ایران پروداک|مرکز تخصصی تحلیل آماری پایان نامه،کاهش تضمینی همانندجویی
ایران پروداک

دانلود نمونه پروپزال

پروپوزال امنیت شغلی بر انگیزه دانشجویان و ادامه تحصیل

۵۰,۰۰۰ تومان
خرید

علل ناکامی های بین ایران و کشورهای آسیای میانه بعد از فروپاشی اتحادیه جماهیرشوروی

۱۵,۰۰۰ تومان
خرید

پروپوزال آموزشی

۱۵,۰۰۰ تومان
۳۰,۰۰۰

خرید

بهترین پروپوزال

۱۵,۰۰۰ تومان
۳۰,۰۰۰

خرید

بررسی تاثیر تغییرات درون سازمانی بر عملکرد کارکنان( مطالعه موردی آموزش و پرورش ... )

۱۰,۰۰۰ تومان
خرید

نمونه پروپوزال 1

۱۵,۰۰۰ تومان
خرید

بررسی تاثیر داستانهای فکری بر فرهنگ سازمانی و خلاقیت کارکنان دانشگاه آزاد

۱۵,۰۰۰ تومان
خرید

بررسی رابطه بین شایسته سالاری و آوای سازمانی کارکنان با نقش تعدیلگر خلاقیت سازمانی

۲۰,۰۰۰ تومان
خرید

شناسایی و تعیین وضعیت عوامل موثر بر حسابرسی فناوری اطلاعات

۱۵,۰۰۰ تومان
خرید

طراحی فضای شهری برای ایجاد مکان سوم در راستای استفاده طبقات مختلف اجتماعی

۱۵,۰۰۰ تومان
خرید

نمونه پرو پوزال نقش واسط

۱۰,۰۰۰ تومان
۲۰,۰۰۰

خرید