ایران پروداک|مرکز تخصصی تحلیل آماری پایان نامه،کاهش تضمینی همانندجویی
ایران پروداک|مرکز تخصصی تحلیل آماری پایان نامه ،کاهش تضمینی درصد همانندجویی
پرسشنامه مهارت های ادراکی، انسانی و فنی

پرسشنامه مهارت های ادراکی، انسانی و فنی

پرسشنامه رشته مدیریت
قیمت: ۳,۰۰۰ تومان
542

این پرسشنامه توسط مقیمی و همکاران (1390) طراحی گردیده و دارای 18 گویه می باشد.

 پایایی و روایی: دارد

نوع فایل: ورد (WORD)

مولفه: ندارد

نحوه نمره گذاری: دارد

منبع: دارد

قیمت: فقط 3000 تومان

محصولات مشابه