مرکز مطالعات تخصصی پایان نامه
عکس هدر

مبانی نظری وفاداری کارکنان

مبانی نظری رشته مدیریت
قیمت: ۱۰,۰۰۰ تومان
90

مبانی نظری

نوع فایل: WORD 

منبع: دارد

پاورقی: دارد

تعداد صفحه:14

قیمت: 10000تومان

 

تعریف وفاداری کارکنان

وفاداری کارکنان عبارت است از میزانی که افراد احساس می کنند قسمتی از سازمان هستند، کارکنانی که دارای وفاداری سازمانی بیشتری هستند بیشتر کار می کنند و به سازمان تعهد دارند.

وفاداری کارکنان شامل شش بعدِ کار سخت، نصیحت، همکاری، فعال بودن، منافع عمومی واطاعت کردن است.

از نظر کلی وجود وفاداری در نیروی کار یک سازمان بستر لازم را برای بارآوری وکارآمدی باالتر فراهم می سازد.

وفاداری دارای مشخصه هایی نظیر تمایل مبتنی بر دلبستگی در تمامی شرایط نسبت به سازمان محل کار، پذیرش تغییرات برنامه ریزی شده وتمایل به عدم ارتکاب رفتارهایی که به هر دلیل برای سازمان زیاد آور است می باشد.

وفاداري كاركنان را ميتوان چنين تعريف نمود: نيروي كاري كه نسبت به موفقيت سازمان احساس تعهد نموده و بر اين باور است كه سازمان مطبوعش بهترين انتخاب براي كار كردن ميباشد. اين نيروها نه فقط برنامه دارند كه در سازمان باقي بمانند بلكه عملاً هم به دنبال گزينه جايگزين نيستند و توجهي به ساير پيشنهادها نميكنند.

محصولات مشابه