مرکز مطالعات تخصصی پایان نامه
عکس هدر

مبانی نظری باورهای ارتباطی

پرپزال رشته روانشناسی
قیمت: ۱۰,۰۰۰ تومان
56

مبانی نظری

نوع فایل: WORD 

منبع: دارد

پاورقی: دارد

تعداد صفحه:12

قیمت: 10000تومان

 

 

اپشتاين وايدلسون (1982) باورهاي ارتباطي را باور و يا ذهنيتي مي­دانند که زن و شوهر نسـبت به ارتباط

 زناشويي خود دارند وآن را به­عنوان واقعيت پذيرفته­اند و منظور از باورهاي ارتباطي ناکارآمد[1]، آن دسته از باورها و تفکرات غيرمنطقي ميباشند که مختص رابطه زناشويي است و در اثر استفاده افراطي ايجاد مشکل نموده است (شهرستاني و همکاران، 1391: 21).

باورهاي غير منطقي در روابط زناشوييدر قالب چند الکوي رفتاري-ذهني تعريف شده­اند. براي نمونه، بر پايه طبقه­بندي بک[2] (۱۹۷۶) برخي از باورهاي خاص و منحصر به فرد زوج­ها عبارتند از (بک، 1976):

1- تجربه هاي انتخابي: توجه به بخش کوچکي از يک حادثه منفي

2- تعميم مبالغه آميز: در نظر گرفتن هر حادثه منفي به عنوان شکستي تمام عيار

3- برچسب منفي زدن: اصرار بر دلايل منفي و بدخواهانهدر رفتار و گفتار همسر

4- شخصي سازي: نسبت دادن تمام مشکلات به خود و ناتوانيهايي خويش

5- نتيجه­گيري شتابزده: بدون داشتن دلايل محکم قضاوت کردن، ذهن خواني و پيشگويي افکار يکديگر

6- تفکر همه يا هيچ

7-بزرگ نمايي: با اهميت جلوه دادن مسائل و مبالغه در شدت اشتباه­ها (بک، 1976).

در تعريفبلوم[3](2006) نيز برخي از باورهاي ناکارآمد همسران در روابط زناشويي عبارتند از محقي بودن، سرزنشي ديگري و قرباني دانستن خود، تحقير، توقع و درماندگي (بلوم،


[1]. irrational relationship belief

[2] . Beck, A. T.

[3] . Blum, T. W.