مرکز مطالعات تخصصی پایان نامه
عکس هدر

طفره روی اجتماعی

پرسشنامه رشته مدیریت
قیمت: ۳,۰۰۰ تومان
197

">مبانی نظری

نوع فایل: WORD 

منبع: دارد

پاورقی: دارد

تعداد صفحه:

قیمت: 3000تومان

 


دارای  چهار  مولفه یا  بعد  

طفره روی در مشارکت

طفره روی در تصمیم گیری  

طفره روی از پاسخ

طفره روی  از کار 

شامل  20  سوال 

محصولات مشابه