مرکز تحلیل آماری مقاله پایان نامه ،کاهش تضمینی درصد همانندجویی
ایران پروداک
پرسشنامه مهارت های ادراکی، انسانی و فنی

پرسشنامه مهارت های ادراکی، انسانی و فنی

پرسشنامه رشته مدیریت
قیمت: ۳,۰۰۰ تومان
350

این پرسشنامه توسط مقیمی و همکاران (1390) طراحی گردیده و دارای 18 گویه می باشد.

 پایایی و روایی: دارد

نوع فایل: ورد (WORD)

مولفه: ندارد

نحوه نمره گذاری: دارد

منبع: دارد

قیمت: فقط 3000 تومان

محصولات مشابه