ایران پروداک|مرکز تخصصی تحلیل آماری پایان نامه،کاهش تضمینی همانندجویی
ایران پروداک
MSP   تولیدی  کت و شلوار

MSP تولیدی کت و شلوار

دانلود نمونه MSP
قیمت: ۱۵,۰۰۰ تومان
۳۰,۰۰۰
1225

فعالیت های  پروژه MSP  تولیدی کت و شلوار

Task Name
تولیدی کت و شلوار
   بررسی ها
      بررسی امکان سنجی
      طراحی لوگو
      استعلام شرایط مکان
      بررسی بازار
      اخذ استعلام اتحادیه پوشاک
      مشاوره توجیهی طرح
   مرحله اولیه
      قفسه بندی و رگال زنی
      پیاده سازی سیستم اطفا حریق
      انتخاب محل
      تجهیز خط تولید
      خرید دستگاه ها
      آماده سازی تاسیسات
      اجاره ملک
      مجوز
   مرحله دوم
      خرید وسایل اداری
      تبلیغات
      خرید سایر وسایل
      استخدام نیرو
      بازار یابی
      آموزش نیرو
   مرحله سوم
       بستن قرار داد
      تخصیص بودجه
      خرید مواد اولیه
      بیمه محل
      راه اندازی و تست دستگا ها

Resource Name Type Material Label Initials Group Max. Units Std. Rate Ovt. Rate Code Name
مدیر تولید رمضانپور Work م 50% $70/00/hr $0/00/hr مدیر تولید رمضانپور
طراح خط تولید Work ط 100% $60/00/hr $0/00/hr طراح خط تولید
مسول فنی Work م 50% $60/00/hr $0/00/hr مسول فنی
کار گر تاسیسات Work ک 100% $50/00/hr $0/00/hr کار گر تاسیسات
مشاور طرح تولیدی Work 5 50% $30/00/hr $0/00/hr مشاور طرح تولیدی
چرخکار Work چ 100% $20/00/hr $0/00/hr چرخکار
راسته دوز Work ر 50% $20/00/hr $0/00/hr راسته دوز
میان دوز Work م 100% $15/00/hr $0/00/hr میان دوز
دفتر دار Work د 100% $15/00/hr $0/00/hr دفتر دار
بازار یاب Work ب 100% $10/00/hr $0/00/hr بازار یاب
سرایدار Work س 100% $5/00/hr $0/00/hr سرایدار
طراح Work ط 100% $5/00/hr $0/00/hr طراح
برش کار Work ب 100% $1/20/hr $0/00/hr برش کار
اتو کار Work ا 100% $1/20/hr $0/00/hr اتو کار
مدیر تولید 2 Work م 100% $0/00/hr $0/00/hr مدیر تولید 2