مرکز تحلیل آماری مقاله پایان نامه ،کاهش تضمینی درصد همانندجویی
ایران پروداک

درباره مادرباره ما

ایران پروداک مرکز تخصصی تحلیل آماری مقاله و  پایان نامه های کارشناسی ارشد, دکتری تحلیل نرم افزارهای ANP فازی, AHP فازی, SPLS ,AMOS ,SPSS  مطالعات علمی و پژوهشی، تولید محتوی علمی  است. گروه تخصصی ایران پروداک با جمع‌آوری مبانی نظری جدید در حوزه های مختلف و به روزرسانی آن از طریق ترجمه های تخصصی که رتبه علمی پایان نامه ها  و مقالات شما را  افزایش داده  و درصد همانند جویی و درصد همانندی مطالب شما را کاهش دهد . مبانی  نظری ارائه شده منحصر به فرد بوده و به راحتی می‌توان مبانی نظری را به صورت فایل ورد دانلود  کرد .در مبانی نظری رشته های مدیریت  روانشناسی یا غیره  دسته بندی موضوعی و مفاهیم به درستی ارائه شده است که به راحتی می توان در پایان نامه یا مقاله استفاده کرد. 

گروه ایران پروداکت  تحلیل آماری فوری مقالات یا پایان نامه های شما را به نرم افزارهای spls  spss   Eviws و غیره انجام داده و انتخاب نوع آزمون آماری تحلیل و تفسیر داده ها با بهترین  کیفیت انجام می دهد.

 خدمات دیمتل فازی را از طراحی پرسشنامه گرفته تا تحلیل نتایج و تفسیر آن مشخص کردن متغیرهای علی و معلولی با ارائه نمودار دیمتل کار علمی شما را  قدرتمند می‌ سازد.

 تبیین و بسط نتایج فرضیات از دیگر خدمات ایران پروداک بوده و تدوین استراتژی سوات SWOT را جهت تصمیم‌گیری درست ارائه می‌کند.

  طراحی پرسشنامه  SWOT سوات ماهرانه عمل کرده و روند محاسبات آن را جز به جز شرح می دهد .

 یکی دیگر از خدمات این گروه طراحی پرسشنامه دلفی خبرگان باشد که پرسشنامه دلفی خبرگان بر اساس مبانی نظری و نظریات پانلیست دلفی شناسایی و پس از طی مراحل دلفی نتایج نهایی گروه بندی می شود

 از دیگر خدمات گروه ایران پروداک  تحلیل فازی AHP فازی   AHP  ANP بوده که از طریق طراحی پرسشنامه های فازی و مقایسه زوجی مولفه ها ترجمه هات تریس ترجیحات فازی ارائه می‌شود .همچنین گروه ایران پروداک با ارائه پرسشنامه های استاندارد در رشته های مختلف به خصوص در رشته های مدیریت و روانشناسی جهت تحقیقات علمی به شما کمک خواهد کرد تا بتوانید پرسشنامه هایی دارای روایی و پایایی معتبر از منابع جدید استفاده کنید .