مرکز تحلیل آماری مقاله پایان نامه ،کاهش تضمینی درصد همانندجویی
ایران پروداک
مبانی نظری سیستم اطلاعات بیمارستانی

مبانی نظری سیستم اطلاعات بیمارستانی

مبانی نظری و پیشینه رشته مدیریت
قیمت: ۵۰,۰۰۰ تومان
55

مبانی نظری و پیشینه

نوع فایل: WORD 

منبع: دارد

پاورقی: دارد

تعداد صفحه:53

قیمت: 50 تومان

تعریف و مفهوم سیستم های مدیریت اطلاعات بیمارستانی(HIS):

یک سیستم اطلاعات بیمارستانی[1]  و یا سیستم اطلاعات بهداشتی[2]  که به اختصار به آن HIS می گویند عبارت است از یک پایگاه داده ها و نرم افزار جامع برای یکپارچه سازی اطلاعات مربوط به بیمار جهت ارسال و تبادلات اطلاعات جامع بیمار بین بخشها و سایر مراکز درمانی بمنظور تسریع در فرایند مراقبت و درمان بیمار، بهبود کیفیت، افزایش رضایتمندی، و کاهش هزینه ها می باشد به تعبیر دیگر سیستم اطلاعات بیمارستانی، سیستمی است که بتواند کلیه وظایف و عملیاتی که در فرآیند درمان بیمار در قسمت های مختلف یک مرکز درمانی اعم از تشخیصی، درمانی، اداری، مالی و پژوهشی صورت می پذیرد را تحت پوشش قرار دهد و ضمن دریافت و ثبت دقیق اطلاعات هویتی ودرمانی بیمار، توانایی نمایش پیشرفت هر اقدام و تأثیر آن عمل را بر سایر امور درمانی یمار مشخص نموده و در نهایت تمام اطلاعات بیمار را در مجموعه ای محرمانه به نام EPR [3] (پرونده الکترونیک بیمار) نگهداری، بازیابی، طبقه بندی وجهت تأمین مقاصد درمانی در اختیار عوامل مختلف سیستم درمان یک کشور قرار دهد. سیستم اطلاعات بیمارستانی، برای خودکار نمودن امور بیمارستانها مانند؛ گزارش دهی نتایج آزمایشات، وارد نمودن دستورات پزشک، تجویز دارو، کنترل موجودی داروخانه، انبار مرکزی، واحد تغذیه، و غیره طراحی شده است . در سیستم اطلاعات بیمارستانی، برای هر بیمار یک پرونده الکترونیک تشکیل می گردد، بطوریکه کلیه فعالیتهای بیمارستانی (شامل؛ درمانی، تشخیصی، مالی، و غیره) بیمار از پذیرش تا ترخيص تحت پوشش قرار می دهد. در این سیستم، کلیه اقدامات درمانی، دستورات دارویی و خدمات تشخیصی از طریق سیستم به کلینیکها و پاراکلینیکها و حتی مراکز اداری از قبیل حسابداری، داروخانه، انبارها، و سایر واحدها ارسال شده و پاسخ آنها دریافت می شود. بنابراین، زمان شروع و خاتمه همه اقدامات در سیستم مشخص و قابل پیگیری است. (وکیلی مفرد ، 1391: 4) 

بنابراین سیستم اطلاعات بیمارستانی ، سیستم اطلاعاتی است که در آن اطلاعات در بانک اطلاعاتی به نحو جامعی ذخیره شده و از آنجا در زمان و مکاننیاز به اطلاعات در فرمهای ویژه در دسترس مصرف کنندگان قرار می گیرد (ریاضی وهمکاران ، 1392: 18)


 سیستم اطلاعات بیمارستانی

کشورهای صنعتی سالهاست که از این تکنولوژی در عرصه بهداشت و درمان بهره می برند، اما پیاده سازی این سیستم در بیمارستان های مناطق مختلف ایران بیانگر فراهم شدن زیرساخت فرهنگی، تکنولوژی مناسب جهت ایجاد و تکمیل سیستم های بهداشتی مطابق با استانداردهای جهانی می باشد. در سال های اخیر با پیشرفت سریع تکنولوژی، سیستم اطلاعات بیمارستانی، صورت جدیدتری به خود گرفته که نه تنها از مقوله مدیریتی بلکه از مقوله بالینی مورد توجه بسیار قرار گرفته است. وجود تجهیزات مجهز به امکانات کامپیوتری کلینیکی همانند(   ام آر آی و سیتی اسکن), و همچنین نرم افزارهای طراحی شده مخصوص بخشهای کلینیکی و پاراکلینیکی و استفاده جوامع پیشرفته پزشکی از این گونه نرم افزارها در حیطه سیستم های اطلاعات بیمارستانی و استفاده از آن در ارتباطات بین المللی و لزوم حفظ محرمانگی و خصوصی سازی، موجب شده که این مجموعه پیچیده اطلاعات و فن آوری به سمت معماری اطلاعات یکپارچه پیش برود. در بستر این معماری قالب های استانداردی چون HL7[4] به منظور پاسخگویی به نیاز اشتراک گذاری اطلاعات و یا کمک به اثربخشی جریان فرایندهای بالینی و کاهش خطاها شکل گرفته اند و در کنار آن استاندارهایی چون [5]Dicom برای تصویر نگاری پزشکی، مدیریت اطلاعات تصویری پزشکی در نرم افزارها و تجهیزات پزشکی، و ... ایجاد شده است

 یک سیستم اطلاعات بیمارستانی شامل دو یا چند قسمت از اجزاء ذیل می باشد: ١. سیستم اطلاعات بالینی ۲. سیستم اطلاعات آزمایشگاه ٣. سیستم اطلاعات پرستاری ۴. سیستم اطلاعات دارویی ۵ سیستم اطلاعات رادیولوژی و سیستم اطلاعات مالی ۷. سیستم اطلاعاتی کتابخانه و مرکز اطلاع رسانی: این بخش می تواند خود شامل چند زیر سیستم باشد، همچنین امکان دسترسی یا ارتباط از این سیستم به پایگاههای اطلاعاتی مجلات و مقالات علمی در حوزه علوم پزشکی وجود خواهد داشت. برای راه اندازی سیستم اطلاعات بیمارستانی سه گزینه مهم باید مد نظر قرار گیرد:

۱. بستر سخت افزاری و شبکه ۲. نرم افزار (HIS) ٣. کاربران (وکیلی مفرد ، 1391: 4)

[1] Hospital Information System

[2] Health Information System

[3] Electronic Patient Record

[4] Health level 7th

[5] Data Imaging and Communication in Medician

محصولات مشابه