مرکز تحلیل آماری مقاله پایان نامه ،کاهش تضمینی درصد همانندجویی
ایران پروداک

SPSSSPSS

تماس مستقیم  با  کارشناس  جهت  مشاوره و تحلیل آماری    09158238830    مهندس شعبانزاده    09159130347   خانم مهندس کیانی 
 

 

 • نرم افزار SPSS چیست؟

  spss معروف ترین نرم افزار آماری است که دانشجویان و محققان دنیا از آن برای: ترسیم نمودارهای آماری، محاسبه آماره های توصیفی (میانگین، میانه، واریانس، ...)، انجام استنباط آماری (قبول یا رد فرضیات پایان نامه)، محاسبه همبستگی بین متغیرها، رگرسیون، تجزیه و تحلیل داده ها، . . . استفاده می کنند. 

  اساس نمودارها، جداول، خروجی های این نرم افزار "علم آمار" می باشد که دانشجویان "رشته آمار" در دانشگاههای ایران به تحصیل در این رشته اشتغال دارند.

  این نرم افزار محصول شرکت IBM است. بسیاری قابلیت های دیگر در خصوص این نرم افزار می توان برشمرد که در ایران افراد کمی از آن استفاده می کنند مانند: تحلیل ممیزی، تحلیل خوشه ای، آنالیز کوواریانس چند متغیره . . . 

 • آمار توصیفی

  تحلیلهای توصیفی را می توان با spss انجام داد؛ رسم نمودارهای فراوانی، دایره ای (کیکی)، ستونی (میله ای)، پراکنش، هیستوگرام - محاسبه آماره های توصیفی یک مجموعه داده مانند میانگین، میانه،‌ مد، واریانس و انحراف معیار.

 •  

  سنجش پایایی و روایی

  اینکه پرسشنامه تا چه اندازه قابل اعتماد است و در تکرارهای مجدد عملیات پرسشگری آیا نتایج همانند قبل می باشد یا خیر را پایایی (Reliability) یا قابلیت اعتماد پرسشنامه می گویند. و اینکه یک پرسشنامه دقیقا همان چیزی را بسنجد که ما می خواهیم را روایی (Validity) می گویند. قبل از شروع به پرکردن پرسشنامه به تعداد نمونه تعیین شده،‌ می بایست آزمونهای پایایی و روایی را با spss انجام داد.

 •  

  آزمون t استیودنت

  آزمون تی استیودنت (یا آزمون t) یکی از پرکاربرد ترین آزمون های آماری است که با نرم افزار spss انجام می شود. به عنوان مثال ساده فرض کنید می خواهید این فرضیه را که در اجتماعی خاص، قد مردان بلندتر از قد زنان است را آزمون کنید. کافی است داده های قد مردان و قد زنان را در نرم افزار spss وارد نموده و خروجی آزمون تی را بگیرید. چندین نوع آزمون t وجود دارد.

 •  

  آزمون های آماری ناپارامتری

  آزمون های آماری به دو بخش عمده آزمون های پارامتری و آزمونهای ناپارامتری تقسیم می شوند. آزمون های ناپارامتریک آزمون هایی هستند که در آن داده ها از توزیع آماری خاصی پیروی نمی کنند. در مواردی که حجم نمونه کم باشد، اغلب مجبور به استفاده از آزمونهای ناپارامتریک هستیم. یک منوی در spss مخصوص انجام آزمونهای ناپارامتری است.

 •  

  سنجش همبستگی بین متغیرها

  در بسیاری از پایان نامه می بینیم که فرضیه تحقیق عبارت است از اینکه، بین میزان x با میزان y ارتباط مثبت و معنی دار وجود دارد. این قبیل فرضیات را با آزمون همبستگی و نمودار پراکنش در spss می سنجیم. سنجش همبستگی بین متغیرها در تحقیقات رشته های مختلف بسیار مهم می باشد.

 •  

  رگرسیون

  واژه رگرسیون(Regression) را از لحاظ لغوی در فرهنگ لغت به معنی پسروی، برگشت و بازگشت است. اما از دید آمار و ریاضیات به مفهوم بازگشت به یک مقدار متوسط یا میانگین به‌کارمی‌رود. بدین معنی که برخی پدیده‌ها به مرور زمان از نظر کمی به طرف یک مقدار متوسط میل می‌کنند. وقتی شما می خواهید بدانید x واحد تغییر در یک متغیر مستقل به چه میزان باعث تغییر در متغیر وابسته می شود، لازم است آزمون رگرسیون را انجام دهید. انجام تحلیل رگرسیون از کارهای رایج با نرم افزار spss می باشد.

  برای تحلیل رگرسیون می بایست داده ها مقیاس نسبی داشته باشند (به صورت عددی و کمی باشند، نه کیفی)

 •  

  آنالیز واریانس

  تحلیل واریانس یا آنالیز واریانس که به اختصار ANOVA نیز گفته می شود، هنگامی استفاده می شود که می خواهیم بدانیم آیا چند متغیر مستقل بر روی متغیر وابسته y تاثیر معنی داری دارند یا خیر. آزمون آنالیز واریانس با توجه به نوع و تعداد متغیرهای مستقل و وابسته، حالات مختلفی دارد.

 •  

  تحلیل عاملی

  تحلیل عاملی (factor analysis) برای شناسایی متغیرها و عوامل زیربنایی یک پدیده به کار می رود و از روش تلخیص داده ها و ماتریس همبستگی بین متغیرها استفاده می کند. در اینجا عوامل اصلی پدیده قبل از انجام آزمون نامعلوم هستند. در نرم افزار spss تحلیل عاملی را فقط با هدف اکتشاف عوامل می توان انجام داد، نه تایید عوامل.