مرکز تحلیل آماری مقاله پایان نامه ،کاهش تضمینی درصد همانندجویی
ایران پروداک

تحقیقات

جوان و احراز شخصیت

رایگان
خرید

پایان نامه تاثیر بازی های کامپیوتری با پایه ریاضی بر فهم محاسبات ریاضی کودکان کم توان ذهنی

۶۰,۰۰۰ تومان
خرید

سن ازدواج دختران در مبانی حقوق اسلامی

۱۰,۰۰۰ تومان
خرید

نظارت بر عملکرد مدیران

۵,۰۰۰ تومان
خرید

Stepper Motors موتورهای پله ای

۱۰,۰۰۰ تومان
خرید

نژاد کولموگری چیست؟

رایگان
خرید

گاوهای لیموزین

رایگان
خرید

قرار دادن پروکسی های وب دارای محدودکنندة ظرفیت سرور

رایگان
خرید

بررسی کلی معماری اکوتک و اصول حاکم بر ان

۱۰,۰۰۰ تومان
خرید

خانه های سنتی مشهد

۷,۰۰۰ تومان
خرید

اعتیاد

۱۰,۰۰۰ تومان
خرید

بررسی علل فرار دختران

۱۰,۰۰۰ تومان
خرید

همسرآزاری

۴,۰۰۰ تومان
خرید

بحران طلاق

۴,۰۰۰ تومان
خرید

بررسی الگوی سنتی ازدواج در ایران

۸,۰۰۰ تومان
خرید

حاشیه نشینی و تنظیم خانواده

۳,۰۰۰ تومان
خرید

حق و عدالت اجتماعی

۸,۰۰۰ تومان
خرید

درآمدی بر پدیده کودک آزاری در ایران

۳,۰۰۰ تومان
خرید

رشد اجتماعی و هویت نوجوان

۱۰,۰۰۰ تومان
خرید

مهاجرت

۳,۰۰۰ تومان
خرید