ایران پروداک|مرکز تخصصی تحلیل آماری پایان نامه،کاهش تضمینی همانندجویی
ایران پروداک|مرکز تخصصی تحلیل آماری پایان نامه ،کاهش تضمینی درصد همانندجویی
پرسشنامه مهارت های مدیریت (David whet ten and Kim woods)

پرسشنامه مهارت های مدیریت (David whet ten and Kim woods)

پرسشنامه رشته مدیریت
قیمت: ۳,۰۰۰ تومان
502نوع فایل: WORD 

منبع: دارد

پاورقی: دارد

تعداد صفحه:

قیمت: 3000تومان

 


این پرسشنامه توسط دیوید وت تن و همکاران (2000) طراحی گردیده و دارای 72 گویه و 15 بعد می باشد.

 پایایی و روایی: دارد

نوع فایل: ورد (WORD)

مولفه: دارد

نحوه نمره گذاری: دارد

منبع: دارد

محصولات مشابه