مرکز تحلیل آماری مقاله پایان نامه ،کاهش تضمینی درصد همانندجویی
ایران پروداک
مبانی نظری منابع بازاریابی

مبانی نظری منابع بازاریابی

مبانی نظری و پیشینه رشته مدیریت
قیمت: ۱۰,۰۰۰ تومان
95

مبانی نظری

نوع فایل: WORD 

منبع: دارد

پاورقی: دارد

تعداد صفحه: 8

مفهوم منابع بازاریابی

تعريف مفهومي

منابع بازاریابی

منابع بازاریابی به عنوان مجموعه ای مهم از منابع (افراد، زمان و پول) که شرکت ها باید در فعالیت های مرتبط به بازاریابی مانند توزیع، قیمت گذاری، ترفیع و توسعه خدمات سرمـایه گـذاری کنند تعریف می شود ( بهلولی و همکاران ،1397)

مفهوم منابع بازاریابی
تبلیغ کنندگان ، مارک ها و آژانس ها متوجه اهمیت به روز ماندن در دنیای همیشه در حال تغییر بازاریابی هستند. با این حال ، اینترنت به چنان منبع بی پایان اطلاعاتی تبدیل شده است که تشخیص اطلاعات با کیفیت بالا و کار زاید(بیهوده) (یا صرفاً اشتباه ساده) دشوار است.

منابع بازاریابی، در پژوهش های معدودی می توان طبقه بندی دقیقی از منابع بازار یابی یافت، مانترالا (۲۰۰۲)، منابع بازاریابی را به صورت زیر دسته بندی کرده است :

1.، بودجه تبلیغات ٢. تلاش های فروش؛ ٣. ترویج تولید کننده محصول که هدف از آن ترغیب خرده فروش به خرید محصول است؛ ۴، ترویج خرده فروش که هدف از آن تشویق مصرف کننده به خرید محصول است؛ 5- ترکیبی از عناصر آمیزه بازاریابی .

مبانی نظری منابع بازاریابی

پیشینه تحقیقات  انجام شده 

رحیم نیا و مرادیان (1395) پژوهش خود را با هدف ارائه مدل مفهومی تاثیر گرایش های استراتژیک و منابع بازاریابی بر عملکرد سازمان با میانجی­گری قابلیت­های بازاریابی منتشر کردند. در این مطالعه مدل مفهومی ارائه گردیده است که علاوه بر بررسی تاثیر منابع بازاریابی بر رویکردهای استراتژیک، تاثیر دو متغیر منابع بازاریابی و گرایش­های استراتژیک را بر قابلیت های بازاریابی و در نهایت بر عملکرد سازمانی مورد بحث قرار داده است. مدل نهایی این پژوهش، رویکردی تلفیقی بین بازار گرایی و گرایش های استراتژیک سازمان، از قبیل مشتری گرایی، رقیب گرایی و نوآور گرایی، ارائه داده است که علاوه بر بهبود عملکرد سازمان، زمینه ارائه پیشرو محصولات و خدمات متمایز را از طریق ارتقاء قابلیت­های بازاریابی فراهم می­آورد

مفهوممنابع بازاریابی

محصولات مشابه