ایران پروداک|مرکز تخصصی تحلیل آماری پایان نامه،کاهش تضمینی همانندجویی
ایران پروداک
مطالعات شاخص های کارسنجی و روش سنجی

مطالعات شاخص های کارسنجی و روش سنجی

دانلود تحقیقات متنی
قیمت: ۳۰,۰۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰
1135

فصل اول : مقدمه

1-1- مقدمه

کار : از نظر فیزیک اگر نیروئی موجب جابه جائی جسمی شود آن نیروکار انجام داده است .

زمان سنجی روششی است که از طریق آن می توان به منافع بسیاری مانند  ارائه خدمات بهتر و ..... دست یافت و به مدیریت  کمک می کند که زمان غیر موثر تولید را از زمان موثر آن جدا کند که میتوان آن را حذف نموده و در نهایت  بهره وری نیروی انسانی و ماشین آلات را افزایش داد .

امروزه همه سازمان ها ی دولتی و خصوصی برای توسعه رشد پایداری و در عرصه رقابتی به سیستم عملکرد نیاز دارند . به منظور شناخت بخش ها و عوامل  زاید فرآیندها روبه ها و محیط های صنعتی ، روش کار سنجی و زمان سنجی که نهایتاً به شناسایی استانداردها منجر می شود، کمک شایانی خواهد کرد .

در کار سنجی به دنبال انجام یک کار باهدف  یافتن بهترین روش  انجام آن کار هستیم  و در زمان سنجی  به دنبال تعیین زمان استاندارد کاری که صورت می پذیرد با در نظر گرفتن عوامل موثر بر زمان انجام آن کار می باشیم .

امروزه مطالعه  علمی کار شامل حرکت سنجی و روش سنجی و تعیین استاندارد های تولید و کارکرد بر اساس آن است نیروی انسانی به عنوان سرمایه ارزشمند سازمان هم خود ارزش دارد و باعث تغییر در ارزش سایر نهادهای سازمانمی گردد ، همچنین با درک مفهوم کارسنجی و افزایش کارایی و مفهومی فراتر از آن تحت عنوان بهره وری نیز تاثیر گذار است .

مجموع این مطالب ما را بر آن وا می دارد که از نیروی انسانی  شاغل حداکثر استفاده مطلوب را بنمائیم از طرفی می دانیم که فنون مورد استفاده در بهبود سیستمها و روش ها برای رفع مشکلی که گریبانگیر سازمان است به کار می آید . موضوع مورد بحث در این زمینه  کارسنجی است .

 فهرست مطالب 

چکیده6

فصل اول : مقدمه. 7

1-1- مقدمه. 7

2-1  تعریف موضوع. 8

3-1- اهداف انجام پروژه8

4-1 محدوده زمانی و مکانی انجام پروژه :9

فصل دوم : ادبیات تحقیق. 9

1-2- تاریخچه. 9

2-2- تعریف مطالعه ی کار :10

3-2- فواید مطالعه کار :10

انواع روش مطالعه کار :12

4-2- مطالعه روش کار سنجی :12

5-2- مطالعه روش زمان سنجی :12

1-6-2- اهداف مطالعه روش :12

2-6-2 مراحل مطالعه روش.. 12

3-6-2- مرحله اول مطالعه روش.. 13

4-6-2 مرحله دوم از مطالعه روش.. 13

5-6-2- موارد استفاده کارسنجی :18

6-6-2 فنون کارسنجی. 19

فصل 3 : بررسی وضعیت موجود20

1-3 تاریخچه و معرفی شرکت.. 20

2-3- لیست ماشین آلات موجود22

3-3- لیست مواد اولیه :23

4-3- جدول فرآیند عملیات.. 24

5-3 لیست ابزار آلات کمکی. 25

6-3- نمودار مونتاژ26

7-3- جدول فعالیت دست ها27

8-3- جدول جریان فرایند عملیات نوع انسان. 28

9-3- جدول جریان فرایند عملیات نوع مواد29

10-3- جدول جریان فرایند عملیات نوع ماشین. 30

فصل 4 : تجزیه و تحلیل و ارائه پیشنهادات.. 31

1-4- نقات قوت.. 31

4-2- نقاط ضعف :31

3-4-پیشنهادات :32

4-4- پیشنهاداتی در خصوص بهبود شرایط.. 32

نتیجه گیری. 34

2- تعریف مطالعه ی کار :

عبارت اند از تکنیک های مطالعه روش و اندازه گیری کار که برای تامین حداکثر استفاده ممکن از نیروی انسانی تجهیزات و مواد اولیه و همه ی داده های مورد نیاز برای انجام یک کار مشخص به کار می رود.

با استفاده از مطالعه و فرآیند که نیاز سرمایه گذاری بیشتر و خرید و تجیهزیات   و ماشین آلات مدرن تر می باشد می توان بهره وری را بالا برد ولی این کار مستلزم سرمایه گذاری زیاد می باشد.

3-2- فواید مطالعه کار :   

1- مطالعه کار با مفهوم افزایش کارایی تولید بهره وری کارخانه یا واحد مالیاتی توسط سازماندهی مجدد کار م باشدو روشی است که به طور طبیعی سرمایه گذاری ریادی را بر روی تجهیزات وماشین آلات نیاز ندارد

2- روش نظام یافته است در نتیجه هیچ عاملی بر روی این کار این عملیات تاثیر می گذارد از نظر آمده .از نظر روحی دور نمی ماند و در نهایت تمامی حقایقی مربوط به عملیات در دسترس میباشد

3- دقیق ترین روشی که  تاکنون جهت  تعیین تعیین استانداردهای  عملکرد به وجود آمده است و این استانداردها به منظور برنامه ریزی و کنترل تولید ، موثر و ضروری می باشند .

4 – منابع حاصل از بکارگیری صحیح مطالعه کار بلافاصله آغاز شده و تا هنگامی که عملیات به شکل بهبود یافته استمرار یابد ، این منافع نیز ادامه خواهد یافت.

5- مطالعه کار ابزاری است که در همه جا قابل استفاده است این تکنیک در تمامی مکانهایی که کار دستی صورت می پذیرند ، همانند کارخانه جات و ادارات ، فروشگاه ها آزمایشگاه ها و رستوران ها بکاربرده می شود

6- یکی از نافذ ترین ابزار بررسی است که در اختیار مدیریت قرار دارد و همین امر آن را به مصالح ارزشمندی جهت حمله به نقاط غیر کار در یک سازمان تبدیل کرده است زیرا با بررسی مجموعه ای از مسائل ضعف های تمامی وظایف دیگری که بر روی آنها تاثیر می گذارد به تدریج آشکار خواهد شد

7- نسبتا ارزان بوده و به سهولت قابل پیاده سازی است

انواع روش مطالعه کار :

4-2- مطالعه روش کار سنجی :

عبارست از ثبت سیستماتیک و بررسی و دقیق و منتقدانه روش فعلی انجام کار به منظور طرح و به کار بردن روش های ساده تر و موثر و کاهش هر بنا

5-2- مطالعه روش زمان سنجی :

عبارتست است از به کارگیری تکنیک هایی جهت تخصیص زمان برای انجام کاری مشخص توسط فردی کارآزموده با عملکرد معلوم

1-6-2- اهداف مطالعه روش :

1-                بهبود فرایندها و مراحل کاری

2-                بهبود طرح استقرار ایستگاه های کاری کارگاه ها ، کارخانه و تجهیزات و ماشین آلات

3-                اقتصادی بودن تلاش انسان ها و کاهش خستگی

4-                استفاده بهتر از مواد ماشین الات و نیروی انسانی 

5-                ایجاد محیط کاری بهتر

2-6-2 مراحل مطالعه روش

انتخاب : انتخاب کاری که ضرورت دارد مورد تجزیه و تحلیل قرارگیرد

ثبت : ثبت کلید جزئیات روش موجود با مشاهده مستقیم آنها در قالب ابراز ترسیمی مناسب

بررسی : بررسی دقیق و منتقدانه اطلاعات جمع آوری شده

طرح و تدوین : طرح و تدوین مناسب ترین روش ممکن با درنظر گرفتن شرایط واقعی و نه کاذب که مناسب انواع تکنیک های مدیریت تولید می باشد ، همچنین مواردی که با همفکری مدیران، سرپرستان ، کارگران و سایر مختصص طرف مشورت حاصل می شود

اندازه گیری : مقدار کاری که به روش انتخاب شده انجام می گیرد و محاسبه زمان استاندارد آن

تعریف : تعریف روش جدید با توجه به زمان مربوط

اعمال : اعمال روش جدید بر مبنای استاندارد های تعیین شده در زمان مجاز

ابقاء : حفظ استاندارد های جدید به وسیله روش های صحیح کنترل

3-6-2- مرحله اول مطالعه روش

انتخاب کارمناسب: جهت انتخاب یک کار به منظور مطالعات کار و روش سنجی باید ملاحضات زیر در نظر گرفته شود:

ملاحظات اقتصادی : اگر کاری که دارای اهمیت اقتصادی کمی مورد مطالعه قرارگیرد یا کاری در برنامه کارسنجی قرارگیرد که پس از مدت کوتاهی وجود ندارد اتلاف وقت و منابع است باید بررسی شود آیا کار مورد نظر ارزش مطالعه دارد یاخیر وآنقدر منافع می رساند که هزینه های مطالعه کار را جبران کند.

ملاحظات فنی : درباره هرکاری پیش از ارزیابی کار زمان باید اطلاعات کافی داشته باشیم تا در نتیجه مطالعه کار به کیفیت محصول در اثر عدم اگاهی به نکات فنی صدمه وارد نشود همچنین کاری جهت مطالعه و تجزیه و تحلیل انتخاب شود که از نظر فنی امکان بهبود در آن وجود داشته باشد.

ملاحظات انسانی : عکس العمل های فکری و احساساتی برای بررسی تغییر روش باید پیش بینی شود همچنین تجربیات پرسنل و شرایط کاری آنها باید درنظر گرفته شود بهتر است ابتدا کارهای مشقت زا و کارهایی که در شرایط نامطلوب مستند در اولویت قرار گیرند.

4-6-2 مرحله دوم از مطالعه روش

ثبت روش : در این مرحله با استفاده از ابزارهای استاندارد روش انجام عملیات مورد بررسی قرارگیرد از ابزارهای زیر برای ثبت روش استفاده می شود:


محصولات مشابه