ایران پروداک|مرکز تخصصی تحلیل آماری پایان نامه،کاهش تضمینی همانندجویی
ایران پروداک
عملکرد شغلی

عملکرد شغلی

مبانی نظری و پیشینه مدیریت
قیمت: ۴۵,۰۰۰ تومان
1249


عملکرد شغلی یک مولفه اصلی در رشته ی روانشناسی و مدیریت است.

بسیاری از بررسی ها و تحقیقات روانشناسان صنعتی و سازمانی، مربوط به شناسایی، ارزیابی و با ارتقای عملکرد شغلی بوده اند. 

این موضوع هم در مورد سازمانهای دولتی اهمیت دارد که در آنها عملکرد ضعیف به معنی ناتوانی در فراهم کردن خدمات عمومی قانونی است،و هم درباره شرکت های خصوصی ضروری میباشد که عملکرد ضعیف می تواند به ورشکستگی آنها منجر شود 


مبانی نظری

نوع فایل: WORD 

منبع: دارد

پاورقی: دارد

تعداد صفحه: 19

همانند جویی شدهتعریف عملکرد شغلی

مفهوم عملکرد شغلی

 عملکرد شغلی یکی از متغیرهایی است که در بسیاری از کشورهای توسعه یافته مورد توجه زیادی قرار گرفته است (احدی وهمکاران، ۱۳۹۳). زیرا عملکرد خوب بهره وری سازمان را افزایش می دهد
و این نیز مستقیما باعث ارتقای اقتصاد ملی و ارتقای خدمات سازمان می شود.
اما توجه به این نکته ضروری است که داشتن توانایی و انگیزه ی بالا عملکرد شغلی را تضمین نمی کندو برای ارتقای عملکرد شغلی فراهم نمودن شرایط شغلی مناسب و از میان برداشتن موانع سازمانی از اهمیت فراوانی برخوردار می باشد 
به نظر وایت از ویژگی های شخصیتی می توان برای پیش بینی رفتارها و عملکرد شغلی افراد استفاده کرد. (ویت,۲۰۰۲، به نقل از احدی و همکاران، ۱۳9۳).
نتایج پژوهش موسوی و نجارپور استادی (1394) درباره پیش­بینی عملکرد شغلی بر اساس نیرومندی، ابعاد شخصیت و بهزیستی معنوی نشان داد که به ترتیب، با وجدان بودن، نیرومندی و روان­رنجوری، پیش­بین­های معنادار عملکرد شغلی هستند.

نتایج پژوهش سعادت (1391) درباره بررسی رابطه بین غنی سازی شغل تعهدسازمانی و عملکرد شغلی کارکنان بانک ملت استان مازندران نشان داد که بین غنی سازی شغل و تعهدسازمانی کارکنان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد علاوه براین چنین مشاهده شد که غنی سازی شغل و تعهدسازمانی کارکنان رابطه مثبت و معناداری با عملکرد شغلی انان دارد.

عملکرد شغلی

نتایج پژوهش شامس (1391) درباره بررسی تأثیر عوامل استرس­زای نقش، فرسودگی شغلی و غنای شغلی بر بهبود عملکرد کارکنان (مطالعه موردی: شعب بانک صادرات شیراز) نشان داد که بین عوامل استرس­زای نقش، فرسودگی شغلی و غنای شغلی با بهبود عملکرد کارکنان رابطه معناداری وجود دارد. همچنین نتاریج رگرسیون نشان داد که غنای شغلی نسبت به عوامل استرس­زای نقش و فرسودگی شغلی پیش­بینی کننده معنادارتری برای عملکرد شغلی می­­باشد.

نتایج پژوهش کورازیجا و زیزک(2016) درباره رابطه هوش معنوی با عملکرد کار در میان رهبران و کارمندان نشان داد که هوش معنوی رابطه مثبت و معناداری با عملکرد شغلی و رضایت شغلی رهبران دارد ولی بین هوش معنوی و عملکرد و رضایت کارکنان رابطه­ای وجود نداشت.

نتایج پژوهش آدیمو، سهول و کوئنو (2015) درباره تأثیر غنی سازی شغلی بر عملکرد شغلی: (گزارش موردی معلمان فیلیپین) نشان داد که غنی سازی شغلی رابطه مثبت و معناداری با عملکرد شغلی معلمان دارد.

یانگ پین(2014) مطالعه­ای با عنوان "بررسی اثرات غنی سازی شغلی در عملکرد شغلی و تعهد سازمانی (مورد مطالعه خطوط هوایی تایوان)" انجام دادند که نتایج پژوهش نشان می­دهد که غنی سازی شغلی رابطه مثبت با عملکرد شغلی خدمه پرواز و تعهد سازمانی دارد و غنی سازی سازی شغلی پیش­بینی کننده معنادار عملکرد شغلی و تعهد سازمانی می­باشد.

عملکرد شغلی

نتایج پژوهش والاس (2011) درباره تاثیر بهزیستی معنوی بر رضایت شغلی و عملکرد شغلی برای کارمندان سازمان های غیر انتفاعی امریکا نشان داد که بهزیستی معنوی رابطه مثبت و معنادار با عملکرد و رضایت شغلی کارکنان سازمان­های غیر انتفاعی دارد.

مانند اکثر کارمندان ، شما می خواهید در کار خود خوب عمل کنید. برای انجام این کار ، شما نیاز به درک روشنی از آنچه از شما انتظار می رود ، دارید. همچنین ممکن است برای برآورده کردن آن انتظارات نیاز به پشتیبانی و آموزش داشته باشید.

مدیریت عملکرد فقط ارزیابی یکبار در سال نیست. مدیریت عملکرد خوب یک همکاری مستمر و مثبت بین شما و سرپرست شماست. با داشتن ارتباط با سرپرست خود در تمام طول سال ، می توانید در صورت لزوم در مورد عملکرد شغلی خود تعدیل کنید و سرپرست شما می تواند عملکرد و توانایی شما در تحقق اهداف سالانه خود را ارزیابی و پشتیبانی کند.
برنامه ریزی برای سال آینده
شما و سرپرست خود باید برای اهداف کاری خود برای سال آینده بحثی داشته باشید. انتظار دارید که این بحث را در طول زمان بررسی عملکرد سالانه خود برای سال قبل داشته باشید.

بحث ممکن است شامل موارد زیر باشد:
مروری بر شرح شغل شما. آیا این دقیق و کامل است؟
لیستی از اهداف سال آینده. اهداف شما باید با اهداف دپارتمان و توضیحات شغلی مرتبط باشد.
ارزیابی مهارتها و دانش لازم جهت دستیابی به اهداف خود.
بحث در مورد اهداف حرفه ای بلند مدت شما. این زمان خوبی برای حمایت از رشد حرفه ای شما از طریق آموزش و فرصت های شغلی است.
شما و سرپرست خود باید اهداف خود و هرگونه پیشرفت حرفه ای لازم را مستند کنید. حتماً یک نسخه از این سند را تهیه کنید تا بتوانید در دوره بررسی بعدی به آن مراجعه کنید.

اگر هیچ یک از اهداف یا انتظارات خود را درک نکردید ، حتماً آنها را با سرپرست خود روشن کنید.
عملکرد شغلی

محصولات مشابه