

مبانی نظری رشته مدیریت
۳۵,۰۰۰ تومان خرید

مبانی نظری مدیریت دانش

مبانی نظری رشته مدیریت
۲۰,۰۰۰ تومان خرید

مبانی نظری مفهوم مدیریت مالی

مبانی نظری رشته مدیریت
۲۰,۰۰۰ تومان خرید

مبانی نظری مهارت های اجتماعی

مبانی نظری رشته روانشناسی
۲۵,۰۰۰ تومان خرید

مبانی نظری هویت سازمانی

مبانی نظری رشته مدیریت
۲۰,۰۰۰ تومان خرید

مبانی نظری وفاداری مشتری

مبانی نظری رشته مدیریت
۳۰,۰۰۰ تومان خرید

مبانی نظری تعالی سازمانی

مبانی نظری رشته مدیریت
۲۰,۰۰۰ تومان خرید

مبانی نظری اختلالات فکری -عملی

مبانی نظری رشته روانشناسی
۲۵,۰۰۰ تومان خرید

مبانی نظری اضطراب

مبانی نظری رشته روانشناسی
۲۰,۰۰۰ تومان خرید

مبانی نظری ترس

مبانی نظری رشته روانشناسی
۱۵,۰۰۰ تومان خرید

مبانی نظری هیجان

مبانی نظری رشته روانشناسی
۲۰,۰۰۰ تومان خرید