مرکز تخصصی تحلیل آماری و مطالعات علمی پژوهشی
ایران پروداک
مبانی نظری سبک زندگی

مبانی نظری سبک زندگی

مبانی نظری رشته روانشناسی
قیمت: ۱۵,۰۰۰ تومان
81

مبانی نظری

نوع فایل: WORD 

منبع: دارد

پاورقی: دارد

تعداد صفحه:20

قیمت: 15000تومان

 

تاریخچه سبک زندگی:

در ادبیات جامعه شناسی از مفهوم سبک زندگی دو برداشت متفاوت به عمل آمده است. درفرمول بندی نخست که سابقه آن به دهه1920باز می گردد، سبک زندگی مصرف ثروت و موقعیت اجتماعی افراد غالبا شاخصی برای تعیین طبقه اجتماعی است(اباذری و چاوشیان، 1381). در فرمول بندی دوم سبک زندگی نه تنها راهی برای تعیین طبقه اجتماعی، بلکه شکل اجتماعی نوینی دانسته می شود که تنها در متن تغییرات فرهنگی مدرنیته و رشد فرهنگ مصرف گرایی معنا می یابد(گیدنز،1994) و (بوردیو[1]،1986) و فدرستون[2]،1987) دراین معنا سبک زندگی راهی است برای تعریف ارزشها و نگرشها در رفتارهای افراد که اجتماعی روز به روز افزایش می یابد. از دید سوبل سبک زندگی کاملا قابل مشاهده یا قابل برداشت از مشاهده است(سوبل[3]،65:1981).[1] - Bourdieu

[2]- Featherstone

[3] - sable

محصولات مشابه