ایران پروداک|مرکز تخصصی تحلیل آماری پایان نامه،کاهش تضمینی همانندجویی
ایران پروداک

جستجو واژه " کارآفرینی "

بررسی تاثیر فرهنگ کارآفرینی سازمانی با مسئولیت اجتماعی

۳۲,۰۰۰ تومان ۴۰,۰۰۰ تومان
خرید

کارآفرینی اجتماعی

۶۰,۰۰۰ تومان
خرید

مبانی نظری کارآفرینی سازمانی

۳۵,۰۰۰ تومان
خرید

پرسشنامه کارآفرینی مارگ ریت هیل-نهایی

۳,۰۰۰ تومان
خرید