مرکز تحلیل آماری مقاله پایان نامه ،کاهش تضمینی درصد همانندجویی
ایران پروداک
حمل و نقل عمومی و اثرات آن بر کاهش ترافیک

حمل و نقل عمومی و اثرات آن بر کاهش ترافیک

مبانی نظری رشته عمران
قیمت: ۷,۰۰۰ تومان
83

حمل و نقل عمومی و اثرات آن بر کاهش ترافیک

نوع فایل: WORD 

منبع: دارد

تعداد صفحه:23

 درس: اصول مهندسی ترافیک

ترافیک


حمل و نقل از بارزترین زیر ساخت های جوامع امروزی محسوب میشود که به جهت برطرف کردن نیازهای اجتماعی و اقتصادی ایجاد شده است. الگوی توسعه با تکیه بر حمل و نقل همگانی یکی از الگوهای توسعه شهری است که بر محوریت حمل و نقل عمومی بنا شده است.

ترافیک

امروزه نقش برجسته حمل و نقل در برنامه های توسعه پایدار غیرقابل چشم پوشی و قابل تامل است. رفع چالش های صنعت حمل و نقل به خصوص در بخش درون شهری نیاز به پویایی در مدیریت در سطح وسیع این سیستم و تعامل سازنده و استفاده از تجربیات و دانش و علوم در سطح جهانی و بومی سازی آن ها جهت ایجاد سلامت جسمی و روانی جامعه و حمل و نقل بهینه شهری دارد.

سیستم های حمل و نقل عمومی

حمل و نقل عمومی شامل تمام سیستم های حمل ونقلی میشود که مسافران در اتومبیل شخصی خودشان سفر نکنند،سفر جمعی باشد و وسایل نقلیه بر پایه یک زمان بندی دقیق و منظم حرکت کنند.

نمونه ای از انواع وسایل نقلیه عمومی در چند کشور(ترکیه،آلمان،واشنگتن،چین)


آینده حمل و نقل شهری ایران

در صورت ادامه روند کنونی توسعه و بدون تغییر اساسی شرایط موجود، به نظر می رسد در فاصله زمانی نه چندان دور سیستم حمل و نقل شهری در کلیه شهرهای کشور دورانی دشوار را برای شهروندان و شهرنشینی به بار آورد...