ایران پروداک|مرکز تخصصی تحلیل آماری پایان نامه،کاهش تضمینی همانندجویی
ایران پروداک
پروژه MSP    ساختمان اداری

پروژه MSP ساختمان اداری

دانلود نمونه MSP
قیمت: ۵۱,۰۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰
1268

Task Name Duration Start Finish % Complete Cost
پروژه تکمیل ساختمان اداری 349 days Fri 21/11/08 Wed 11/11/09 28% 17,648,510,000ريال
   شروع پروژه 0 days Fri 21/11/08 Fri 21/11/08 100% 0ريال
   تجهیز کارگاه 15 days Fri 21/11/08 Fri 05/12/08 100% 205,000,000ريال
   اجرای نمای سنگ 122 days Wed 14/01/09 Wed 20/05/09 67% 900,000,000ريال
      ضلع شمالی قسمت میانی 30 days Wed 14/01/09 Thu 12/02/09 100% 200,000,000ريال
      ضلع شمالی سالن غذاخوری 21 days Fri 13/02/09 Thu 05/03/09 100% 150,000,000ريال
      ضلع شمالی و شرقی نمازخانه و آمفی تئاتر 15 days Sun 08/02/09 Sun 22/02/09 100% 120,000,000ريال
      ستونهای ضلع شمالی و شرقی نمازخانه 30 days Tue 21/04/09 Wed 20/05/09 0% 120,000,000ريال
      نمای nضلعی سنگی 30 days Sun 15/03/09 Sat 16/05/09 15% 130,000,000ريال
      ضلع جنوبی 30 days Sun 08/03/09 Sat 11/04/09 100% 120,000,000ريال
      ضلع شرقی و جنوبی موتورخانه 11 days Mon 23/02/09 Thu 05/03/09 100% 60,000,000ريال
   اجرای نمای آلومینیومی 196 days Sun 08/02/09 Thu 27/08/09 28% 2,374,000,000ريال
      تهیه نقشه های اجرایی 30 days Sun 08/02/09 Mon 09/03/09 100% 0ريال
      اجرای اندود پلاستر برروی سطوح آجری نما-ضلع شمالی 3 days Wed 18/03/09 Mon 06/04/09 100% 1,000,000ريال
      اجرای اندود پلاستر برروی سطوح آجری نما-ضلع شرقی 3 days Tue 21/04/09 Thu 23/04/09 0% 1,000,000ريال
      اجرای اندود پلاستر برروی سطوح آجری نما-ضلع غربی 3 days Sun 10/05/09 Tue 12/05/09 0% 1,000,000ريال
      اجرای اندود پلاستر برروی سطوح آجری نما-ضلع جنوبی 3 days Fri 05/06/09 Sun 07/06/09 0% 1,000,000ريال
      زیرسازی نمای آلومینیومی-ضلع شمالی 25 days Sun 15/03/09 Sat 25/04/09 80% 75,000,000ريال
      زیرسازی نمای آلومینیومی-ضلع شرقی 20 days Thu 09/04/09 Tue 05/05/09 50% 50,000,000ريال
      زیرسازی نمای آلومینیومی-ضلع غربی 26 days Wed 13/05/09 Sun 07/06/09 0% 75,000,000ريال
      زیرسازی نمای آلومینیومی-ضلع جنوبی 31 days Mon 08/06/09 Wed 08/07/09 0% 80,000,000ريال
      روسازی نمای آلومینیومی-ضلع شمالی 30 days Wed 25/03/09 Tue 05/05/09 50% 520,000,000ريال
      روسازی نمای آلومینیومی-ضلع شرقی 26 days Wed 06/05/09 Sun 31/05/09 0% 450,000,000ريال
      روسازی نمای آلومینیومی-ضلع غربی 30 days Mon 08/06/09 Tue 07/07/09 0% 520,000,000ريال
      روسازی نمای آلومینیومی-ضلع جنوبی 30 days Thu 09/07/09 Fri 07/08/09 0% 600,000,000ريال
      آب بندی 15 days Sat 08/08/09 Sat 22/08/09 0% 0ريال
      تحویل 5 days Sun 23/08/09 Thu 27/08/09 0% 0ريال
   انجام عملیات بنایی 274 days Sat 06/12/08 Sat 12/09/09 27% 4,313,400,000ريال
      طبقه پنجم(بجز راه پله) 190 days Sat 06/12/08 Sat 20/06/09 70% 254,500,000ريال
         سیمانکاری دیوار و سقف اتاقهای هواساز شرقی و غربی 18 days Sat 21/02/09 Tue 10/03/09 100% 3,000,000ريال
         سنگ درپوش جانپناه-بامهای مجاور و نورگیرها 5 days Tue 21/04/09 Sat 25/04/09 100% 0ريال
         سیمانکاری بام 30 days Sat 28/02/09 Wed 29/04/09 70% 10,000,000ريال
         موزاییک کاری اتاقهای هواساز 7 days Sat 28/02/09 Fri 06/03/09 100% 4,000,000ريال
         ایزوگام 30 days Sat 06/12/08 Tue 31/03/09 100% 50,000,000ريال
         نصب سنگهای ازاره جانپناه بام 5 days Sun 05/04/09 Wed 22/04/09 60% 0ريال
         موزاییک کاری 30 days Sat 13/12/08 Wed 01/04/09 100% 70,000,000ريال
         نصب چهارچوب دربها 6 days Tue 20/01/09 Sun 25/01/09 100% 2,500,000ريال
         تهیه و نصب نورگیرهای سقفی 30 days Fri 22/05/09 Sat 20/06/09 0% 115,000,000ريال
            نورگیر غذاخوری 20 days Fri 22/05/09 Wed 10/06/09 0% 75,000,000ريال
               شاسی کشی 10 days Fri 22/05/09 Sun 31/05/09 0% 10,000,000ريال
               نصب شیشه و آب بندی 10 days Mon 01/06/09 Wed 10/06/09 0% 65,000,000ريال
            نورگیر قسمت میانی 20 days Mon 01/06/09 Sat 20/06/09 0% 40,000,000ريال
               شاسی کشی 10 days Mon 01/06/09 Wed 10/06/09 0% 5,000,000ريال
               نصب شیشه و آب بندی 10 days Thu 11/06/09 Sat 20/06/09 0% 35,000,000ريال
      طبقه چهارم 174 days Sun 11/01/09 Wed 08/07/09 24% 398,300,000ريال
         بخش غربی 156 days Mon 26/01/09 Sun 05/07/09 17% 304,100,000ريال
            نصب چهارچوب دربها 5 days Mon 26/01/09 Fri 30/01/09 100% 3,000,000ريال
            دیوارچینی 5 days Sat 31/01/09 Tue 21/04/09 90% 4,000,000ريال
            اجرای پاشنه بنایی محل جانپناه تراس 5 days Sat 04/04/09 Wed 08/04/09 0% 0ريال
            بتن شیب بندی تراس و پشتیبانی 3 days Tue 21/04/09 Thu 23/04/09 0% 0ريال
            ایزوگام تراس و پشتیبانی غذاخوری 5 days Sat 25/04/09 Wed 29/04/09 0% 5,000,000ريال
            گچ و خاک دیوار-غذاخوری مدیران 10 days Thu 05/02/09 Sat 14/02/09 100% 6,500,000ريال
            گچکاری دیوار-غذاخوری مدیران 15 days Sat 16/05/09 Sat 30/05/09 0% 3,500,000ريال
            اجرای سنگ قرنیز-غذاخوری 15 days Sat 28/02/09 Wed 06/05/09 60% 10,000,000ريال
            اجرای سنگ قرنیز-تراس 10 days Fri 01/05/09 Sun 10/05/09 0% 38,500,000ريال

Task Mode Task Name Work Duration Start Finish
         اکیپ سنگ کار 320 hrs Tue 10/03/09 Sat 18/04/09
Auto Scheduled       نقاشی دیوار 0 hrs 20 days Mon 11/05/09 Sat 30/05/09
Auto Scheduled       نقاشی سقف 0 hrs 21 days Thu 21/05/09 Wed 10/06/09
Auto Scheduled       اجرای سقف کاذب پانل گچی 0 hrs 15 days Sat 18/07/09 Sat 01/08/09
Auto Scheduled       اجرای راه پله میانی غذاخوری(منوط به مشخص شدن طرح) 0 hrs 30 days Sat 25/04/09 Sun 24/05/09
Auto Scheduled          تخریب راه پله موجود 0 hrs 5 days Sat 25/04/09 Wed 29/04/09
Auto Scheduled          اجرای مجدد راه پله(منوط به مشخص شدن طرح) 0 hrs 25 days Thu 30/04/09 Sun 24/05/09
Auto Scheduled    حفر چاه جذبی 0 hrs 20 days Tue 02/06/09 Mon 22/06/09
Auto Scheduled    تهیه و نصب نرده قسمت وید میانی 0 hrs 20 days Tue 24/02/09 Sat 02/05/09
Auto Scheduled    تهیه و نصب نرده قسمت راه پله اصلی 0 hrs 20 days Sat 28/02/09 Thu 19/03/09
Auto Scheduled    تهیه و نصب نرده راه پله میانی 0 hrs 33 days Sun 05/04/09 Thu 07/05/09
Auto Scheduled    ساخت و نصب فریم n ضلعی 0 hrs 55 days Thu 19/02/09 Fri 01/05/09
Auto Scheduled    تهیه و نصب درب چوبی 0 hrs 45 days Mon 06/07/09 Wed 19/08/09
Auto Scheduled    تهیه و نصب دربهای آلومینیومی 0 hrs 60 days Sun 14/06/09 Wed 12/08/09
Auto Scheduled    تهیه و نصب دربهای آهنی 0 hrs 30 days Thu 19/02/09 Thu 23/04/09
Auto Scheduled    تهیه و نصب درب سردخانه 0 hrs 20 days Tue 04/08/09 Sun 23/08/09
Auto Scheduled    تهیه و نصب دربهای اتوماتیک 0 hrs 30 days Thu 23/07/09 Fri 21/08/09
Auto Scheduled    تهیه،نصب و رگلاژ پنجره ها 0 hrs 120 days Tue 05/05/09 Tue 01/09/09
Auto Scheduled    تهیه و نصب شیشه ها 0 hrs 60 days Mon 13/07/09 Thu 10/09/09
Auto Scheduled    تهیه و نصب یراق آلات 0 hrs 15 days Thu 20/08/09 Thu 03/09/09
Auto Scheduled    نقاشی کلیه کارهای فلزی 0 hrs 30 days Thu 06/08/09 Fri 04/09/09
Auto Scheduled    نقاشی کلیه کارهای چوبی 0 hrs 30 days Tue 11/08/09 Wed 09/09/09
Auto Scheduled    پوشش درزهای انقطاع 0 hrs 40 days Sat 01/08/09 Wed 09/09/09
Auto Scheduled تاسیسات برقی 0 hrs 255 days Sat 06/12/08 Mon 24/08/09
Auto Scheduled    تست و شناسایی تاسیسات برقی 0 hrs 30 days Sat 06/12/08 Sun 04/01/09
Auto Scheduled    کابلکشی 0 hrs 80 days Mon 05/01/09 Wed 06/05/09
Auto Scheduled    لوله کشی برق 0 hrs 50 days Mon 05/01/09 Wed 25/02/09
Auto Scheduled    سیم کشی برق و ارت 0 hrs 100 days Tue 27/01/09 Wed 20/05/09
Auto Scheduled    لوله کشی دوربین مداربسته 0 hrs 15 days Thu 05/03/09 Sat 02/05/09
Auto Scheduled    سیم کشی دوربین مداربسته 0 hrs 20 days Mon 30/03/09 Mon 18/05/09
Auto Scheduled    داکت کشی و کابل کشی شبکه 0 hrs 50 days Sat 28/02/09 Sat 30/05/09
Auto Scheduled    تهیه و نصب تابلوها 0 hrs 60 days Thu 19/02/09 Thu 04/06/09
Auto Scheduled    کابلهای تلفن 0 hrs 30 days Sat 17/01/09 Fri 08/05/09
Auto Scheduled    نصب چراغ،دتکتور،بلندگو 0 hrs 40 days Thu 16/07/09 Mon 24/08/09
Auto Scheduled    نصب کلید و پریز 0 hrs 20 days Wed 05/08/09 Mon 24/08/09
Auto Scheduled تاسیسات مکانیکی 0 hrs 267 days Sat 06/12/08 Sat 05/09/09
Auto Scheduled    تست و شناسایی تاسیسات مکانیکی 0 hrs 30 days Sat 06/12/08 Sun 04/01/09
Auto Scheduled    تکمیل لوله کشی فاضلاب 0 hrs 56 days Mon 05/01/09 Thu 07/05/09
Auto Scheduled    تعمیر و جابجایی هواساز غربی 0 hrs 10 days Sun 15/03/09 Wed 22/04/09
Auto Scheduled    تعمیرو جابجایی هواساز شرقی 0 hrs 10 days Sun 29/03/09 Fri 24/04/09
Auto Scheduled    کانال کشی 0 hrs 45 days Thu 19/02/09 Wed 20/05/09
Auto Scheduled    لوله کشی آب و نصب تجهیزات سرویسهای بهداشتی 0 hrs 60 days Sat 21/02/09 Tue 12/05/09
Auto Scheduled    نصب کولر،فن کوئل،هواکش،آب سرد کن 0 hrs 30 days Wed 13/05/09 Thu 11/06/09
Auto Scheduled    نصب شیرآلات سرویسها و آشپزخانه 0 hrs 40 days Thu 16/07/09 Mon 24/08/09
Auto Scheduled    تهیه و نصب کابینت و سایر تجهیزات آشپزخانه 0 hrs 30 days Thu 16/07/09 Fri 14/08/09
Auto Scheduled    تکمیل و راه اندازی سردخانه ها 0 hrs 30 days Fri 07/08/09 Sat 05/09/09
Auto Scheduled محوطه سازی 0 hrs 231 days Wed 11/03/09 Sun 01/11/09
Auto Scheduled برچیدن کارگاه 0 hrs 10 days Mon 02/11/09 Wed 11/11/09
Auto Scheduled پایان پروژه 0 hrs 0 days Wed 11/11/09 Wed 11/11/09