ایران پروداک|مرکز تخصصی تحلیل آماری پایان نامه،کاهش تضمینی همانندجویی
ایران پروداک|مرکز تخصصی تحلیل آماری پایان نامه ،کاهش تضمینی درصد همانندجویی
مبانی نظری قابلیت بازاریابی

مبانی نظری قابلیت بازاریابی

مبانی نظری و پیشینه مدیریت
قیمت: ۸,۰۰۰ تومان
326

قابلیت بازاریابی

قابلیت بازاریابی به عنوان توانایی شرکت برای رسیدن به نتایج بازاریابی برتر در مقایسه با رقبای خود از نظر ایجاد مزایا برای مشتری، بهبود رضایت مشتری و ایجاد تصویربرندتعریف می شود(معصوم ، 1395)

قابلیت بازاریابی شرکت، قدرتی کمیاب و ارزشمند و غیر قابل تعویض یک شرکت است که رقیب ندارد   ومی تواند مزایای رقابتی بهتری را آماده کند (ناث و همکاران، ۲۰۱۰)

مفهوم قابلیت بازاریابی

 قابلیت بازاریابی می تواند به نوآوری ورسیدن به رشد و سود کمک کند. از طرف دیگر، نوآوری محصولات می تواند  برای فعالیت های بازاریابی  بسیار سودمند باشد و می تواند باعث شود که عملکرد سازمان بهبود یابد.. بنابراین یک شرکت برای  کامیابی و گسترش محصول نیاز  به مهارت و منابع بازاریابی دارد(لی و سی[1]،۲۰۱۰). گرایــش بازار داخلی، توسعه قابلیت بازار داخلی و خارجی را آسان می کند و به تنهای باعث  ارتقاء عملکرد سازمانی می گردد(شیرانگ و همکاران[2]، ۲۰۱۴).

 وگا[1] و همکاران (۲۰۱۶) در تحقیقی با عنوان گرایش به کارآفرینی - عملکرد هتل: آیا بازار محوری حرفی برای گفتن دارد؟ به بررسی نقش میانجی بازار محوری در رابطه بین گرایش به کارآفرینی و عملکرد پرداختند. در این مطالعه گرایش به کار آفرینی با ابعاد ریسک پذیری، استقلال، پیشگامی، نوآوری و رقابت تهاجمی و همچنین عملکرد نیز با شاخص های سود و درآمد عملیاتی مورد سنجش قرار گرفت. نتایج نشان داد که گرایش به کارآفرینی به صورت مثبت بر عملکرد تاثیر منفی دارد و این تاثیر با نقش میانجی بازارمحوری تبدیل به یک تاثیر مثبت و معنادار می شود. بنابراین پیشنهاد شد که حداقل در کوتاه مدت، توسعه گرایش به کارآفرینی برای ایجاد نتایج مثبت کافی نیست. به این منظور نیاز به ایجاد سازمان با یک فرهنگ بازار محور است.

هولی، گرینلی و کادوگان[1]  (2005)  پژوهشی با هدف بررسی تأثیر منابع بازاریابی بر عملکرد ارائه دادند. این پژوهش نشان داد وابستگی زیادی به نقش منابع بازاریابی در ایجاد مزیت رقابتی و پس از آن عملکرد شرکت وجود دارد. با این حال، بیشتر این کار تا به امروز، ماهیت مفهومی یا نظری بوده است، و تحقیقات تجربی کمی در مورد ماهیت و تاثیر منابع بازاریابی وجود دارد. يافته هاي تحقيق نشان مي دهد كه منابع بازاريابي به طور غيرمستقيم از طريق ايجاد رضايت مشتري و وفاداري و بهبود عملكرد بازار برتر تأثير مي گذارند.

نوع فایل: WORD 

منبع: دارد

پاورقی: دارد

تعداد صفحه:12

قابلیت بازاریابی


دی (۱۹۹۴) قابلیت بازاریابی را به عنوان قابلیت شرکت در استفاده از آگاهی ، فناوری و منابع تعریف کرده که بوسیله آن می توان نیازمندیهای بازار و مشتریان را مشخص نمود . همچنین قابلیت بازاریابی را   می توان به عنوان پروسه های تکمیل کننده و  طراحی شده برای استفاده از  دانش جمعی، آموخته ها و مهارت  و منابع شرکت با نیازهای که  وابسته به بازار کسب و کار تعریف کرد .این قابلیت ها ی کسب و کار باعث می شود که به ارزش کالا و خدمت ارائه شده افزوده شده و به واسطه استفاده از راهبردواستراتژی آمیخته بازاریابی به تقاضاهای رقابتی پاسخ داده شود.قابلیت بازاریابی برای رشد محصولات جدید مورد توجه است. وظایف مقدماتی شامل تحقیق بازار، آزمایش مفهوم و به طور مشابه تقابل وظیفه ای بین بازاریابی و تحقیق و توسعه، شرط لازم برای توسعه محصول موفق می باشد. (او كاس و نگو، ۲۰۰۷).

محصولات مشابه