ایران پروداک|مرکز تخصصی تحلیل آماری پایان نامه،کاهش تضمینی همانندجویی
ایران پروداک|مرکز تخصصی تحلیل آماری پایان نامه ،کاهش تضمینی درصد همانندجویی
پرسشنامه مهارت های مدیریت (John W.Newstorm)

پرسشنامه مهارت های مدیریت (John W.Newstorm)

پرسشنامه رشته مدیریت
قیمت: ۳,۰۰۰ تومان
484

مبانی نظری

نوع فایل: WORD 

منبع: دارد

پاورقی: دارد

تعداد صفحه:

قیمت: 3000تومان

 
ن پرسشنامه توسط جان نیوسترم و کیس دیوس(2002) طراحی گردیده و دارای 10 گویه می باشد.

 پایایی و روایی: دارد

نوع فایل: ورد (WORD)

مولفه: ندارد

نحوه نمره گذاری: دارد

محصولات مشابه