ایران پروداک|مرکز تخصصی تحلیل آماری پایان نامه،کاهش تضمینی همانندجویی
ایران پروداک
بهترین پروپوزال

بهترین پروپوزال

دانلود نمونه پروپزال
قیمت: ۱۵,۰۰۰ تومان
۳۰,۰۰۰
532

 بهترین نمونه پروپوزال  

دانلود بهترین نمونه  پروپوزال  اموزشی  برای دانشجویان  عزیز و محققین  گرامی  برای نوشتن پروپوزال خود تا بتوانند با کمک این نمونه  با نحوه نوشتن پروپوزال آشنا شوند 

واژه پروپوزال يك طرح تحقيقی است كه بر مبنای علاقه و توانمندي پژوهشگر و مبتنی بر فرضيه های علمی و استنتاجات تحقيقاتی باشد. و با هدف رفع يک نياز يا افزودن به دانش صورت مي گيرد..

پژوهشگر بوسيله فرم پروپوزال اطلاعات مربوط به خود، اطلاعات مربوط به مساله تحقيق و روش انجام آن و اعتبارات مورد نياز براي انجام تحقيق را به اطلاع مسئول ذيربط مي رساند.

پروپوزال يا طرح تحقيق ، پيش نويس پژوهشي است كه شما مي بايست براي اخذ مدرك تحصيلي خود انجام دهيد. در پروپوزال ، شما به معرفي موضوعي كه براي پايان نامه خود انتخاب كرده ايد ، توضيح اهميت آن موضوع ، ذكر پژوهش هايي كه در گذشته در اينباره صورت گرفته ، و نتايجي كه فكر مي كنيد از تحقيق خواهيد گرفت مي پردازيد. هم چنين روش يا روش هايي كه در پژوهش از آن ها بهره خواهيد گرفت را ذكر مي كنيد.

هدف از پروپوزال پژوهشی آن است که ديگران باور کنند که شما قصد انجام پروژه پژوهشی ارزشمندی را در سر داريد وشايسته انجام آن هستند و برنامه کاری مناسبی برای تکميل آن داريد . اصول ا هر پروپوزال پژوهشی بايد همه عناصر کليدی مندرج درفرآيند پژوهش را داشته باشد و اطلاعاتی کافی را به خواننده بدهد تا او بتواند به ارزيابی پژوهش پيشنهادی بپردازد.

همه پروپوزال های پژوهشی صرف نظر از حوزه پژوهش و روشی که برای انجام آن بر می گزينند بايد به پنج پرسش زير پاسخ دهند:

 آنچه که می خواهيد انجام دهيد چيست ؟

چرا می خواهيد اين تحقيق را انجام دهيد؟

چگونه اين تحقيق را انجام خواهيد داد؟

کجا اين تحقيق را انجام خواهيد داد؟

چه زمان اين تحقيق را انجام خواهيد داد؟

محصولات مشابه