ایران پروداک|مرکز تخصصی تحلیل آماری پایان نامه،کاهش تضمینی همانندجویی
ایران پروداک

موضوعات روانشناسی ارشدموضوعات روانشناسی ارشد

انتخاب موضوعات پایان نامه روانشناسی 

موضوعات  حوزه  خانواده 

ارائه جدید ترین  موضوعات روانشناسی و مشاوره  موثر در  رزومه  کاری  در مقطع  کارشناسی ارشد  روانشناسی و روانشناسی بالینی اغلب موضوعات با متغییر هایی در نظرگرفته شده که مقاله بیس داشته  و موضوعات جدیدی در حوزه  رفتار  خانواده  و یا  مشاوره است می باشد  

  موضوعات  روانشناسی در  حوزه رفتار  خانواده  و حوزه های مختلف روانشناسی و مشاوره  می باشد   

اغلب  موضوعات  کاربردی  و پژو هشی می باشد

برای تمامی موضوعات مقاله بیس  ارائه  خواهد  شد .  خدمات  مشاوره  ای  هم  رایگان  خواهد  بود  .  

پیشینه سوادآموزی کودکان و نوجوانان: نقش کافی ازدواج و بیان احساسی مادران و پدران
Family context and children’s early literacy skills: The role of marriage quality and emotional expressiveness of mothers and fathers

از علائم اوتیسم کودک تا علائم عاطفی پدر و مادر: مدل فرایند خانوادگی
From child autistic symptoms to parental affective symptoms: A family process model
 
انسجام محله، اختلال روانی و خطر ابتلا به قلب و عروقNeighborhood cohesion, neighborhood disorder, and cardiometabolic risk

پیش بینی های حاد یکپارچگی اجتماعی پس از سکته مغزی خفیف

  Acute Predictors of Social Integration Following Mild Stroke

مشارکت درک شده و ارتباط آن در میان اولین سکته مغزی پس از شش ماه پس از تخلیه از بیمارستان ثالث در چین

  Perceived Participation and Its Correlates Among First-Stroke Survivors at Six Months After Discharge From a Tertiary Hospital in China

درگیری های خانوادگی و خانوادگی در بین ساکنان مینیا، مصر: فشار مالی در مقابل حمایت اجتماعی

:     Work-family conflict and self-rated health among dwellers in Minia, Egypt: Financial strain vs social support

 

ادغام اجتماعی و پیری سالم در میان زنان ایالات متحده

:     Social integration and healthy aging among U.S. women

پیش بینی های تنظیمات زناشویی در میان عروس های کودک

:     Predictors of Marital Adjustment among Child Brides

آموزش و پرورش مسکونی به عنوان یک جایگزین برای پیشبرد نتایج روحی اجتماعی و رفتاری در میان مردان ماکانیک با خطر بالا

         Residential education as an alternative for promoting psychosocial and behavioral outcomes among high-risk young Macanese males

آیا تجربه های دوران کودکی پیش بینی مشکلات بین فردی بزرگسالان را پیش بینی می کنند؟ نقش اختلال در تنظیم احساسات

          Do adverse childhood experiences predict adult interpersonal difficulties? The role of emotion dysregulation

بازسازی نابرابری اقتصادی: روابط طولی کنترل خود، حمایت اجتماعی و آموزش مادران

  Reproducing economic inequality: Longitudinal relations of self-control, social support, and maternal education

اثرات کاهش حمایت اجتماعی مادران و دخالت پدران در انتقال نسلی از خشونت

  The mitigating effects of maternal social support and paternal involvement on the intergenerational transmission of violence

 

زنان در سن ازدواج و قدرت اقتصادی درازمدت در مصر

  Women’s Age at First Marriage and Long-Term Economic Empowerment in Egypt

حمایت اجتماعی به عنوان واسطه معلولیت های فیزیکی و نشانه های افسردگی در سالمندان چینی

     Social Support as a Mediator of Physical Disability and Depressive Symptoms in Chinese Elderly

چطور رفاه ذهنی مربوط به کیفیت زندگی است؟ آیا ما به دو مفاهیم و هر دو اقدام نیاز داریم؟

   How is subjective well-being related to quality of life? Do we need two concepts and both measures?

آیا تأثیر افسردگی پس از زایمان بر مادر شدن نوزاد بستگی دارد؟

:     Is the Effect of Postpartum Depression on Mother-Infant Bonding Universal?

استفاده الکل از هماهنگی و اختلاف والدین و پیامدهای رفتاری پس از آن کودکان

:     Parents' concordant and discordant alcohol use and subsequent child behavioral outcomes

تسلیم زنان: تحقیرآمیز زنان، فمینیسم کتاب مقدس و کیهان شناسی

     Revivalist women's submission: Women's spiritual authority, biblical feminism and cosmofeminism

دخالت والدین در هنگام انتقال به مدرسه ابتدایی: بررسی رابطه دو طرفه با تنظیمات مدرسه

  Parental involvement during the transition to primary school: Examining bidirectional relations with school adjustment

تأثیر منفی به عنوان مکانیسم درمانی تحمل پذیری دشوار و مشکلات استفاده از کانابیس، موانع از کار افتادن و خود کارآمد بودن برای خروج از مصرف کنندگان کانابیس شهری

  Negative affectivity as a mechanism underlying perceived distress tolerance and cannabis use problems, barriers to cessation, and self-efficacy for quitting among urban cannabis users

 

جنسیت در بازتوانی قلبی و دیابت اهمیت دارد: استفاده از مفاهیم بوردیو

:     Gender matters in cardiac rehabilitation and diabetes: Using Bourdieu's concepts

عدم همبستگی کیفیت خواب در ارتباط با ترجیحات روزانه و علائم افسردگی در میان بیماران افسردگی عمده

  Heterogeneity of sleep quality in relation to circadian preferences and depressive symptomatology among major depressive patients

غلظت تریکلوسان ادرار قبل از تولد و رفتار عصبی کودک

:     Prenatal urinary triclosan concentrations and child neurobehavior

مشارکت اجتماعی، سواد بهداشتی و سلامت و رفاه: مطالعه مقطعی در غنا

  Social participation, health literacy, and health and well-being: A cross-sectional study in Ghana

انجمن های نارسایی زودرس دوران کودکی با اختلالات روانی، عملکرد روانی و مناسب بودن روان درمانی در بزرگسالی

  Associations of early childhood adversities with mental disorders, psychological functioning, and suitability for psychotherapy in adulthood

 

کیفیت دستگاه تحرک بر پیامدهای مشارکت افراد معلول تاثیر می گذارد: یک تحلیل مدل سازی معادلات ساختاری

  Mobility Device Quality Affects Participation Outcomes for People With Disabilities: A Structural Equation Modeling Analysis

 

استرس اخلاقی و سلامت روان در میان نابرابری های اقتصادی لاتین اسپانیایی زبان در مراقبت های اولیه: نقش حساسیت اضطراب

  Acculturative stress and mental health among economically disadvantaged Spanish-speaking Latinos in primary care: The role of anxiety sensitivity

 

مرزهای محله درک شده: یک پیوند از دست رفته در مدلسازی پس از فاجعه مسکن بهبود مییابد

  Perceived neighborhood boundaries: A missing link in modeling post-disaster housing recovery

 

تمایز جنسیتی و کسب شهروندی: اصلاحات ملی در دیدگاه مقایسه ای و تاریخی

:     Gender differentiation and citizenship acquisition: Nationality reforms in comparative and historical perspective

 

معلولیت ذهنی در کودکان و نوجوانان: تأثیر بر سلامت خانواده و خانواده. بررسی سیستماتیک

  Intellectual disability in children and teenagers: Influence on family and family health. Systematic review

 

خشونت شریک صمیمانه علیه زنان، شرایط تجاوز و آسیب های دهان و فک و صورت: یک رویکرد پزشکی قانونی و قانونی

:     Intimate partner violence against women, circumstances of aggressions and oral-maxillofacial traumas: A medical-legal and forensic approach

 

افزایش چاقی در کوبا از سال      تا     : تجزیه و تحلیل ارزیابی ملی در مورد عوامل خطر و بیماری های مزمن

  The rise in obesity in Cuba from      to     : An analysis of National Survey on Risk Factors and Chronic Diseases data

 

شرایط سلامتی: تأثیر بر عملکرد، کیفیت زندگی مرتبط با سلامت و رضایت از زندگی پس از آسیب نخاعی آسیب دیده. یک مطالعه کوهورت رجیسترهای چشمگیر

  Health Conditions: Effect on Function, Health-Related Quality of Life, and Life Satisfaction After Traumatic Spinal Cord Injury. A Prospective Observational Registry Cohort Study

 

نقش شوهر در دست زدن به عوارض حاملگی در ناحیه مانگوچی، مالاوی: درخواست افزایش توجه به دخالت مرد در جامعه

  Husband's role in handling pregnancy complications in Mangochi District, Malawi: A call for increased focus on community level male involvement

 

کشف قدرت پیوندهای خانوادگی

  Exploration of the strength of family links

 

رفاه روانی و اجتماعی طی دو سال پس از شروع بازسازی قلب و ارتباط آن با رفتارهای سلامت قلب

  Psychosocial well-being over the two years following cardiac rehabilitation initiation & association with heart-health behaviors

 

یک مدل رگرسیون وزن جغرافیایی گسترده روابط پیاده روی محیطی

  A massive geographically weighted regression model of walking-environment relationships

 

روابط دو جانبه در میان عملکرد اجرایی، روابط معلم شیلد و پیشرفت خواندن و ریاضی اولیه: تجزیه وتحلیل پانل متقابل

  Bidirectional relations among executive function, teacherchild relationships, and early reading and math achievement: A cross-lagged panel analysis

 

محرومیت ناشی از الکل موجب تکانشگری، افسردگی و تلاش خودکشی شده است: یک نمونه کلی از بزرگسالان کره ای

  Alcohol-induced disinhibition is associated with impulsivity, depression, and suicide attempt: A nationwide community sample of Korean adults

 

مطالعه تقسیم بندی مصرف کنندگان سینما بر اساس ارزش ها و شیوه زندگی

  A segmentation study of cinema consumers based on values and lifestyle

 

سرمایه اجتماعی کارآفرینان در یک کشور در حال توسعه: تاثیر جنسیت در دسترسی و درخواست منابع

         Social capital of entrepreneurs in a developing country: The effect of gender on access to and requests for resources

 

دوره زندگی، عوامل اجتماعی فرهنگی و خوردن اختلال در زنان مکزیکی بزرگسال

:     Life course, sociocultural factors and disordered eating in adult Mexican women

 

سرمایه گذاری های دیفرانسیل و فرصت ها: چگونه شرایط محله می تواند رابطه میان تبعیض درک شده مسکن و سرمایه اجتماعی را تعدیل کند؟

         Differential investments and opportunities: How do neighborhood conditions moderate the relationship between perceived housing discrimination and social capital?

 

روایی و پایایی پرسشنامه تظاهرات استرس شغلی دانشجویی و ارتباط آن با عوامل فردی و دانشگاهی در دانشجویان دانشگاه

          Reliability and validity of the student stress inventory-stress manifestations questionnaire and its association with personal and academic factors in university students

 

ساختن اعتبار نسخه های اسپانیایی مقیاس ارزیابی علائم یادآوری فرم کوتاه و فرم چگال: تجزیه و تحلیل ریش از پاسخ در سرپایی انکولوژی

          Construct Validity of the Spanish Versions of the Memorial Symptom Assessment Scale Short Form and Condensed Form: Rasch Analysis of Responses in Oncology Outpatients

 

والدین و ارتباط بین جنایی مادر و بزهکاری نوجوانان

:     Parenting and the association between maternal criminal justice involvement and adolescent delinquency

 

روابط اجتماعی، نشانه های افسردگی و دیابت نوع   حادثه: مطالعه طولی پیری  

       Social relations, depressive symptoms, and incident type   diabetes mellitus: The English Longitudinal Study of Ageing

 

روابط بین مرزهای نامناسب والدین و فرزندان و اختلال شخصیت مرزی در نوجوانی

       The relations between inadequate parent-child boundaries and borderline personality disorder in adolescence

آیا مدل بیوپسیوشوسیو-معنوی اعتیاد در یک بستر اسلامی کاربرد دارد؟ یک مطالعه کیفی معتادان اردنی در درمان

       Does the biopsychosocial-spiritual model of addiction apply in an Islamic context? A qualitative study of Jordanian addicts in treatment

تمرین استمناء برای زنان: پایان تابو؟

      The practice of masturbation for women: The end of a taboo?

موقعیت های استرسزا که بر روی درک شادی تاثیر می گذارند: عشق به عنوان یک عامل استرس زا

      Stressful situations affecting the perception of happiness: Love as a stressor

دینامیک استفاده از پیشگیری از بارداری: مطالعهی کارکنان زن سعودی دانشگاه ریاض

      Dynamics of contraceptive use: A study of King Saud University women staff, Riyadh

اعتیاد به اینترنت اینترنتی جوانان: پیش بینی تعامل در تعارضات زناشویی والدین و آریتمیسیت تنفسی

      Young adults' internet addiction: Prediction by the interaction of parental marital conflict and respiratory sinus arrhythmia

 در جهت توضیح نارضایتی از رابطه زناشویی چینی: سرخوردگی ارتباط، اضطراب و یا سبک دلبستگی ناامن؟

      Towards explaining relationship dissatisfaction in Chinese dating couples: Relationship disillusionment, emergent distress, or insecure attachment style?

 انجمن های بین ضعف چند بعدی و کیفیت زندگی در میان افراد مسن هلندی

       Associations between multidimensional frailty and quality of life among Dutch older people

وضعیت فعلی و عوامل موثر بر رشد پس از ضربه در حاملگی همودیالیز

       Current status and influencing factors of post-traumatic growth in maintenance hemodialysis

ارتباط نزدیکی با نتایج جنسیتی همراه با اختلال عملکرد جنسی می باشد: آزمون در یک نمونه بالینی

      Relational Intimacy Mediates Sexual Outcomes Associated With Impaired Sexual Function: Examination in a Clinical Sample

منابع حمایت اجتماعی، رضایت شغلی و کیفیت زندگی در میان معلمان مراقبت از کودکان

      Sources of social support, job satisfaction, and quality of life among childcare teachers

پریشانی روانی، عزت نفس و وابستگی احساسی افراد متاهل به عنوان پیش بینی کننده سازگاری زناشویی

      Psychological distress, self esteem and emotional dependency of married individuals as predictors of marital adjustment

 

سرمایه اجتماعی فردی: دسترسی و بسیج منابع تعبیه شده در شبکه های اجتماعی     

     Individual social capital: Accessibility and mobilization of resources embedded in social networks

 

ویژگی های محیطی محله های درک شده مرتبط با فعالیت فیزیکی فراغت و حمل و نقل در بزرگسالان مکزیکی     

    Perceived neighborhood environmental attributes associated with leisure-time and transport physical activity in Mexican adults

 

تأثیر گذار از اشتغال در سلامت جسمی افراد سالخورده در کره جنوبی: یک تحلیل طولی در مورد بازنشستگی و درآمد کره ای

       The effect of employment transitions on physical health among the elderly in South Korea: A longitudinal analysis of the Korean Retirement and Income Study

 

شریک فوبیدن و افسردگی در میان بزرگسالان چینی متاهل: نقش رضایت از رابطه و طول رابطه

       Partner phubbing and depression among married Chinese adults: The roles of relationship satisfaction and relationship length

 

ارتباط بین عوامل اجتماعی اجتماعی، روانی اجتماعی، عوامل شیوه زندگی و سلامت خود در میان کارگران مهاجر در چین

   Association between sociodemographic, psychosocial, lifestyle factors, and self-reported health among migrant laborers in China

 سوءاستفاده جنسی و وضعیت غفلت به عنوان عوامل خطر برای بارداری نوجوانان        

 Sexual abuse and neglect situations as risk factors for adolescent pregnancy

بررسی رابطه کیفیت زندگی با سطوح لیپید و گلوکز در بیماران دیابتی ایرانی

               Investigating the relationship between quality of life with lipid and glucose levels in Iranian diabetic patients

حساسیت اضطراب توضیح می دهد که ارتباط بین علائم تحریک کننده اضطراب و انتظارات احتباس سیگار کشیدن، موانع درک شده برای متوقف شدن و مشکلات در طی تلاش های گذشته برای افراد سیگاری کم درآمد

      Anxiety sensitivity explains associations between anxious arousal symptoms and smoking abstinence expectancies, perceived barriers to cessation, and problems experienced during past quit attempts among low-income smokers

 بی خوابی: ارتباط مستقل با کیفیت زندگی مرتبط با سلامتی و مرگ و میر کوتاه مدت پس از بیماری بحرانی: محاکمه چند ساله آینده

      Hopelessness: Independent associations with health-related quality of life and short-term mortality after critical illness: A prospective, multicentre trial

عوامل خطر برای خودکشی در فرزندان ناشی از مرگ ناگهانی والدین از علل خارجی

      Risk factors for suicide in offspring bereaved by sudden parental death from external causes

 

مقیاس های نگرش فردی و انتخاب نمونه کارها: شواهد از شرکت کنندگان حقوق بازنشستگی

       Measures of individual risk attitudes and portfolio choice: Evidence from pension participants

اقتصاد سیاسی زندگی خانوادگی: درآمد زن و شوهر، رفاه اجتماعی و انحلال اتحادیه

         Political economy of family life: couple’s earnings, welfare regime and union dissolution

 روابط آینده بین والدین نفوذ و مشکلات رفتاری کودک: تعدیل دیفرانسیل توسط تنظیم عصبی پاراسمپاتیک و جنس کودک

   Prospective relations between intrusive parenting and child behavior problems: Differential moderation by parasympathetic nervous system regulation and child sex

 بار مراقبت و سطح حمایت اجتماعی مراقبان بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس

    The care burden and social support levels of caregivers of patients with multiple sclerosis

 مسیرها از روابط خانوادگی فقیر در نوجوانی تا بدبختی اقتصادی در اواسط بزرگسالی

   Pathways from poor family relationships in adolescence to economic adversity in mid-adulthood

 انتقال به بزرگسالی در میان کارآفرینان جوان در بخش غیررسمی تلفن همراه در آکرا، غنا

      Transitions to adulthood among young entrepreneurs in the informal mobile telephony sector in Accra, Ghanaدیدگاه ها

ارسال نظر


اگر تصویر خوانا نیست اینجا کلیک کنید
همزمان با تأیید انتشار نظر من، به من اطلاع داده شود.
* نظر هایی كه حاوی توهین است، منتشر نمی شود.
* لطفا از نوشتن نظر های خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.