ایران پروداک|مرکز تخصصی تحلیل آماری پایان نامه،کاهش تضمینی همانندجویی
ایران پروداک
مبانی نظری دانش ساختاریافته

مبانی نظری دانش ساختاریافته

مبانی نظری و پیشینه مدیریت
قیمت: ۱۰,۰۰۰ تومان
622

مبانی نظری

نوع فایل: WORD 

منبع: دارد

پاورقی: دارد

تعداد صفحه:20

دانش ساختار یافته

دانش ساختاریافته

کل منابع دانش را به يک کوه يخ تشبيه کرده اند که قسمت مشهود آن،دانش آشکار[1] است.اين قسمت از دانش، به راحتي قابل دستيابي، شناسايي و به اشتراک گذاري است.قسمت مخفي اين کوه، همان چيزي است که لفظ دانش ضمني[2] به آن اطلاق مي شود. اين قسمت، يادآور سخن مشهور مايکل پولاني(1966)  است که گفته است : "ما بيش از آن چيزي که مي توانيم بيان کنيم،مي دانيم."(پولانی[3]، 1966: 211).
دانش ساختاریافته

انتقال دانش

دانش، خواه فرآيند انتقال آن را به سازمان کنترل کنيم و خواه نقشي را در اين زمينه نداشته باشيم،به سازمان منتقل مي شود. منظور از انتقال دانش، افزايش توانايي سازمان در انجام کارها و در نهايت بالا بردن ارزش آن است. به طور کلي هر چه دانش غني تر و نامشهود تر باشد مي بايستي براي انتقال آن از فناوري بيشتري استفاده شود تا اجازه تسهيم بي واسطه در آن را به خواستارانش بدهد. اما ارزشها،هنجارها و رفتارهايي که فرهنگ يک شرکت را تشکيل مي دهند،تعيين کننده هاي اصلي موفقيت انتقال دانش ارزشمند هستند. عامل اصلي در موفقيت هر نوع طرح انتقال دانش، پديد آوردن زباني مشترک بين همکاران است. تأكيد نوناكا و تاكه اوچي بر تكرار پذيري يا هم پوشاني حوزه­هاي تخصصي و بحث توماس آلن درباره ناسازگاري هاي فرهنگي به عنوان موانع انتقال فناوري، ضرورت دستيابي به زباني مشترك يا همزباني را روشن مي سازد.به گفته آلن ،اگر كساني علائم فرهنگي دو فرهنگ متفاوت يا علائم محيطي دو منطقه مختلف را به مرزهاي قابل درك تبديل كنند ،زبان مشترك و به تبع آن زمينه برقراري ارتباط و مبادله دانش فراهم خواهد بود.(آلن[2]، 2002: 38).

دريافت سرمايه دانش

 نخست، فرايند دريافت، مستلزم كار در كنار پردازشگران دانش است تا دانش را جذب و به سرمايه دانش سازمان بيافزايد. درپي آن، بايد مكانيسم هايي باشد كه به صورت خودكار اين فعاليتها را انجام بدهد. همچنين، وجين دانش بدون كاربري و استفاده، کاری که در عالم کتابداری در مورد مدارک بی استفاده انجام می شود، فعاليتي ضروري است. این کار بايد به صورت دوره اي توسط كارشناسان انجام گيرد. اهميت مديريت دانش در اينجا، درست مانند جدا كردن مواد خالص از ناخالص و حذف مواد زايد آن است، كه براي پيشرفت دانش انجام مي گيرد. علاوه بر اينكه اين عمل، يك دانش جديد است فرايند دريافت دانش ضمني، متخصصان اطلاع رسانی و كتابداران را به فعاليت مطالعاتي شديد در زمينه موضوعاتي مثل روانشناسي، اداره كردن، توسعه منابع انساني و غيره، فرا مي خواند تا در اجراي وظيفه شان موفق و مؤثر باشند. اين ديدگاه مورد تأكيد نويسندگاني مثل هازل هال[1] است(1999).

به كارگيري  دانش

نظام مديريت دانش، زماني مي تواند ديدگاه حرفه اي و تجاري سازمان را تغيير دهد كه سرمايه دانش آن، كاملاً بوسيله كاركنان به كار گرفته شود. در يك نظام طراحي شده براي اشتراك اطلاعات، همكاري و ارتباط امري حياتي است. فناوري اطلاعات جديد، انواع همكاري در قالب نشست هاي کاری و علمی  را ميسر مي كند. اين نشست ها و جلسات بايد در گستره وسیعی دريافت و جذب شود و بعد يك حسابرسي دقيق كه دانش پایه را ايجاد كند. صورت جلسه كردن و ثبت اين نشست ها در قالب متني نيز امكان پذير است. هدف اين است كه اطلاعات در شكلي منسجم و آسان در راستاي استفاده بهينه كاربر از آن در فرايند كار، تحويل داده شود.

اهمیت مدیریت دانش

جهان گرایی و رقابت موجب شد تا دانش به عنوان ارزشمند ترین منبع راهبردی شناخته شود و توانایی سازمان به منظور کاربرد دانش برای استفاده از فرصت های بازار و حل مسئله مهم ترین توانایی آن محسوب شود .دانش یکی از حیاتی ترین منابع رقابتی سازمانی است. به هر حال مشخص شده که دانش سازمانی ممکن است از کل دارایی های سازمانی مهم تر باشد.از آنجا که دانش نقش راهبردی مهمی دارد. بسیاری از شرکتها به علت مزیت رقابتی دانش و اهرم قدرت و نفوذ آن، مدیریت دانش را به طور موثر به کار می گیرند( گودرزی و همکاران، ۱۳۸۸: 6).

دانش ساختاریافته

محصولات مشابه