ایران پروداک|مرکز تخصصی تحلیل آماری پایان نامه،کاهش تضمینی همانندجویی
ایران پروداک
پروپوزال  امنیت شغلی بر انگیزه دانشجویان  و ادامه تحصیل

پروپوزال امنیت شغلی بر انگیزه دانشجویان و ادامه تحصیل

دانلود نمونه پروپزال
قیمت: ۵۰,۰۰۰ تومان
402

 برسی تاثیر امنیت شغلی برانگیزه دانشجویان برای کسب مدارج علمی

بیان مسأله : در دنیای پر شتاب امروز هر فردی خواهان شغلی است که بتواند زندگی شخصی و کاری خود را بر اساس تناسب شخصیت خود پیوند دهد. در واقع می توان این گونه بیان کرد که از عوامل احساس امنیت و اعتماد به نفس، داشتن شغل و فعالیت اجتماعی است، زیرا در سایه این پدیده های مرتبط با شغل همانا ارضای انجام وظایف در متصدیان شغل نهفته است (هوشنگی ،۲۰۰۳). 

همچنین امروزه به دلیل بحران اشتغالی که برای افراد وجود دارد و با وجود افراد بسیاری که بیکاری می باشند، وجود شغلی که نسبتا مناسب می باشد، افراد را راضی و خوشحال نگه دارد، ولی این امر دلیل بر رضایت شغلی آنها نمی باشد، افراد همیشه خود را با دیگران مقایسه می کنند 

و در این مقایسه به موارد مختلفی از جمله وضعیت اقتصادی، میزان حقوق و مزایا نیز توجه خاصی می گردد، شاید همین عوامل بتواند تأثیراتی بر توصیف رابطه فرد با سازمان داشته باشد و بر آنها تأثير نامناسبی بگذارد (وحیدی زاده و همکاران، ۱۳۹۶).

مهم ترین مسئله ای که امروزه در محیط کار مطرح می گردد و تأثیر شگرفی بر افزایش یا کاهش بهره وری دارد بحث امنیت شغلی و امنیت روانی کارگران و داشتن شغل پایدار و همچنین از دست ندادن شغلشان است.(حسین آبادی، ۱۳۹۰). 

امنیت شغلی از جمله مسائلی است که کارکنان سازمان ها را به خود مشغول می کند و بخشی از انرژی روانی و فکری سازمان صرف این مسئله می شود. در مفهوم امنیت شغلی موضوعاتی چون تغییرات شغلی، از دست دادن شغل، عدم دستیابی به شغل مناسب گنجانده شده است؛

بنابراین به اعتقاد روانشناسان صنعتی و سازمانی امنیت شغلی یکی از عوامل به وجود آورنده رضایت شغلی است (شاکری نیا، ۱۳۷۲).

امنیت شغلی متغیرهای گوناگونی دارد، از جمله این متغیرها رضایت شغلی است که یکی از عوامل اصلی امنیت می باشد و با تعهد سازمانی رابطه نزدیکی دارد.  

امنیت شغلی عبارت است از احساس داشتن یک شغل مناسب، اطمينان از تداوم آن در آینده و فقدان عوامل تهدید کننده شرایط مناسب کاری در آن شغل و به انتظارات شخص از آینده شغلی مطلوب همچون فرصت های ارتقاء در کار در طولانی مدت اشاره دارد. 

به عبارتی، احساس امنیت شغلی به حالتی گفته می شود که برآیند ارزیابی فرد از شرایط فردی، سازمانی و محیطی، او را به این نتیجه هدایت کند که عامل خاص امنیت شغلی وی را تهدید نمی کند و او می تواند به تداوم اشتغال خود اطمینان داشته باشد (وحیدی زاده و همکاران، ۱۳۹۶).

امنیت شغلی را می توان شرایطی تصور نمود که فرد در معرض خطر از دست دادن شغل یا تغییرات شغلی نباشد. علاوه بر این فرد در ذهن خود نیز باید نوعی آرامش و احساسی از عدم وجود موانع برای حفظ شغل خود داشته باشد. لذا امنیت شغلی دارای دو بعد عینی و ذهنی می باشد. 

امنیت شغلی نقش مهمی در افزایش بازدهی و کارآئی نیروی کار دارد و به همین سبب قوانین و مقرراتی در عرصه ی داخلی و بین المللی به این امر اختصاص یافته است.

حق بر کار، یکی از بدیهی ترین و اساسی ترین حقوق هر انسانی است. اما صرف وجود چنین حقی بدون در نظر گرفتن لزوم استحکام و ثبات در شغل و کار افراد کافی نیست.

اینکه افراد از ثبات شغلی خود اطمینان نداشته باشند و هر آن منتظر باشند از طرف مقامات به بهانه ای توجیه ناپذیر   شغلشان سلب شود، خلاف اصل وجود امنیت شغلی به عنوان یکی از اصول حاکم بر استخدام است؟

امنیت شغلی را می توان شرایطی تصور نمود که فرد در معرض خطر از دست دادن شغل یا تغییرات شغلی نباشد. وجود به اندازه و معقول این امنیت باعث افزایش راندمان کار و بهره وری می شود و علاوه بر آن زمینه های بروز خلاقیت و نوآوری و استفاده از امکانات برای رسیدن به حداکثر بازده را نیز فراهم می سازد. در امنیت شغلی اصولا علاوه بر اینکه از وجود عوامل تهدید کننده شغلی در سازمان نباید خبری باشد، ادراک و احساس از نبودن مانع در خصوص شغل فرد هم باید در ذهن وی وجود داشته باشد. در صورت عدم تحقق این موارد، فرد دچار هراس و نگرانی از شغل خود در آینده خواهد شد. (کیومرثی،1391: 9)

تنوع رشته های تحصیلی در آموزش متوسطه و آموزش عالی از یک طرف و دامنه وسیع مشاغل در جامعه امروز و رابطه تحصیلات با شغل از طرف دیگر ایجاب می کند دانشجویان برای آینده تحصیلی و شغلی خود براساس اطلاعات ، علایق و استعدادهای مشخص برنامه ریزی صحیح (بر مبنای سبک زندگی مناسب داشته باشند چرا که امروزه تحصیل و اشتغال مهمترین مسایلی هستند که در آموزش و پرورش و سایر عرصه های اجتماعی و اقتصادی مطرح می باشند.

بی شک کلید پیشرفت و ترقی کشور ، در دست نسل های آینده است . در میان جوانان کشور ، دانشجویان قشری هستند که لازم است با استفاده از هوش، اطلاعات و دانش و داشتن فرصت مناسب پا به عرصه جامعه بگذارند تا به تحصیل علم و دانش پرداخته و به دنبال تخصص باشند . 

دانشجویان در سنین جوانی دوران پر آشوب و پر استرسی را پشت سر می گذارند و همچنین در این دوران به دنبال کسب استقلال و خودنمایی و مورد توجه قرار گرفتن می باشند که این امر ممکن است باعث شود که جوان برای کسب استقلال سبک زندگی پر خطری را انتخاب نماید یا برعکس به دنبال سبک زندگی سالم و علاقه مند به ادامه تحصیل شود تا در آینده به کفایت مالی و معنوی برسد.

انگیزه به این علت که می تواند هم در حکم یک هدف و هم به منزله وسيله پیشرفت های بعدی در سایر هدف های تربیتی عمل کند دارای اهمیت است. نتایج تحقیقات نشان داده است که سطوح بالای انگیزه به پیشرفت تحصیلی در سطح بالا منجر می شود. آنچه واضح است این است که پیشرفت و انگیزه دو متغیر با هم همبسته هستند. (خویی نژاد، ۱۳۸۵)

بدون انگیزش، نیروی بالقوه فرد، دست نخورده باقی می ماند یا به جایی می رسد که هدایت او به عهده شانس و اقبال می افتد و دیگر خود بر زندگی خویشتن، کنترلی اعمال نمی کند. انگیزش امری بنیادی است، زیرا در تمام تلاش ها و مجاهدت های انسان ارتباط دارد. (هارتلی بروئر ،، ترجمه ناهیدی، ۱۳۸۹)

انگیزه مهمترین شرط یادگیری است و یادگیری از عوامل مهم تبیین کننده رشد شخصیت محسوب می شود. علاقه به یادگیری محصول عواملی است که به شخصیت و توانایی افراد، ویژگی های تکلیف، مشوق ها ، تامین نیازها و سایر عوامل محیطی مربوط است. بارها دیده شده دانش آموزانی که از لحاظ توانایی و استعداد یادگیری بسیار به هم شبیه هستند، در پیشرفت تحصیلی تفاوت های زیادی با یکدیگر دارند.

بنابر این، این پژوهش بر آن است تا به این مساله بپردازد که اول اینکه آیا امنیت شغلی می تواند بر انگیزه دانشجویان تاثیر گذار باشد و دوم اینکه میزان گرایش  دانشجویان به ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر می تواند تحت تاثیر امنیت شغلی  و یا در ارتباط با آن باشد یا اینکه این دو ارتباطی با یکدیگر نداشته و گرایش به ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر تحت تاثیر عواملی دیگر است. بنابراین، سوال اصلی این پژوهش عبارت بوده است از اینکه آیا رابطه ای معنادار بین امنیت شغلی با گرایش دانشجویان به ادامه تحصیل وجود دارد؟

2-4- اهمیت و ضرورت پژوهش:

مهم ترین مسئله ای که امروزه در محیط کار مطرح می گردد و تأثیر شگرفی بر افزایش یا کاهش بهره وری دارد بحث امنیت شغلی و امنیت روانی کارگران و داشتن شغل پایدار و همچنین از دست ندادن شغلشان است.(حسین آبادی، ۱۳۸۰). امنیت شغلی از جمله مسائلی است که کارکنان سازمان ها را به خود مشغول می کند و بخشی از انرژی روانی و فکری سازمان صرف این مسئله می شود.

در مفهوم امنیت شغلی موضوعاتی چون تغییرات شغلی، از دست دادن شغل، عدم دستیابی به شغل مناسب گنجانده شده است؛ بنابراین به اعتقاد روانشناسان صنعتی و سازمانی امنیت شغلی یکی از عوامل به وجود آورنده رضایت شغلی است (شاکری نیا، ۱۳۷۲).

 در این رابطه ( بلوچ، ۲۰۰۹) نیز بیان می کند که امنیت شغلی متغیرهای گوناگونی دارد، از جمله این متغیرها رضایت شغلی است که یکی از عوامل اصلی امنیت می باشد و با تعهد سازمانی رابطه نزدیکی دارد.

امنیت شغلی عبارت است از احساس داشتن یک شغل مناسب، اطمینان از تداوم آن در آینده و فقدان عوامل تهدید کننده شرایط مناسب کاری در آن شغل و به انتظارات شخص از آینده شغلی مطلوب همچون فرصت های ارتقاء در کار در طولانی مدت اشاره دارد.

 به عبارتی، احساس امنیت شغلی به حالتی گفته می شود که برآیند ارزیابی فرد از شرایط فردی، سازمانی و محیطی، او را به این نتیجه هدایت کند که عامل خاص امنیت شغلی وی را تهدید نمی کند و او می تواند به تداوم اشتغال خود اطمینان داشته باشد (وحیدی زاده و همکاران، ۱۳۸۶).

به اعتقاد کاوانواف و نو (۱۹۹۹)، کاهش سطح تعهد کارکنان و تمایل آنها به ترک سازمان فعلی به میزان زیادی در واکنش به ناتوانی مدیریت سازمان در تأمین امنیت شغلی صورت می گیرد.  وجود امنیت شغلی در سازمان منجر به افزایش رضایت شغلی، تعهد سازمانی و به طور کلی بهره وری بیشتر خواهد گردید،

افراد هر چه امنیت بیشتر در سازمان داشته باشند، به میزان بالاتری قادر به انجام امور به بهترین شکل خواهند بود، این افراد معمولا با انتخاب صحیحی که در انتخاب شغل خود داشته اند، تعهد بالاتری را تجربه می کنند و از سازمان خود دفاع کرده و آن را جزئی از خود می دانند (وحیدی زاده و همکاران، ۱۳۹۶). با توجه به تحقیقات اندکی که  به این  موضوع پرداخته شده است ،

بررسی های مرتبط با این موضوع، می توانند منابع با ارزشی را در جهت هدایت  دانشجویان در  انتخاب رشته تحصیلی و توجه به  کار آمدی  آن خواهند کرد  و از طرفی  انتظار  خود را در  اکتساب شغل با ادامه تحصیل در  هر رشته ای بررسی خواهد کرد و در صورت  بررسی  منطقی و عقلایی از ادامه تحصیل در رشته های  کم کار برد  و بدون آینده  دست  خواهد  کشید 

.و ادامه تحصیل خود را منوط به  کاربرد و کارایی آن  در نظر گرفته و از صرف زمان و هزینه  اجتناب خواهد کرد. لذا اهمیت  موضوع  در  کنترل  هزینه و زمان  نیروی انسانی  و سرمایه  فکری  جامعه  بیشتر از  بیش  خواهد بود.

3-4- اهداف تحقیق(اهداف كلي و اهداف اختصاصي طرح):

اهداف کلی:  بررسی  تاثیر  امنیت  شغلی  دانشجویان  و  ادامه  تحصیل و کسب  مدارج علمی بالاتر

اهداف اختصاصی:

4-4- سئوال‌ها یا فرضیه هاي تحقیق(درصورت لزوم همراه با دلایل توجیهی )

سوالات پژوهشی:

میزان  تاثیر  امنیت  شغلی  بر  انگیزه  ادامه  تحصیل  و  پیشرفت  تحصیلی  دانشجویان  چقدر است؟

فرضه های پژوهشی:

بین  امنیت  شغلی  دانشجویان  و انگیزه  ادامه  تحصیل و کسب  مدارج علمی بالاتر تاثیر  معنادار مثبت وجود دارد.

5 4 پیشینه نظری پژوهشی

الف) پیشینه نظری

با توجه به تعريف لغوي امنيت، ميتوان امنيت شغلي را شرايطي تصور نمود كه فرد در معرض خطر از دست دادن شغل يا تغييرات شغلي نباشد و براي دستيابي به شغل مناسب، ايمني لازم را احساس كند. در واقع امنيت شغلي به اين مسئله توجه دارد كه اشتغال كارگران به خطر نيفتد و كارگر خود را از هر گونه تهديد از دست دادن شغل مصون و ايمن بداند.

در روابط ميان كارگر و كارفرما به دليل حاكم نبودن هيچ ضابطه اي جهت جلوگيري از تعدي و تجاوز به حقوق طرف آسيبپذير از يك سو و نياز كارگران به كار براي ادامه حيات از سوي ديگر باعث ميشد كه كارگران به راحتي و بدون هيچ عذر و بهانه اي كار خود را از دست بدهند.

از اين رو به تدريج در جوامع مختلف، ضوابط و مقررات حمايتي براي زحمت كشان در نظر گرفته شد و با گذشت زمان، بعد حمايتي آن فزوني يافت.

به طور كلي، در قانون اساسي هر كشور، از جمله قانون اساسي كشور ما (اصلهاي سوم، نوزدهم، بيستم، بيست و دوم، بيست و ششم، بيست و هشتم، بيست ونهم، چهل و سوم، و جهل و ششم) و قوانين كار و تامين اجتماعي و آيين نامه ها و مصوبه هاي مربوط، معيارها و موازيني در راستاي حمايت از كارگران و براي حفاظت و صيانت نيروي انساني در نظر گرفته شده است.

در سطح بين المللي نيز كار و امنيت شغلي جزء حقوق اوليه و اساسي بشر شناخته شده، مقرراتي براي ضمانت از آن تدوين شده است (پرستش  ،  1390: 76)

وقتی بحث امنیت شغلی پیش می آید در ذهن اکثر افراد این امر تداعی می شود که بایستی افراد در سازمان از وضعیت استخدامی رسمی و پروپا قرصی برخوردار باشند تا امنیت شغلی آنها تضمین شود یا به عبارت دیگر افراد بصورت عمري به استخدام ثابت سازمانها درآیند، این ذهنیت از این بابت که امنیت اقتصادي کارکنان تا حدودي تضمین می شود به ظاهر مفیدند. از بعد دیگر استخدام ثابت و رسمی گرچه به ظاهر امنیت شغلی را تضمین می کند

ولی این نارسایی را به دنبال دارد که کم کم افراد سـازمان از فکر و ترقی و توسـعه و بالنـدگی دور می شوند و این امر امنیـت شغلی آن را به خـطر میاندازد. در دنیاي امروز امنیت شغلی بدین معنا کاربرد دارد که بجاي وابستگی افراد به سازمان بایستی سازمانها وابسته به افراد باشند و این در گرو این است که سازمانها بستر لازم را فراهم کنند تا کارکنان از ابعاد مختلف بالندگی لازم را کسب کنند. 

بنابراین در سازمانهاي عصر حاضر دیگر رسمی شدن و استخدام ثابت تضمین کننده امنیت شغلی کارکنان میباشد. به عنوان مثال اگر یک نفر به استخدام ثابت سازمان درآید ولی نتواند انتظارات تخصصی و اجتماعی سازمان را برآورده کند پس از مدتی از سازمان منفک می شود و برعکس اگر کسی بطور موقت به استخدام سازمان درآید و در حد انتظارات تخصصی و اجتماعی سازمان حرکت کند و روز به روز رضایت سازمان از او ییشتر شود این فرد از نظر ماهیتی به استخدام دائم سازمان درآمده است و امنیت شغلی او تضمین شده است.( بالازاده ، 1392: 2)

ب) پیشینه پژوهشی

حسنلو و همکاران (1396) پژوهشی با عنوان نگرش دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي زنجان نسبت به رشته تحصيلي و آينده شغلي خود در سال 1394 انجام دادند در اين مطالعه توصيفي-مقطعي تعداد 384 نفر از دانشجويان دانشکده هاي مختلف دانشگاه علوم پزشکي زنجان به صورت تصادفي انتخاب شدند.

ابزار جمع آوري اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته بود که با 15 سوال نگرش دانشجو را نسبت به رشته تحصيلي و آينده شغلي اش سنجيد. داده ها با استفاده از آمار توصيفي و استنباطي طريق نرم افزار آماري SPSS 16 تجزيه و تحليل شد. نتايج حاکي از نگرش ضعيف دانشجويان نسبت به رشته تحصيلي و آينده شغلي آنها بود. 

خمرنیا وهمکاران(1395) پژوهش با عنوان بررسی نگرش دانشجویان دانشکده بهداشت زاهدان نسبت به رشته تحصیلی و آینده شغلی در سال 1394  انجام دادند

نگرش مثبت به آینده شغلی و رشته تحصیلی در بین دانشجویان یکی از عوامل مهم در موفقیت دانشجویان می‌باشد. این مطالعه با هدف تعیین نگرش دانشجویان دانشکده بهداشت زاهدان نسبت به رشته تحصیلی و آینده شغلی خود انجام شد.در این مطالعه مقطعی که در سال 1394 در دانشگاه علوم پزشکی زاهدان انجام شد، تعداد 160 نفر از دانشجویان مشغول به تحصیل در دانشکده بهداشت به‌طور تصادفی طبقه‌ای انتخاب شدند.


6-4-تعريف مفاهیم و متغیرها

مفهوم امنیت

 امنیت از لحاظ لغوی به معنی ایمن شدن، در امان بودن، آرامش و آسودگی می باشد. (عمید، 1342: 156)

امنیت یعنی مصون و محفوظ ماندن چیزی از تعرض و تعدیهای غیر مجاز و نامطلوب. امنیت به مفهوم کلی آزادی و رهایی از ترس و خطر و احساس ایمنی از هرگونه تهدید، یکی از نیازهای اولیه و اساسی انسان ها از آغاز زندگی اجتماعی بوده است .

علاوه بر این امنیت و احساس امنیت، دو مقوله در هم تنیده، ولی جدا از هم هستند، چرا که ممکن است امنیت در واقعیت وجود داشته باشد، 

اما بنا به دلائلی احساس امنیت وجود نداشته باشد و یا بالعکس، احساس امنیت باشد ولیکن، امنیت واقعی وجود نداشته باشد و فرد در معرض بسیاری از تهدیدات ناشناخته باشد. امنیت در معنای عینی یعنی فقدان تهدید نسبت به ارزش های کسب شده و در معنای ذهنی یعنی فقدان هراس از اینکه ارزش های مزبور مورد حمله قرار گیرد.

اصولا پدیده امنیت از زمان خلقت حضرت آدم و در نمای تاریخ زندگی بشر همچنان مورد توجه خاص بوده و هست. على القاعده می توانیم بگوییم، امنیت خواهی در جوهره ی وجودی تمامی جانداران عالم اعم از انسان و حیوان و نبات نهفته است. بدین نحو که خالق سبحان حس امنیت دوستی را به صورت ذاتی و فطری در روح انسان و همینطور به طریق غریزی در حیوانات و گیاهان جهان قرار داده است. (محجوبی منش، 1380: 24)

مفهوم شغل

شغل در لغت به معنی بی فرصتی، گرفتاری خاطر، پیشه، صنعت، کسب و کار که شخص در زندگی برای خود انتخاب می کند آمده است. ۱۰واژه شغل در آیات و روایات متعدد نیز به کار رفته است مانند آیه ای که بیان می کند " ان اصحاب الجنه اليوم في شغل فاكهون" بهشتیان امروز به نعمتهای خدا مشغول و مسرورند. 

ملاحظه می گردد که در این آیه شغل به معنی حادثه و کاری گرفته شده که انسان را به خود مشغول می سازد و از کارهای دیگر باز می دارد. لازم به ذکر است که شغل اعم از کار یدی، فکری، احساسی، عاطفی و شامل کار فردی، گروهی، شخصی و دولتی است.۱۱شغل به موجب قانون استخدام کشوری، عبارت است از مجموعه وظایف و مسئولیت های مرتبط و مستمر و مشخصی که از سوی سازمان امور اداری و استخدامی به عنوان کار واحد شناخته شده است. ( سلطانی، 1379: 14)

تعریف امنیت شغلی

 امنیت شغلی از جمله مسائلی است که کارکنان سازمان ها را به خود مشغول می کند و بخشی از انرژی روانی و فکری سازمان صرف این مسئله می شود. در صورتی که کارکنان از این بابت به سطح مطلوبی از آسودگی خاطر دست یابند با فراغ بال توان و انرژی فکری و جسمی خود را در اختیار سازمان قرار می دهند و سازمان نیز کمتر دچار تنش های انسانی می گردد. 

می دانیم که تعاریف متعددی راجع به امنیت شغلی وجود دارد که آن را به روش های گوناگون تقسیم بندی می کنند. نوع، شکل و سمت یا جایگاه اقتصادی - سیاسی و فاکتورهای دیگر بی تاثیر در آن نیست ۱۳امنیت شغلی یعنی حمایت از شغل افراد به جهت عدم تعرض و تعدی غیر مجاز که در نهایت، آرامش فردی و اجتماعی را به همراه خواهد داشت. امنیت شغلی عبارت است از احساس داشتن یک شغل مناسب و اطمینان از تداوم آن در آینده و فقدان مراحل تهدید کننده و هم چنین شرایط کاری مناسب در آن شغل. (همان  منبع )

ادامه تحصیل :

در محل تحصيل يا کارمان پيوسته رفتارهاي گوناگون ديگران را مي بينيم. برخي همچنان که شادابي در چهره هايمان نمايان است، با گام هايي استوار

حرکت مي کنند. برخي ديگر، گويا کوله باري از غم و غصه بر دوش هايشان توان حرکت را از آنان گرفته، گام هايي آهسته و بي جان بر مي دارند. اين حالت ها را در کودکان و نوجوانان نيز مي بينيم. برخي با شادابي درس مي خوانند، در حالي که برخي ديگر چنين نيستند. به راستي اين تفاوت رفتار از چه ناشي مي شود.

روان شناسان دليل اين تفاوت ها را در انگيزه ي رفتار جست وجو مي کنند. ايشان انگيزه را عاملي مي دانند که به فرد نيرو و توانايي مي دهد. به عبارت ديگر، همه ي رفتارهاي ارادي بشر به دليل خاصي پديد مي آيد که مي توان آن را انگيزه خواند. از سوي ديگر، برخي نقش اساسي را در ايجاد آدمي از آن نيت و اراده دانسته اند که در اين فصل به تبيين آن مي پردازيم. ( حقاني ،1390) ( www.rasekhoon.net)

تعريف انگيزش

پيش از پرداختن به مفهوم انگيزش، مناسب است مفهوم انگيزه نيز تبيين شود. انگيزه، در لغت به معناي سبب و دليل و چيزي است که کسی را به کاري وادار مي کند. 

ر اصطلاح نيز مفهومي است که دو جنبه در آن لحاظ شده است. از يک سوي، محرک رفتار است که همان عامل و نيروي دروني است و رفتار فرد را موجب مي شود و از سوي ديگر، داراي نتيجه و هدف است که هميشه از جنبه ي تأثير در رفتار، به هدفي توجه دارد؛ چرا که هيچ رفتاري بدون انگيزه انجام نمي شود. بنابراين، مي توان گفت انگيزه، مفهومي دو منظوره است که از سويي، به محرک رفتار و از سوي ديگر، به نتيجه و هدف رفتار اشاره دارد.

 شايد بتوان آن را چنين تعريف کرد: « عاملي دروني که موجب رفتار فرد مي شود.

انگيزش نيز در لغت به معناي تحريک و ترغيب است. (معین ، 1353: 205)

 براي انگيزش تعريف هاي فراواني شده است. که به يکي از آنها بسنده مي کنيم: « انگيزش حالت رواني انسان است که او را در جهت خاصي تجهيز کرده، به انجام رفتارهايي مشخص وادار مي کند. » نکته ي مهم در اين تعريف، وجود حالتي دروني است

7-4- توضيح دقيق و مشروح روش تحقیق و روند اجراي آن:

روش  تحقیق بصورت  توصیفی ، همبستگی  از نوع  کاربردی ( به  دلیل  بررسی  در  نمونه آماری دانشجویان) است  که به بررسی  نظرات  افراد  جامعه  در  مورد  موضوع  تحقیق  بر اساس پرسشنامه  خواهد  پرداخت. توصيفي بدان جهت که تصويري از جامعه آماري ارائه مي¬دهد، و همبستگي از آن نظر که رابطه بين دو  يا چند متغير را ميسنجد.

8-4-روش تحقیق:

9-4 - ابزارهای اندازه‌گیری (ابزارها باید در ارتباط با فرضیه‌هایا سئوال‌ها بوده و اطلاعات لازم در مورد متغیرها را جمع‌آوری کند.)

پرسشنامه امنیت شغلی

این پرسشنامه مربوط به سنجش امنیت  شغلی درک شده کارکنان می باشد. این پرسشنامه توسط بوتا و لیندهساخته شده است. و دارای  10  سؤال است.

پرسشنامه  محقق  ساخته  انگیزه  ادامه  تحصیل که روایی عاملی   و پایایی  آن  مورد  بررسی  خواهد  گرفت  و برای  روایی  صوری  به  نظر  اساتید  خواهد رسید.

10-4-جمعیت آماری مورد بررسي، روش نمونه گيري و حجم نمونه:

الف. جمعیت آماری:

تحقيق علمي با هدف شناخت يك پديده در يك جامعة آماري انجام مي‌شود. به اين دليل، موضوع تحقيق ممكن است متوجه صفات و ويژگي‌ها، كاركردها و متغيرهاي آن باشد يا اينكه روابط بين متغيرها، صفات، كنش و واكنش و عوامل تأثيرگذار بر جامعه را مورد مطالعه قرار دهد. بنابراين جامعه آماري عبارت است از كليه عناصر و افرادي كه در يك مقياس جغرافيايي مشخص (جهاني يا منطقه‌اي) داراي يك يا چند صفت مشترك باشند. (حافظ‌نيا، 1387)جامعه آماری این تحقیق کلیه  دانشجویان  دانشگاه فرهنگیان هاشمی نژاد مشهد به  تعداد  500  نفر  می باشد

ب. روش نمونه­گیری:  تصادفی  طبقه ای که  طبقات  آن  را  دانشجویان  رشته های  مختلف  تشکیل  خواهد داد

ج.حجم نمونه:

با استفاده از  فرمول کوکران   تعداد   217 نفر  انتخاب  خواهند  شد.  

فرمول کوکران

11-4-شیوه‌های تحلیل اطلاعات: (روش‌های آماری با سئوال‌ها و فرضیه‌های تحقیق و اطلاعات جمع‌آوری شده، هماهنگ باشد.)

روش  آماری  با استفاده  از  نرم افزار   22SPSS   که شامل آمار توصیفی (فراوانی، درصد، درصد تراکمی و .... ) و در سطح آمار استنباطی (تحلیل همبستگی) می باشد با استفاده از فرمول های میانگین، انحراف استاندارد و واریانس و تحلیل رگرسیون مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد  گرفت.

 

 

12-4-منابع

-        حقاني، ابوالحسن؛ (1390)، روانشناسي کاربردي(1)، قم: انتشارات مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)، چاپ دوم .( www.rasekhoon.net)

-        دکتر معین، محمد،(1353) فرهنگ معین، چاپ دوم، تهران، موسسه انتشارات امیرکبیر، ص ۲۰۵


محصولات مشابه