مرکز تحلیل آماری مقاله پایان نامه ،کاهش تضمینی درصد همانندجویی
ایران پروداک
بازاریابی  یا  مارکتینگ

بازاریابی یا مارکتینگ

بازاریابی
قیمت: ۱۰,۰۰۰ تومان
108

فیلم آموزشی  بازاریابی   یا  Marketing


در  این  فیلم  نحوه  بازار یابی   جایگاه  محصول  و میزان رشد  محصول

  زمان  مناسب  تبلیغ  
نحوه قیمت  گذاری  محصول  نحوه  پیدا  کردن مشتری
  دسته بندی بازار  نحوه شناسایی  مشتریان  هدف 
انواع  روش های  بازار یابی  متناسب با  محصول  حفظ  و نگهداری شرایط  ارائه  و تولید محصول  
 کاهش  هزینه های  تولید  
 زمان  ورود به بازار  نوع تبلیغات  موثر  
حذف تبلیغات و بازرا یابی های ناکار آمد  و شناخت  مخاطب برای بازاریابی و بازاریابی دهان به دهان توضیح داده شده است که  برای  کلیه  مشاغل و کسب و کارهای کوچک و بزرک و  باراریابان حرفه  کاربرد خواهد داشت