ایران پروداک|مرکز تخصصی تحلیل آماری پایان نامه،کاهش تضمینی همانندجویی
ایران پروداک
Analaysis of Strong Column and Weak Beam Behavior of Steel-concrete Mixed Frames

Analaysis of Strong Column and Weak Beam Behavior of Steel-concrete Mixed Frames

مبانی نظری رشته عمران
قیمت: ۱۰,۰۰۰ تومان
519


Analaysis of Strong Column and Weak Beam Behavior of Steel-concrete Mixed Frame

"تجزیه و تحلیل رفتار ستون قوی وتیر ضعیف و قابهای مرکب فولادی_بتنی"

ترجمه تخصصی در 7 صفحه word
درس: اصول مهندسی زلزله
قاب مرکب فولادی

 ستون قوی-تیر ضعیف

تجزیه و تحلیل رفتار ستون قوی وتیر ضعیف و قابهای مرکب فولادی_بتنی
قاب مرکب

خلاصه :

با توجه به مفهوم طراحی لرزه ای ساختمانها، قاب ها باید خطوط متعدد از مقاومت در برابر زلزله داشته باشند که یکی از انها در ستون قوی_تیر ضعیف است.

اما برای قابهای RCمکانیسم پلاستیکی ستون (نه مکانیسم پلاستیکی تیر) در زلزله wenchuanیافت شده بود.بنابراین مساله        ستون قوی_تیر ضعیف نیاز به بررسی عمیق دارد.

برای قابهای مرکب اصلی که شامل ستونهای لوله فولادی پر شده از بتن ((CFT وتیرهای فولادی_بتنی مرکب هستند،

((CB تحقیق درمورد رفتار لرزه ای آن ها کم است و روشی که  رفتار ستون قوی _تیر ضعیف در china code  را تضمین کند، در دسترس نیست.

در این مقاله روش بارافزون جهت تحلیل مکانیسم خطر قاب ستون  CB_CFT اعمال شده است.

اثر نسبت لنگر نهایی(ستون به تیر) بر روی مکانیسم اسیب ساختاری مورد مطالعه قرار گرفته است.با توجه به نتایج بررسی، روش ایجاد نیروی درونی الاستیک برای قابهای RC  در china code نمیتواند تضمینی برای رسیدن به مکانیسم خطر ستون قوی_تیر ضعیف بدهد.

به علاوه، طراحی فرمول برای اطمینان از مکانیسمCB_CFT ستون قوی _تیر ضعیف ، که در ابتدا مطرح میشود، میتواند منابع خوبی در طراحی قاب مرکب پیشنهاد دهد.