ایران پروداک|مرکز تخصصی تحلیل آماری پایان نامه،کاهش تضمینی همانندجویی
ایران پروداک

خدمات مرکز تخصصی تحلیل آماری ایرانخدمات مرکز تخصصی تحلیل آماری ایران

خدمات ایران پروداک

 سفارشات آماری و اقتصاد سنجی و انجام پروژه های فازی و خدمات کاهش همانند جویی و گرفتن اکسپت برای مقالات است. ضمن اینکه در نوشتن پروپوزال و تدوین پایان نامه به کمک دوستان گرامی آمده است.

درنوشتن پایان نامه، از ارائه موضوع مقاله بیس و ترجمه آن و نوشتن پیش پروپوزال گرفته تا نوشتن پروپوزال و طرح اولیه تحقیق و در مرحله بعد نوشتن مبانی نظری و پیشینه تحقیق که به شرح تعاریف و مفاهیم کلیدی پرداخته و مدل ها و نظریه های دانشمندان را به شکلی منطقی ارائه و نگارش می‌کند.

در نهایت با مراجعه به مقالات مرتبط با موضوع ، تجربه دیگران را به عنوان پیشینه تجربی تحقیق یا پیشنه های پژوهش جمع‌آوری کرده و با نگارش به شیوه های پیشین نویسی به صورت تفکیک شده خارجی و داخلی در پایان فصل ادبیات تحقیق ارائه داده است.

و جمع آوری پیشینه تحقیق برای افردای است که فرصت کافی برای ترجمه را نداشته و یا دسترسی به منابع برای آنها مشکل است و سفارشات پیشینه را بسیار سریع به طور ویژه انجام می‌دهد.

ایران پروداک

 

تحلیل آماری با بهترین نرم افزار ها

تیم پژوهشی ایران پرو داک متشکل از افراد خبره و باتجربه برای تحلیل های آماری و پژو هشی خود از بهترین و کار آمد ترین نرم افزار ها استفاده کرده و تناسب بین انتخاب نرم افزار و موضوع تحقیق را در نظر میگیرد .

از طرفی با نگاهی به مقالات خارجی جدید متدولوژی آنها را در انتخاب نرم افزار آماری مانند , SPSS SPLS Evewus Amos AHP ANP ,دیمتل و QFD  در نظر گرفته و گاهی بنا به دستور استاد راهنما یا خواسته مشتری انتخاب نرم افزار بعد از امکان سنجی انجام میشود.

 

انتخاب صحیح آزمون آماری

با توجه به موضوعات پایان نامه و متد لوژی تحقیق مسیر صحیح انتخاب ازمون در نظر گرفته می شود تا با کمترین خطا مواجه شده و از طرفی نوع انتخاب آزمون از طرف داوران حرفه ای مورد قبول بوده و مقاله یا تحقیق قابلیت نشر و ترجمه برای ژورنالهای خارجی را داشته باشد.

نا گفته نماند انتخاب صحیح آزمون آماری به مراتب از انجام آن حساس تر و مهمتر خواهد بود .

آموزش و پشتیبانی به موقع

تیم فی و اداری ایران پروداک دارای پشتیبانی مستمر و فنی بوده که شامل رفع خطاهای احتمالی، انجام تحلیل های سفارشی و بهینه و مناسب برای تحقیق ، آموزش و مشاوره کامل ، پشتیبانی در کمترین زمان ممکن میباشد همچنین این مشاوره شامل پشتیبانی محتوایی و کلیه ی امور آموزشی تحلیل نیز می باشد.

متدولوژی تحقیق: 

بخشی از خدمات این موسسه مشاوره جهت انتخاب روش تحقیق یا متدولوژی تحقیق می باشد چرا که انتخاب روش مناسب تحقیق نیاز به احاطه کامل به نرم افزارهای پژوهشی داشته تا نحوه استفاده از روشهای نرم‌افزاری و انتخاب صحیح آن را بکار گیرد و از طرف دیگر تیم ایران پروداک در رشته‌های مختلف با تسلط محتوایی و موضوعی ، توان تشخیص روشهای صحیح آماری را دارند.

کارگاه آموزشی دفاع از پایان نامه

موسسه ایران پروداک با تضمین کیفیت ، سرعت کار، انجام صحیح و کامل سفارشات مشتریان و پاسخگویی مداوم و مشاوره همیشگی توانسته است

جایگاه برند خود را حفظ و ارتقا دهد و ب برگزاری کارگاه های آموزشی دفاع و کار گاه آموزشی مصاحبه دکتری گام موثری در ارتقائ علمی کشور بردارد و این مهم سبب شده است تا از طریق تبلیغات دهان به دهان نیز در بین ارائه دهندگان خدمات پژو هشی سر بلند بیرون آمده و نسبت به حسن انتخاب مشتریان خرسند و سپاسگزار باشد.

ایران پروداک مرکز تخصصی تحلیل آماری مقاله و  پایان نامه های کارشناسی ارشد, دکتری تحلیل نرم افزارهای ANP فازی, AHP فازی, SPLS ,AMOS ,SPSS تعیین آنلاین حجم نمونه، مطالعات علمی و پژوهشی، تولید محتوی علمی  است. 

گروه تخصصی ایران پروداک با جمع‌آوری مبانی نظری جدید در حوزه های مختلف و به روزرسانی آن از طریق ترجمه های تخصصی که رتبه علمی پایان نامه ها  و مقالات شما را  افزایش داده  و درصد همانند جویی و درصد همانندی مطالب شما را کاهش دهد .

مبانی  نظری ارائه شده منحصر به فرد بوده و به راحتی می‌توان مبانی نظری را به صورت فایل ورد دانلود  کرد . 

تحلیل آماری فوری 

گروه ایران پروداک تحلیل آماری فوری مقالات یا پایان نامه های شما را به نرم افزارهای spls  spss   Eviws و غیره انجام داده و انتخاب نوع آزمون آماری تحلیل و تفسیر داده ها با بهترین  کیفیت انجام می دهد. 

 خدمات دیمتل فازی را از طراحی پرسشنامه گرفته تا تحلیل نتایج و تفسیر آن مشخص کردن متغیرهای علی و معلولی با ارائه نمودار دیمتل کار علمی شما را  قدرتمند می‌ سازد.

 تبیین و بسط نتایج فرضیات از دیگر خدمات ایران پروداک بوده و تدوین استراتژی سوات SWOT را جهت تصمیم‌گیری درست ارائه می‌کند.

تحلیل آماری فوری

طراحی پرسشنامه

  طراحی پرسشنامه  SWOT سوات ماهرانه عمل کرده و روند محاسبات آن را جز به جز شرح می دهد .

 یکی دیگر از خدمات این گروه طراحی پرسشنامه دلفی خبرگان باشد که پرسشنامه دلفی خبرگان بر اساس مبانی نظری و نظریات پانلیست دلفی شناسایی و پس از طی مراحل دلفی نتایج نهایی گروه بندی می شود

 از دیگر خدمات گروه ایران پروداک  تحلیل فازی AHP فازی   AHP  ANP بوده که از طریق طراحی پرسشنامه های فازی و مقایسه زوجی مولفه ها ترجمه هات تریس ترجیحات فازی ارائه می‌شود .همچنین گروه ایران پروداک با

ارائه پرسشنامه های استاندارد در رشته های مختلف به خصوص در رشته های مدیریت و روانشناسی جهت تحقیقات علمی به شما کمک خواهد کرد تا بتوانید پرسشنامه هایی دارای روایی و پایایی معتبر از منابع جدید استفاده کنید .

ارائه مبانی نظری  و پیشینه تحقیق :

در مبانی نظری و پیشینه تجربی رشته های مدیریت  روانشناسی و سایر رشته ها  دسته بندی موضوعی و مفاهیم به درستی ارائه شده است که به راحتی می توان در پایان نامه یا مقاله استفاده کرد

 

تضمین کیفیت و انجام سریع تحلیل آماری

موسسه ایران پروداک با تضمین کیفیت انجام سریع تحلیل آماری ، انجام صحیح و کامل سفارشات مشتریان و پاسخگویی مداوم و مشاوره همیشگی توانسته است جایگاه برند خود را حفظ و ارتقا دهد و ب برگزاری کارگاه های آموزشی دفاع و کار گاه آموزشی مصاحبه دکتری گام موثری در ارتقائ علمی کشور بردارد و این مهم سبب شده است تا از طریق تبلیغات دهان به دهان نیز در بین ارائه دهندگان خدمات پژو هشی سر بلند بیرون آمده و نسبت به حسن انتخاب مشتریان خرسند و سپاسگزار باشد.

ایران پروداک مرکز تخصصی تحلیل آماری مقاله و  پایان نامه های کارشناسی ارشد, دکتری تحلیل نرم افزارهای ANP فازی, AHP فازی, SPLS ,AMOS ,SPSS تعیین آنلاین حجم نمونه، مطالعات علمی و پژوهشی، تولید محتوی علمی  است. 

گروه تخصصی ایران پروداک با جمع‌آوری مبانی نظری جدید در حوزه های مختلف و به روزرسانی آن از طریق ترجمه های تخصصی که رتبه علمی پایان نامه ها  و مقالات شما را  افزایش داده  و درصد همانند جویی و درصد همانندی مطالب شما را کاهش دهد .

مبانی  نظری ارائه شده منحصر به فرد بوده و به راحتی می‌توان مبانی نظری را به صورت فایل ورد دانلود  کرد . 

 

پرسشنامه  SWOT

  طراحی پرسشنامه  SWOT سوات ماهرانه عمل کرده و روند محاسبات آن را جز به جز شرح می دهد .

 یکی دیگر از خدمات این گروه طراحی پرسشنامه دلفی خبرگان باشد که پرسشنامه دلفی خبرگان بر اساس مبانی نظری و نظریات پانلیست دلفی شناسایی و پس از طی مراحل دلفی نتایج نهایی گروه بندی می شود

 از دیگر خدمات گروه ایران پروداک  تحلیل فازی AHP فازی   AHP  ANP بوده که از طریق طراحی پرسشنامه های فازی و مقایسه زوجی مولفه ها ترجمه هات تریس ترجیحات فازی ارائه می‌شود .همچنین گروه ایران پروداک با

ارائه پرسشنامه های استاندارد در رشته های مختلف به خصوص در رشته های مدیریت و روانشناسی جهت تحقیقات علمی به شما کمک خواهد کرد تا بتوانید پرسشنامه هایی دارای روایی و پایایی معتبر از منابع جدید استفاده کنید .

ارائه مبانی نظری  و پیشینه تحقیق :

در مبانی نظری و پیشینه تجربی رشته های مدیریت  روانشناسی و سایر رشته ها  دسته بندی موضوعی و مفاهیم به درستی ارائه شده است که به راحتی می توان در پایان نامه یا مقاله استفاده کرد

 دیدگاه ها

ارسال نظر


اگر تصویر خوانا نیست اینجا کلیک کنید
همزمان با تأیید انتشار نظر من، به من اطلاع داده شود.
* نظر هایی كه حاوی توهین است، منتشر نمی شود.
* لطفا از نوشتن نظر های خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.