ایران پروداک|مرکز تخصصی تحلیل آماری پایان نامه،کاهش تضمینی همانندجویی
ایران پروداک

مبانی نظری رشته عمران

بیماری های موثر از آلودگی هوا

۳,۰۰۰ تومان
خرید

آب مجازی

رایگان
خرید

نحوه کاشت میلگرد و انواع چسب های آن

۱۰,۰۰۰ تومان
خرید

حمل و نقل هوایی

۷,۰۰۰ تومان
خرید

حمل و نقل عمومی و اثرات آن بر کاهش ترافیک

۷,۰۰۰ تومان
خرید

Analaysis of Strong Column and Weak Beam Behavior of Steel-concrete Mixed Frames

۱۰,۰۰۰ تومان
خرید