ایران پروداک|مرکز تخصصی تحلیل آماری پایان نامه،کاهش تضمینی همانندجویی
ایران پروداک|مرکز تخصصی تحلیل آماری پایان نامه ،کاهش تضمینی درصد همانندجویی
طفره روی  سازمانی

طفره روی سازمانی

مبانی نظری و پیشینه رشته مدیریت
قیمت: ۱۵,۰۰۰ تومان
۳۰,۰۰۰
609

نوع فایل: WORD 

منبع: دارد

پاورقی: دارد

دارای  چهار  مولفه یا  بعد  

طفره روی در مشارکت

طفره روی در تصمیم گیری  

طفره روی از پاسخ

طفره روی  از کار 

شامل  20  سوال 

واژه طفره­روی سازمانی[1] اولین بار توسط لاتان، ویلیامز و هارکینز در سال ۱۹۷۹ به کار رفت. آنها این واژه را در توصیف پدیده کاهش تلاش افراد در کار، زمانی که در قالب یک گروه همکاری می کنند، به کار بردند. آنها معتقد بودند که برخلاف عقیده رایج مبنی بر اینکه زمانی که افراد با یکدیگر در قالب تیم یا گروه همکاری می کنند، تیم یا گروه، موجب تلاش بیشتر افراد می­گردد، در عالم واقع صادق نیست، بلکه به کاهش سطح عملکرد آنها می­انجامد (باباکس و کاراتپ[2]، 2014: 273).

طفره­روی سازمانی به تمايل افراد براي اعمال تلاش كمتر هنگامي كه در يك گروه فعاليت مي­كنند نسبت به زماني كه به صورت انفرادي فعاليت مي­كنند، اشاره دارد (لیری،  فلر و ریلی[3]، 2017: 13)

فیض، شرفی و شول (1395)، طفره­روی(زیرکاردرروي)را به معنـاي اتـلاف وقـت در کـار و از دست­دادن حد مطلوب کارایی کارکنان در سازمان می­دانند.( فیض، شرفی و شول، 1395: 5)

اهمیت طفره­روی سازمانی

امروزه سازمان های بسیاری با پدیده طفره رفتن از کار یا به نوعی کم کاری تعمدی در سازمان ها مواجه هستند .طفره روی به یک نیروی بازدارنده قدرتتمند و به یک عامل نهفته خطرناک در سازما ها تبدیل شده است ( لاتانز، 13:1979). 

پیامدهای طفره­روی سازمانی

علاوه بر آنچه پیش­تر بعنوان پیامدهای این پدیده اشاره شد مانند کاهش انگیزش کارکنان و بـازده کـمتـر و احتمـالاً غیبـت آن هـا از محیط کار و ... پیامدهای بسیار دیگری نیز از طریق تحقیقات پژوهشگران بدست آمده است که در ادامه به چند مورد پرداخته شده است.

علاوه بر کاهش عملکرد گروهی، طفره­رفتن اجتماعی نتایج منفی دیگری نیز برای گروه ها به همراه دارد. برای نمونه دافی و شاو (۲۰۰۰) نشان دادند که طفره رفتن گروهی رابطه ی منفی با همبستگی در گروه دارد، که این نیز به نوبه خود با عملکرد، غیبت و رضایت در گروه مرتبط است. یکی از فرایندهای حیاتی در کارهای گروهی، اشتراک دانش در میان اعضای گروه است. مطالعات نشان داده، بدین دلیل که اعضای تیم به یک دیگر متکی می باشند، تسهیم دانش در تیم­ها عاملی حیاتی به شمار می­رود (پاول و همکاران[1] ، ۲۰۰۴: 7).

[1] . Powell, A., Piccoli, G. & Ives, B. 
[1] . Social Loafing

[2] . Babakus.E & Karatepe,O.M.

[3] . O'Leary, K., O'Reilly, P., Feller, J.محصولات مشابه