مرکز مطالعات تخصصی پایان نامه
عکس هدر

پرسشنامه مهارت های مدیریت (David whet ten and Kim woods)

پرسشنامه رشته مدیریت
قیمت: ۳,۰۰۰ تومان
195نوع فایل: WORD 

منبع: دارد

پاورقی: دارد

تعداد صفحه:

قیمت: 3000تومان

 


این پرسشنامه توسط دیوید وت تن و همکاران (2000) طراحی گردیده و دارای 72 گویه و 15 بعد می باشد.

 پایایی و روایی: دارد

نوع فایل: ورد (WORD)

مولفه: دارد

نحوه نمره گذاری: دارد

منبع: دارد

محصولات مشابه