مرکز تخصصی تحلیل آماری و مطالعات علمی پژوهشی
ایران پروداک

پرسشنامه سایر رشته ها

پرسشنامه آمادگی سازمانی برای تغییر با رویکرد منابع انسانی

۳,۰۰۰ تومان
خرید