ایران پروداک|مرکز تخصصی تحلیل آماری پایان نامه،کاهش تضمینی همانندجویی
ایران پروداک|مرکز تخصصی تحلیل آماری پایان نامه ،کاهش تضمینی درصد همانندجویی

دانلود نمونه پروپزال

برترین پروپوزال آموزشی رایگان

رایگان
خرید

بهترین پروپوزال رایگان

رایگان
خرید

بررسی تاثیر تغییرات درون سازمانی بر عملکرد کارکنان( مطالعه موردی آموزش و پرورش ... )

۱۰,۰۰۰ تومان
خرید

نمونه پروپوزال 1

۱۵,۰۰۰ تومان
خرید

بررسی تاثیر داستانهای فکری بر فرهنگ سازمانی و خلاقیت کارکنان دانشگاه آزاد

۱۵,۰۰۰ تومان
خرید

بررسی رابطه بین شایسته سالاری و آوای سازمانی کارکنان با نقش تعدیلگر خلاقیت سازمانی

۲۰,۰۰۰ تومان
خرید

شناسایی و تعیین وضعیت عوامل موثر بر حسابرسی فناوری اطلاعات

۱۵,۰۰۰ تومان
خرید

طراحی فضای شهری برای ایجاد مکان سوم در راستای استفاده طبقات مختلف اجتماعی

۱۵,۰۰۰ تومان
خرید

نمونه پرو پوزال نقش واسط

۱۰,۰۰۰ تومان
۲۰,۰۰۰

خرید