مرکز مطالعات تخصصی پایان نامه
عکس هدر

پایان نامه مجتمع مسکونی

معماری
قیمت: ۹۰,۰۰۰ تومان
۱۰۰,۰۰۰
40

فایل  ورد  قابل  ویرایش  در  80  صفحه   مطابق  فهرست

فصلاول.. 1

معرفیپروژه. 1

بیان مساله. 2

ضرورت تحقیق.. 3

نوآوری در تحقیق.. 3

اهداف:3

روش تحقیق:4

فصلدوم. 5

مطالعاتپایه. 5

تراکم خانوار بر واحد مسکونی.. 7

نفر بر اتاق.. 7

متوسط زيربنا7

ميزان هواي تازه مورد نياز7

بعد خانوار8

واحد مسكوني هزار نفر. 8

فضاهاي بازدر محلات مسكوني و سلسله مراتب آن.. 8

اهداف موردنظر براي فضاهاي باز8

خواسته‌هاي بنيادي در نقطه‌نظر محيط زيست:9

خواسته‌هاي واحدهاي مسكوني از نقطه نظر راحتي.. 9

خواسته‌هاي واحدهاي مسكوني از نقطه نظر مزيت و ارجحيت:9

فاكتورهاي عمده از نقطه نظر امنيت:9

مفهوم پایداری.. 10

اصول طراحی پایدار چیست؟ 10

اصل 1: صرفه جویی در مصرف منابع در هر بنا10

اصل 2: طراحی براساس چرخه حیات.. 11

اصل 3:طراحی انسانی، سومین و چه بسا مهمترین اصل طراحی پایدار است.11

معماری اکوتک   Eco Tech. 12

اهداف معماری اکوتک... 12

فناوري بيوگاز 13

مزاياي توليد بيوگاز14

چگونگي توليد بيوگاز15

دستگاه بيوگاز با سرپوش شناور (مدل هندي) ‏17

حوضچه ورودي.. 17

حوضچه خروجي ‏17

تانك تخمير ‏18

محفظه گاز18

دستگاه بيوگاز با سرپوش گاز و مخزن تخميري به صورت واحد و با حجم ثابت (مدل چيني) ‏19

دستگاه بيوگاز در مدل تايواني.. 19

انرژی خورشیدی.. 20

ویژگی های استفاده از انرژی خورشیدی:20

سامانه گرما خورشیدی:21

فتوولتائیک های تلفیقی در معماري.. 22

پوشش سقف با فتوولتائیک ها22

پوشش نماها با فتوولتائیک ها:23

فتوولتائیک ها در ارتباط با شیشه:24

فصلسوم. 25

مطالعاتتطبیقی... 25

نمونه هاي خارجي مجتمع مسکوني.. 26

مجتمع مسکونی چسافوتورا (نورمن فاستر)26

مجتمع مسکونی ALBION.. 28

نمونه هاي داخلي مجتمع مسکوني.. 30

مجتمع مسکوني سينا30

مجموعه مسکونی پیروزی اهواز31

فصل چهارم. 35

مطالعات تکمیلی... 35

ضوابط و استاندارد های ساختمان های مسکونی:36

تراکم کم. 36

تراکم متوسط:36

تراکم زياد. 36

پارکینگ:36

ضوابط پارکینگ... 36

پله فرار و آسانسور37

آسانسور:37

ضوابط پله آتش نشانی.. 39

ضوابط تراس ها و بالکن ها40

ضوابط احداث  نورگیر یا پاسیو در قطعات کوچکتر یا مساوی 200 متر. 40

ضوابط معلولین.. 41

ضوابط شهرداری و نکات مهم در طراحی معماری.. 42

بالكن:43

سيستم‌هاي متداول گرمايشي براي اينچنين پروژه‌هاي مسكوني شامل:44

طراحي براي امنيت:44

انواع محافظت:45

محافظت فعال:46

محافظت دفاعي:46

سيستمهاي زنگ خطر:46

اصول موثر در ايجاد فضاي امن:46

تأثير شكل كلي ساختمان در فرصتهاي نظارت:47

ضوابط قسمتهای داخلی ساختمان.. 48

آشپزخانه:48

اتاق پذيرايي :49

اتاق نشيمن :50

اتاق خواب :51

اتاق خواب کودک:51

غذا خوري :53

ساختمان حمام :54

فصل پنجم. 55

مطالعات زمینه. 55

اقلیم استان خراسان  ضوی مشهد. 56

موقعيت و وسعت:56

ارتفاعات:56

آب و هوا57

بارش... 58

رطوبت نسبی.. 58

رژیم یخبندان.. 59

تبخیر و تعرق.. 59

فصل ششم. 62

آنالیز سایت... 62

جهت استقرار ساختمان  وتابش آفتاب:63

جهت استقرار ساختمان و وزش باد:64

جريان هوا در اطراف يك ساختمان.. 64

دید از درون بیرون.. 65

شریانها66

انالیز صوتی.. 66

كنترل سر و صدا:66

فضا ها ی خالی اطراف سایت... 68

فصل هفتم. 69

ارائه طرح و پیشنهادات... 69

جهت گیری مناسب ساختمان:70

اقلیم (آفتاب)71

اقلیم(باد)71

دید و منظر :71

آلودگی صوتی.. 72

طراحی پلان.. 72

تو ضیحات کلی مجتمع مسکونی:73

سایه اندازی.. 73

طراحی محوطه:73

مسیر دسترسی سواره به سایت و پارکینگ:74

منابع و ماخذ:

معماری پایدار ، استفاده مؤثر و بهینه از منابع شامل طبیعت، انسان و فناوری است؛ به نحوی که در عین تأمین نیازهای امروز بشر، متضمن برآورده شدن نیازهای آیندگان نیز باشد. واژه پایدار برای توصیف جهانی به کار می رود که در آن انسان و طبیعت بتوانند با در نظر گرفتن نیازهای حال و حقوق نسل های آینده و با حفاظت از محیط زیست، بدون ایجاد آثار مخرب بر آن، ادامه حیات دهند. توسعه پایدار به معنی ارائه راهکارهایی در مقابل الگوهای فانی کالبدی  اجتماعی واقتصادی است.و با استفاده  از معماری اکو- تک ( اکولوژی + تکنولوژی ) علاوه بر استفاده حداکثر از عوامل طبیعی و محیطی به همراه فن آوری روز ، بالابردن سطح کیفیت زندگی برای آیندگان است .

اهداف:

1)                 کاهش اتلاف انرژی

2)                 محافظت از زیستگاههای  بومی

3)                 تعامل با طبیعت

4)                 استفاده از منابع انرژی تجدید پذیر مانند خورشید ، باد و آب باران

5)                 استفاده از فناوریهای جدید

6)                 کاهش تولید تاثیر پدیرنده ها بر سلامت انسان

7)                 تامین امنیت اجتماعی و اقتصادی و تعاملات اجتماعی

8)                 انعطاف پدیری قابلیت گسترش و تطبیق فضاها

9)                 تعامل فضای باز و بسته برای تعاملات اجتماعی و سلامت اکولوژیکی

10)             ارتقاء كيفيت محيط زيست و گسترش  محيطزيستطبيعي

11)             جلوگيريازايجادآلودگيصوتيوهوا

12)             ازبينبردنيابهحداقلرساندنمصرف موادآلودهوسمي

13)             ترويجزندگيسالم


محصولات مشابه


محتوایی برای این بخش موجود نیست